Anevrizma Nedir?

Anevrizma
Kalp Hastalıkları

Anevrizma Hastalığı Neden Görülür?

Anevrizma, vücutta bulunan damarlardaki zayıf noktalarda görülen ciddi bir sağlık problemidir. Bu durum vücutta bulunan damarların zayıf olması sebebiyle görülebilmekteyken daha sonra da ortaya çıkabilmektedir. Anevrizma, görüldüğü takdirde en yakın zamanda tedavi edilmesi gereken ciddi bir sağlık sorunudur. Özellikle anevrizma patladığı takdirde iç kanamaya sebep olup ölüme yol açabilmektedir. Anevrizma, 5 veya 5’5 cm’den daha büyük aort damarında bulunduğu takdirde cerrahi operasyon gerekmektedir. Bunun yanı sıra tıbbi terminolojide anevrizma rüptürü olarak geçen anevrizmanın yırtılması durumu görüldüğü takdirde de cerrahi operasyon gerekmektedir. Cerrahi operasyon sürecinde anevrizmanın görüldüğü damar yapay damarla değiştirilir. Aort damarı boyutunda olan boru şeklinde yapılmış yapay damar anevrizma görülen damar yerine yerleştirilir. Aort damarının normal olan bölümüne yerleştirilmesiyle ameliyat gerçekleştirilmiş olur. Anevrizma hastalığı büyük bir yaş aralığında görülebilmekle birlikte genellikle 40 ve 50 yaş aralığında olan bireylerde görülmektedir. Özellikle bu yaş aralığındaki bireylerin herhangi bir risk durumuna karşı önlem alması gerekmektedir.

Anevrizma hastalığının görülmesinin başlıca nedenler şunlardır;

  • Sigara ve alkol kullanımı: Sigara ve alkolün kalbi yorduğu bilinmektedir. Birçok ciddi hastalığa sebep olan sigara ve alkol kullanımı kalp ve damar sağlığını olumsuz etkileyerek ölümcül risklere neden olmaktadır.
  • Aşırı stres: Aşırı stres yaşayan insanlarda vücut gereğinden fazla kam pompalamakta ve bu nedenle beyin damarlarına baskı uygulanmaktadır. Beyin kanamalarına dahi yol açabileceği unutulmamalı ve gündelik yaşantıda stres faktöründen uzak kalmaya çalışılmalı.
  • Aktif olmayan yaşam şekli: Düzenli spor ve aktif yaşam sayesinde vücudunuz daha aktif ve zinde kalacak, bu durum da hastalıkların önlenmesi için yardımcı olacaktır.
  • Düzensiz beslenme: Vücudun temel gereksinimlerinden mahrum kalmasının bazı rahatsızlıkları tetiklediği bilinmektedir.

Anevrizma Ameliyatı Öncesi Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Anevrizma durumunun çok fazla belirtileri olmaması nedeniyle tespit edilmesi zordur. Zamansız yaşanan kanamalar bu durumun en büyük belirtilerindendir. Kanamalardan önce görülen şiddetli baş ağrıları da anevrizmanın belirtleri arasında yer almaktadır. Bu baş ağrıları ile kanamalar sonucu hastada bilinç kaybı da görülebilmektedir. Anevrizma durumunda cerrahi operasyona başvurmak gerekmektedir.
Anevrizma ameliyatı öncesinde doktor tarafından anevrizmanın durumu tespit edilmelidir. Muayene sonucu anevrizmanın boyutu, yeri, diğer organlara yakınlığı öğrenilir. Ameliyat öncesi anevrizmanın ultrasononografide görüntülenmesi gerekmektedir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonansta görüntülenmesi sonucu da anevrizma üzerine ameliyat öncesi tüm veriler toplanmış olur. Ameliyattan önce yapılması gereken önemli bir durum da herhangi bir ihtimale karşın önlem almak amacıyla hastanın kan grubunu bilmek ve uygun birkaç ünite kan ile plazma hazırlamaktır. Ameliyattan bir gece öncesinde hastanın mutlaka aç kalması lazım.

