Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu

4 boyutlu ultrasonografi (USG) nedir?

4 boyutlu ultrasonografi ya da renkli ultrasonografi, bebeğin anne karnındaki hareketleri ile birlikte renkli olarak görüntülenmesi olup sağlıkla ilgili bilgi vermez. Doktorunuzun 4 boyutlu ultrason olarak istediği şey aslında İkinci düzey, detaylı ya da ayrıntılı ultrasonografi olarak da isimlendirilen sağlık taramasıdır ve siyah-beyaz olarak yapılır.

İşlem bittikten sonra teknik koşullar elverdiği ölçüde 4 boyutlu, yani renkli görüntü alınır. Temel olarak bebeğin yüzünün görüntülenmesidir. Nadiren bebeği tümüyle görmek mümkün olabilirken; annenin kilosu ve cilt kalınlığı, amnion sıvı miktarı, bebeğin pozisyonu gibi faktörler uygun olmadığı taktirde renkli görüntü almak mümkün olmaz.

II. Düzey USG ne için yapılır?

Bu incelemede el, kol, bacak, ayaklar,bütün iç organlar, kalp, beyin, omurga ayrıntılı olarak incelenir.

Down sendromu başta olmak üzere kromozom anomalisi yönünden minör ve majör belirteçler taranır.

Renkli doppler denilen inceleme ile bebeğin beyin damarı, göbek kordonu ve annenin rahim damarları değerlendirilir. Bu inceleme özellikle 6. aydan sonra gelişme geriliği olan bebeklerde önemlidir.

Kalp anomalilerinin yaklaşık %70-80 kadarı anne karnında saptanabilir. Çok küçük delikler ve bazı nadir görülen damar hastalıkları saptanamaz.

USG, görselliğe dayalı bir yöntemdir ve bebekteki olası anomalilerin yaklaşık %80 ini saptayabilmektedir. Dolayısıyla incelemenin normal olması, bebekte hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez.

Tarama testleri nelerdir ve ne işe yarar?

Gebelik haftasına göre ikili, üçlü, dörtlü testler, ikinci dezey USG yapılmaktadır. Bebekte T21, T13 ve T18 oluşma ihtimali hesaplanır.

Down sendromu (Trizomi 21) nedir?

Bir kromozom anomalisidir ve tedavisi yoktur. Tanısı sadece kromzom analizi ile yapılabilir. Bu ise gebelik haftasına göre korion villus biyopsisi, kordosentez ya da amniosentez ile mümkündür.

O zaman neden tarama testi yapılıyor?

Amniosentez, (anne karnından su alınması) pahalı ve yaklaşık 1/100-300 oranında düşük riskine neden olduğundan her gebeye değil, sadece riski yüksek çıkan gebelere yapılır.

Riskin yüksek çıkması ne demektir?

Yüksek risk için sınır değer 1/250 dir. Riskin yüksek çıkması bu bebeğin Down sendromu olduğunu değil, kromozom analizi yapılması gerektiğini gösterir.


İkili test nedir?

Sanıldığının aksine ikili test bebeğin zekasını ölçmez. Bu test ile T21 (Down sendromu), T13 ve T18 denilen kromozom anomalilerinin oluşma ihtimali hesaplanır.

Down sendromu taramasında ense kalınlığı, burun kemiği ve baş- popo mesafesi ölçülerek kan ile birlikte değerlendirilir. Triküspit kapak ve duktus venozus gibi parametrelerin de ölçümü ile ikili testin doğruluğu yaklaşık % 95 e çıkmaktadır. İkili testte ölçümlerin doğruluğu çok önemli olup, perinatolog veya bu konuda eğitim almış radyologlar tarafından yapılmalıdır. Fetal Medicine Foundation (FMF) isimli bir kurumun sertifikalandırdığı ve denetlediği hekimler ikili testi doğru bir şekilde yapmaktadır. Hastanemizde FMF programı kullanılmaktadır.

İkili testi kaçıran gebeler ne yapabilir?

İkili testi kaçıran ya da ikili testte riski yüksek çıkan gebelere üçlü ve dörtlü testler yapılabilir. Bu testlerde sadece kan örneği alınır.

İkinci düzey USG de Down sendromu anlaşılır mı?

Down sendromu olup olmadığı sadece kromozom analizi ile yapılabilir. USG de Down sendromunda görülebilecek majör ve minör belirteçler taranır.

Minör belirteçler Down sendromu çıkmadığı taktirde bebeğe zarara veren belirtiler değildir ve hastalık yapmazlar. Majör belirteçler ise Down sendromu çıksın yada çıkmasın bebekte hastalık yapacak bulgulardır. Minör ve majör belirteçlerin varlığı ve sayısı doğrutusunda risk katlanarak artmaktadır. Majör belirteçler arasında VSD (kalpte delik), hafif ventrikülomegali (beyinde su toplama), duodenal atrezi (oniki parmak barsak tıkanıklığı) sayılabilir. Bu gebelere mutlaka kromozom analizi gerekir.

Hiçbir test yapılmazsa ne olur?

Hiçbir test yaptırmayan gebede risk hesabı gebenin yaşı ve gebelik haftası esas alınarak yapılır. Yani her yaşa özgü belirlenmiş standardize bir risk vardır. Örneğin 20 haftalık bir gebelikte 25 yaş için risk 1/1147 iken, 40 yaş için risk aynı gebelik haftasında 1/82 dir.

Bu testlerin yapılması zorunlu mudur?

Down sendromu olsa bile bebeği aldırmak istemiyorsanız tarama testine gerek yoktır.

Bu bir kromozom anomalisi olduğundan herhangi bir tedavisi yoktur. Ancak unutulmamalıdır ki ikili test ve ikinci düzey USG de yalnız belirteçler taranmaz. Aynı zamanda bebekte kalp hastalıkları, beyin anormallikleri, fıtık gibi pekçok yapısal anomali saptanmaktadır.

İkili test ya da diğer tarama testleri iyi çıkmışsa bebekte Down sendromu olmaz mı?

Sonucun iyi çıkması amniosenteze gerek yok; sonucun kötü çıkması ise amniosentez gerekli anlamına gelir. Yani, sonucun iyi olması bu bebekte Down sendromu olmayacağını garantilemediği gibi; sonucun kötü olması Down sendromu olduğu anlamına gelmez. Çünkü bu testler tanı değil, tarama testidir. Tanı testi gebelik hafftasına göre korion villus biyopsi ve amniosentezdir.,

Uzm. Dr. Gülseren YİRİK
Radyoloji Uzmanı

ONLINE İŞLEMLER