Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu

Odyometri Nedir?

Odyometri, İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan işitme testine verilen isimdir.

Odyometrik Testler:

Genel olarak odyometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testler kullanılmaktadır.

Hastanemizin Odyometri bölümünde yapılan testler;

 • Saf Ses Odyometrisi
 • SISI testi
 • Tone Decay Testi
 • Konuşma odyometrisi
 • SRT (Konuşmayı alma eşiği)
 • SDS (Konuşmayı ayırt etme)
 • MCL (En rahat ses yüksekliği)
 • UCL (Tedirgin edici ses yüksekliği)

odyometri

Timpanometrik Testler:

Kulak hareketini orta kulaktaki kemikçiklerin hareketini ve östaki borunun çalışıp çalışmadığı test edilir.

 • Timpanogram
 • Akustik Reflexler
 • Reflex Decay
 • Östaki Tüpü Fonksiyon Testleri
 • Metz Recruitment Testi

Oto Akustik Emisyon (Yeni Doğan İşitme Testi)

Hastanemizde kullandığımız TOAE (trasient otoakustik emisyon) cihazı ve İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR)dır. OAE test bebek doğal uykusundayken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir prob ile iç kulağa özel bir ses gönderilir ve sese tepkisi ölçülür. Bu işlem bebeğe hiçbir zarar vermez ve canınız acıtmaz.

ABR (Auditory Brainstem Response: İşitsel Beyin Sapı Davranımı) elektrofizyolojik bir ölçüm yönetimidir. Bu yöntemde, işitme sinirinden beyin sapı yollarına kadar uzanan bölgede, işitsel uyarana karşı elde edilen elektriksel aktivitenin kaydı yapılır. Bu kaydın yapılabilmesi için, başa, yapışkan bantlarla elektrotlar yapıştırılır. Elektrotlar bebeğin canınız acıtmazlar, testten sonra da kolayca çıkarılabilirler.

Bebeğe işitsel uyaran gönderilir. Bu uyarana cevap olarak aldığımız elektriksel dalga boyları ABR’dir.

“ABR’nin varlığı sesin algılanmasının göstergesidir."

İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez.

yenidoğan işitme testi

ONLINE İŞLEMLER