Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu

‘Hemşirelik bir bütün olarak insana bakım veren tek sağlık disipilinidir. ’  

- Dr. GRAY SCHAWARTZ


Bu yüzden;

 • Mesleğimizin hedefi BİREYE YARDIM ETMEKTİR.
 • Meslek üyeleri bu amaca üstlendikleri rollerle ulaşabilir.


GELENEKSEL ROLÜMÜZ

Geçmişte mesleğimiz, geleneksel rolü çerçevesinde başkalarına uyarak, bireyin hastalığına yönelik bakım vermiş, bilgi ve davranışları için hekimin yardım ve rehberliğine gereksinim duyarak bağımlı rolleri olan sosyal gruba dönüşmüştür.

DÜNDEN BUGÜNÜMÜZE GEÇİŞ

 • Hemşirelik 19. ve 20. yy. ilk yarısından bugüne kadar yaşanan bilimsel ve toplumsal hareketlerden etkilenerek ve kendine düşen payı alarak değişmek durumunda kalmıştır.
 • Hemşireliğin çağdaş rollere geçişine neden olan toplumsal ve bilimsel hareketlerdir.


ÇAĞDAŞ HEMŞİRELİK ROLLERİMİZ

 • Uygulayıcı
 • Profesyonel
 • Liderlik
 • Yönetim
 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Değişim ajanı
 • Koordinatör
 • Hasta hakları savunucusu
 • Kalite geliştirme
 • iletişim / iş birliği
 • Eğitici
 • Otonomi
 • Araştırmacı
 • Etik

Çağdaş Hemşirelik Rolleri Doğrultusunda Esencan Hastanesinin Hemşirelik Hizmetleri

MİSYON

Hasta için her zaman kaliteli olan hemşirelik bakımını sağlamaktır.

VİZYON

Çağdaş hemşirelik rollerinin uygulanmasında mükemmelliğe ulaşarak referans hastane olmaktır.

HEMŞİRELİĞİN ÖNEMİ

‘Tanrının insana verdiği en değerli armağan olan hayat,
çoğu defa hemşirelerin ellerine terk edilmiştir. ’

- FLORENCE NIGHTINGALE

ONLINE İŞLEMLER