Anevrizma Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Anevrizma ameliyatı iki şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan biri açık anevrizma ameliyatıdır. Bu ameliyat türü genel olarak beyinde meydana gelen anevrizmalar sonucu uygulanır. Bu tedavi türünde öncelikle anevrizmanın yeri tespit edilip damardan çıktığı bölge klips ile sıkıştırılır. Anevrizmanın tekrar kan ile dolması durumu bu sıkıştırma sayesinde önlenilmiş olur.

Kapalı anevrizma ameliyatı ise genel olarak kasık bölgesinde bulunan atardamar üzerinde bir katater kullanılarak gerçekleştirilir. Kapalı anevrizma ameliyatı basit koilleme, balon modelleme koilleme, stent modelleme koilleme yöntemleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Basit koilleme dar boyunlu anevrizmalarda, balon modelleme koilleme geniş boyunlu ve patlamış anevrizmalar, stent modelleme yöntemi ise dar boyunlu ve geniş boyunlu anevrizmalarda kullanılır.

Açık ve kapalı anevrizma ameliyatlarının her ikisi de hastanın sağlığına kavuşmasını sağlamak için gerekli operasyonlardır. Hangi ameliyat türünün kullanılacağı, doktor tarafından hastanın durumuna ve hastalığın hangi boyutta olduğuna göre belirlenmektedir. Her iki ameliyat da genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Bu iki müdahale de oldukça ciddi operasyonlar olması sebebiyle alanında uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilmelidir. Ameliyat sonrasının da ameliyat süreci kadar önemli olduğu unutulmamalı ve ameliyat sonrasında hem hasta hem doktor tarafından oluşabilecek komplikasyonlara yönelik önlemler alınmalıdır.

Anevrizma Ameliyatı Sonrası Komplikasyon Görülür Mü?

Her ameliyat gibi anevrizma sonrasında da birtakım komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Anevrizma durumunun genel olarak yaşı ilerlemiş olan hastalarda görülmesi nedeniyle vücut yapısı olağandan fazla etkilenebilir. Bunun yanı sıra anevrizma ameliyatı yapılacak hastanın başka hastalıklara da sahip olması durumu vücut dengesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Nadir olarak görülmekte olan kesi yerinde kanama ve enfeksiyon görülme durumu da komplikasyonlar içerisinde yer almaktadır. Böbrek yetmezliği, kalp krizi, felç riskleri de ameliyat sonrasında görülme riski olan büyük komplikasyonlar arasındadır. Nadiren de görülse damarlarda tıkanma durumu ameliyat sonrasında görülebilmektedir. Tüm bunlara rağmen gelişen teknoloji ve tıptaki iyileşmeler sonucu bu komplikasyonların çoğunun önüne geçmek mümkün hale gelmiştir.

Ameliyat Sonra Hastanın Bakımı Nasıl Yapılır?

Kişinin durumuna göre ameliyat sonrasında hastanede kalış süresi değişmektedir. Bu süreç ortalama 7 ile 10 gün arasında sürmektedir. İlk olarak anevrizma ameliyatı geçiren hastalar yoğun bakımda kalmaktadır. Hastanede kalış süresi oluşabilecek bir komplikasyonun gerçekleşmesi durumunda uzamaktadır. İyileşme süreci de komplikasyonlarla doğru orantılı bir şekilde değişmekle birlikte yaklaşıl olarak 1 veya 2 ay sürmektedir. Ameliyat gerçekleştikten sonra hasta düzenli olarak kontrole gitmelidir.

Her ameliyat sonrasında tavsiye edildiği gibi anevrizma ameliyatı sonrasında da hastanın yaşam şeklinde birtakım değişiklikler yapması gerekmektedir. Bu değişiklikler öncelikle anevrizmaya ve başlıca kalp rahatsızlıklarına neden olabilecek faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılmalıdır.

Leave your thought here

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir