Esencan Hastanesi Facebook Sayfası Esencan Hastanesi Twitter Sayfası Esencan Hastanesi Instagram Sayfası Esencan Hastanesi Harita Esencan Hastanesi Telefon
444 0 212
Bilgi ve Randevu

Psikoloji; insanların davranışlarının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel yöntemler kullanılarak incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu incelemenin amacı davranışların ne gibi yaşamsal olaylara bağlı geliştiğini saptamak, duyguları anlamlandırmak ve davranışların nedenlerini anlamlandırmaktır.

Psikolog Ne İş Yapar?

İnsan davranışlarının yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim bozukluklarının tanı ve tedavisi yönünde çalışmalarda bulunan kişidir. Normal ve normal dışı insan davranışlarını, duygu, düşünce ve davranış gibi insanın psikolojik süreçlerini inceler. İnsan davranışlarını fizyolojik temellere dayanarak açıklar. Psikolojik problemlerin çözümü yolunda psikoterapi uygulamaları yapar. Çeşitli zeka, yetenek ve kişilik testleri kullanarak çalışmalarına yön verir. 

ONLINE İŞLEMLER