Akıllı Lens Nedir?

anti-uv-özellikli-lensler
Göz Hastalıkları

Göz insan vücudunda yer alan en hassas organlardan biri olarak bilinmektedir. Bu sebeple meydana gelebilecek herhangi bir problem nedeniyle gözün zarar görmesi ve bu zararların gözün işlevlerinde aksaklıklara neden olması olasıdır. Göz sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve gözün işlevlerini yerine getirmesinde engel olan birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar başlıca şu şekilde sıralanmaktadır;

  1. Uzun süre teknolojik aletlere maruz kalmak
  2. Teknolojik alet kullanımında göz ile alet arasındaki mesafenin olması gerekenden yakın olması
  3. Kitap okuma esnasında kitap ile göz arasındaki mesafenin olması gerekenden yakın olması
  4. Göze darbe alınması ve göz yaralanmaları

Özellikle teknolojik aletlerin gündelik yaşam içerisinde çok daha sık kullanılır hale gelmesiyle birlikte göz rahatsızlıklarında artış görüldüğü bilinmektedir. Teknolojik aletlere uzun süre temas etmek ciddi göz rahatsızlıklarına neden olabilmektedir.

Göz bozukluğu her yaşta görülebilen bir durumdur. Gelişen teknolojiyle birlikte uygulanmakta olan son teknolojinin ürünü tedavi yöntemleriyle göz bozukluğu kişinin hayatını minimum etkileyecek hale getirilebilmektedir. Akıllı lensler de bu gelişen teknolojinin ürünleri arasında yer almaktadırlar.

Lensler günümüzde oldukça sık bir şekilde kullanılmaktadır. Kullanılan lensler göz bozukluğu sebebiyle kullanılabilmesiyle birlikte estetiksel amaçlar ile de kullanılabilmektedirler. Kullanılan lensler göz bozukluğuna uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

Göze gelen ışıkların kırılması yoluyla görme işlevini yerine getirmekte olan gözde herhangi bir bozukluğun yaşanması durumunda kişiye doktor tarafından gözlük veya lens kullanımı önerilebilmektedir. Hastanın durumuna göre bir göz uzmanı tarafından cerrahi müdahale uygulanması durumu da tercih edilebilmektedir. Görme bozukluğu durumunda önerilen gözlükleri çoğu kişi sosyal açıdan rahatsızlıklara neden olabileceği gibi sebepler sonucunda tercih etmemektedir. Bu nedenle lensler oldukça yaygın bir şekilde tercih edilmelidir.

En Sık Görülen Göz Rahatsızlıkları Nelerdir?

Göz rahatsızlıklarında en sık görülen durumlar genel olarak korneada gerçekleşmektedir. Göz rahatsızlıkları günümüzde insan vücudunda en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer almaktadır. En sık görülen göz rahatsızlıkları ise şöyle sıralanabilmektedir;

  1. Miyop: Kornea problemlerinden biri olan miyop, kişinin yakını net görürken uzağı görmekte problem yaşaması durumu olarak tanımlanmaktadır.
  2. Hipermetropi: Miyop durumunun tersi olarak bilinmekte olan hipermetropi gerçekleştiği takdirde kişi, yakını görmede problem yaşarken uzağı görme konusunda herhangi bir problem yaşamamaktadır.
  3. Astigmat: Genellikle doğuştan sahip olunan bir göz rahatsızlığı olan astigmat durumu meydana geldiğinde görüntüde bulanıklık ve odaklanamama problemleri yaşanır. Astigmat; bulanık, çift görme, gölgeli görme gibi problemlere neden olabilmektedir.
  4. Katarakt: Görme işlevini yerine getirmeyi sağlamakta olan göz merceğinin saydamlaşması (opaklaşması) durumu katarakt olarak adlandırılmaktadır. Katarakt; görme kalitesinde azalma, renklerde soluklaşma gibi problemlere neden olabilmektedir. Cerrahi operasyon sonucu kataraktın tedavi edilebilmesi mümkündür. Katarakt cerrahi operasyon dışında başka herhangi bir yöntemle tedavi edilememektedir.

Akıllı Lens Kullanımı

Gözde yer almakta olan merceğin bulanıklaşması sonucunda ciddi göz problemleri meydana gelir ve bu problem yalnızca cerrahi operasyonla tedavi edilebilmektedir. Bu cerrahi operasyon katarakt ameliyatı olarak adlandırılmaktadır. Ameliyat sırasında bulanıklaşmaya neden olan mercek çıkarılır ve benzer işlevi yerine getirmekle görevli olan yapay mercek yerleştirilir.

Hem yakını hem uzağı görmede problem yaşayan kişilere akıllı lens kullanımı tavsiye edilmektedir. Kişilerin gün içerisinde iki gözlük kullanmaları gündelik yaşamda zorluklara neden olabilmektedir. Özellikle gündelik yaşamda sunduğu kolaylıklar bakımından tercih edilen akıllı lensler aynı zamanda kişinin tüm yaşantısı boyunca görme problemi yaşamamasını sağlayacağı için de oldukça fazla tercih edilmektedirler. Akıllı lensler kişilerin taleplerine göre şekillenebilmeleri ve doğal mercek kadar görüntüye duyarlı olmaları yönleriyle avantaj sağlamaktadırlar.

Katarakt ameliyatına benzeyen bir operasyon sonucu yerleştirilen akıllı lensler görme bozukluğu ve görmede bulanıklık problemlerini kesin olarak çözmektedirler. Akıllı lens yerleştirme operasyonu oldukça ciddi bir operasyondur ve bir uzman tarafından gerçekleştirilmediği takdirde görme kaybı sonucunu dahi doğurabilmektedir. Operasyon sonrası iyileşme süreci oldukça kısa olmaktadır ve kişi kısa sürede gündelik yaşantısına geri dönmektedir. Akıllı lens yerleştirme operasyonu sonrasında kişideki görme bozukluğu problemi tedavi edilmiş olur ve farklı bir operasyona daha ihtiyaç duyulmaz. Operasyon öncesinde öncelikle bir uzman tarafından göz muayenesinin gerçekleştirilmesi ve muayene sonrasında meydana gelen göz bozukluğunun nedenlerinin ve türünün belirlenmesi gerekmektedir. Operasyon bu durumlar dikkate alınarak kişiye uygun bir biçimde gerçekleştirilmelidir.

Leave your thought here

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir