Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu

Gastroskopi, ağızdan geçilerek direk olarak yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının içini gözle görebilme imkanı veren bir muayene metodudur. İşaret parmağı kalınlığında bir cihazdır. Bu işlem sayesinde polipler, tümörler, iltihabi değişiklikler, kanamaya yol açabilen damarsal genişlemeler veya başka patolojik değişiklikler varsa görülür. Gastroskopi sırasında saptanan normal olmayan dokuların mikroskopik incelenmesinin yapılabilmesi (Patoloji tetkiki) için küçük örnekler alınabilir (Biopsi) veya  polip adını verdiğimiz yapılar tamamen çıkartılabilir. Uzun süre mide yakınmaları olan kişilere, orta ve ileri yaşta yeni beliren mide şikayetleri olanlara, tıbbi tedaviye yanıt vermeyen sindirim sistemi sorunları olanlara, reflü yakınmaları olanlara, mide kanaması geçirmiş yada geçirmekte olanlara,kansızlığı olanlara, yutma güçlüğü olanlara, mide kanseri şüphesi olanlara, mide kanseri olanların birinci derece akrabalarına, başka yöntemlerle sebebi tesbit edilmeyen karın ağrısı şikayeti olanlara gastroskopi yapılabilir. İşlemden 8 saat önceye kadar aç kalınmalıdır.

Esencan Hastanesi  Endoskopi Ünitesinde Gastroskopi işlemi Uyutularak yapılmaktadır. İşlem öncesi, koldaki yüzeyel bir toplardamara bir kateter (Yumuşak Kanül) yerleştirilir. Daha sonra bu kataterden verilen ilaçlarla hasta uyutulur ve işlem esnasında hasta hiçbirşey hissetmez ve hatırlamaz.

Yrd. Doç. Dr. Serhan YILMAZ
Genel Cerrahi Uzmanı

ONLINE İŞLEMLER