Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu
  • Verdiğimiz sözleri tutmak ve bilimsel veriler ışığında bilgilendirme yapmak.
  • Doğru sözlü olmak ve etik kurallar içerisinde hasta haklarına saygılı hekimlik yapmak.
  • Hastamızın sosyoekonomik düzeyi ne olursa olsun sürekli bilgilendirme ve bilgilenme içinde olmak ve bunu sağlamak için kanallarımızı sürekli açık tutmak.
  • Üretken olmak; Klinik uygulamalarımızı sürekli değerlendirmek ve elde edilen verileri gelecekte yapacağımız uygulamalarda kullanmak.
  • Birlikte yönetmek; Elde edilen kazanımların tek bir kişi veya faktörden kaynaklanmadığının farkında olmak. Kimliği veya vasfı ne olursa olsun herkesin görüşlerine değer vermek
  • Hizmet üretiminde kaliteden hiçbir koşulda taviz vermemek.
  • “Kalite geliştirme asla sona ermeyecek bir seyahattir” sözünü ilkesel olarak benimsemek
  • Hizmet götürdüğümüz kişilerin ötesinde bizimle aynı ortamı paylaşan mesai arkadaşlarımızın da memnuniyetini esas tutmak. Aynı ortamı paylaştığımız mesai arkadaşlarımızın bizim için temel referans vericiler olduğunun farkında olmak. Mesai arkadaşlarımız ile iletişimi en üst düzeyde tutmak.
  • Çevre bilincine duyarlı olmak ve iş yaşamımızdaki çevre bilincine saygılı hizmet sağlamak. Hastalarımızın yaşam kalitesini arttırırken doğal olana yönlendirmek (Yeşil Sağlık).

 

ONLINE İŞLEMLER