Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri

Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri

Acil servisimiz 24 saat açık olup yılda yaklaşık olarak 30.000 hastaya hizmet vermektedir. Gündüz hastanede mevcut tüm branşlar tarafından desteklenen acil servis, gece de hastane içinde kendi birimlerinde nöbet tutan ortopedi, anestezi, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve radyoloji uzmanları tarafından desteklenmektedir. Multidiinsipliner anlayışla hizmet veren acil servis bölümünde gerektiğinde diğer uzmanlık dallarındaki hekimlerimiz çok kısa sürede acil servisimize ulaşmaktadırlar. Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, müşahede odalarında, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri yapılmaktadır. Ayrıca girişim odaları ve diğer teknik donanımlı odalarda ilk müdahaleler ve tetkikler zaman kaybetmeden yapılabilmektedir. Hastanemizde 24 saat boyunca radyoloji uzmanlarının desteği ile birlikte manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme olanakları ile tüm laboratuvar tetkikleri gerçekleştirilebilmektedir.

Acil Servisimize getirilen ve yoğun bakım ihtiyacı duyulan hastalarımız için kullanabildiğimiz son teknoloji ile donatılmış erişkin ve yeni doğan yoğun bakım ünitelerimiz vardır. Acil Servisimiz, hem ekip hem de ekipman olarak tüm tıbbi ve cerrahi aciller için donanımlı A grubu hastane acil servisi statüsündedir.

Acil Servis’in Donanımı

Kalp ve solunum durması nedeniyle yeniden canlandırma ekibinin çağırıldığı çok acil durumlar dışında, acile başvuran hastalar değerlendirilip, hayati bulguları (solunum, ateş, nabız, tansiyon) ölçülür. Daha sonra hasta aciliyetine ve hastalığına göre uygun odaya alınır ve acil servis hekimi tarafından muayene edilir. Mümkün olan en kısa süre içinde tamamlanan tetkik ve değerlendirmelerin sonucunda, acil servis uzmanımız, gerekiyorsa hastadan ileri tetkik veya nöbetçi branş hekiminden konsültasyon isteyebilir. Her tetkikin, tedavinin ve konsültasyonun amacı, bekleme süresi ve stabil hastalarda ücreti önce ayrıntısıyla hastaya açıklanır ve onayı alınır.

Esencan Hastanesi’nde acil sağlık hizmeti veren ekip her zaman hasta haklarına titizlikle uyar. Bu çerçevede, hastaya ve izin verirse bir refakatçısına yapılacak açıklama dışında, “mahremiyete saygı” ilkesi gereğince üçüncü şahıslara açıklama yapılmaz. Ancak, acil servisimize başvuran her hastamızın, varsa kendi doktorunu arayarak durumu hakkında bilgi vermemizi istemeye ya da herhangi bir branş hekiminin kendisini değerlendirmesini talep etmeye hakkı vardır.

Ambulans Servisi

Ambulans Servisi, ilk yardım konusunda deneyimli hemşire ve sağlık memuru kadrosuna sahiptir. Araçlarımız Sağlık Bakanlığı ambulans yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenmiştir. 24 saat kesintisiz hizmet veren, gerekli tüm donanıma ve teknolojiye sahip ambulanslarımıza istediğiniz anda ulaşabilirsiniz.

Birim Doktorlarımız