Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu

Yemek borusu, mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak gibi organları konu alan söz konusu bilim dalı; bu organların ülser, gastrit, sarılık, siroz, spastik kolon (irritabl bağırsak sendromu: İBS), safra kesesi ve safra yolları taşları ve iltihabı, mide-bağırsak kanserleri, hemoroid ( basur) gibi bilinen hastalıklarına tanı koymakta ve çözüm aramaktadır.

Genel cerrahi bu organlarla ilgili hastalıklara tanı koyarken endoskopik yöntemlerden büyük ölçüde faydalanır. Özofagogastroduodenoskopi denen üst gastrointestinal sistem endoskopisi, işlem esnasında yemek borusu, mide ve duodenumun reflü, gastrit, ülser, kanser, polip, kanama ve anormal damarsal lezyonlarına tanı koyma, tedavi uygulama ve hayatı tehdit edici kanama gibi acil durumlarda müdahale ile kanamayı durdurma imkanı sağlar. Karaciğer sirozunda özofagusta genişlemiş ve kanayarak hastanın ölümüne neden olabilecek varislere endoskopik yöntemlerle müdahale edilip kanama kontrol altına alınabilir.

Kolonoskopi denen alt gastrointestinal sistem endoskopisi ile barsak temizliği sonrasında anüsten girilip tüm kolon ve terminal ileuma kadar olan barsak kısımları incelebebilir. Bu işlem esnasında dış ve iç hemoroidler, polipler, kanserler ile akut ve kronik kan kan kaybı yapan damarsal lezyonlara tanı konup acil veya elektif müdahalelerde bulunulabilir.

ERCP denen yöntemle ise duodenoskop denen özel bir cihazla ağız yoluyla girilip duodenuma ulaşılarak koledok denen ana safra kanalına yönelik müdahaleler yapılabilir. Koledokta tıkanmaya yol açan taşlar çıkartlıp malign darlıklara stent konarak darlık giderilebilir. Böylece hastada ölümcül sonuçlara yol açabilecek safra yolu tıkanıklıkları giderilmiş olur.

Yutma refleksini ortadan kaldıran herhangi bir kronik hastalık sonucu (demans, Alzheimer hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, kanserler vb) ağızdan beslenmeyen hastalarda endoskopik perküktan gastrostomi (PEG) denen yöntemle karından girilip mideye bir tüp yerleştirilerek hastanın yeterince mide-barsak yoluyla beslenmesi sağlanmış olur.

Karaciğerin hepatit A, B ve C viruslarına bağlı akut ve kronik hastalıkları ve bunlara ikincil olarak gelişen akut ve kronik karaciğer yetmezliklerine çözüm aramakta gastroenterolojinin başlıca temel alanlarından birisidir. Bu virsuların oluşturduğu, kronik hepatit, siroz ve karaciğer kanseri gibi durumlar uygun ilaç tedavileri ile büyük ölçüde önlenebilir. Bu hastalıkların tanısı için gerektiğinde karaciğerden iğne biyopsisi alınabilir.

ONLINE İŞLEMLER