Anjina Pektoris Nedir?

anjino
Kalp Hastalıkları

Tıbbi terminolojide anjina pektoris olarak da geçmekte olan anjina, kalbe iletilen kan ve oksijenin yetersiz olması nedeniyle oluşan göğüs ağrısını tanımlamaktadır. Kalp, yeterli miktarda kan ve oksijen alamadığı durumda işlevini yerine getirme konusunda problem yaşayacaktır. Anjina durumu genellikle göğüs ağrısı ve kalpte sıkışmayla birlikte görülmektedir. Göğüste dönem dönem yaşanabilmekte olan ağrı ve baskı durumunda bir uzmana danışmak gerekmektedir. Ayrıca, anjinanın bir hastalık değil belirti olduğu durumu unutulmamalıdır.

Herhangi bir kalp rahatsızlığında görülen başlıca belirtilerden biri olan anjina, 3 tipe ayrılmaktadır. Bunlardan ilki egzersiz ve aşırı stresli dönemlerde görülebilmekte olan stabil (kararlı) anjinadır. Bu anjina türü görüldüğü takdirde kişide belirtilerin sıklığı, uzunluğu ve şiddeti değişmemektedir. Vücutta miyokard oksijen tüketiminin aşırı  derecede arttığı durumlarda görüldüğü bilinmektedir. Bu anjina türünde arteryel darlık söz konusudur ve bu darlık durumu koroner yetmezliğe neden olmaktadır. Kararlı anjina belirtisine sahip kişilerin çoğu uzun yıllar normal bir yaşam sürebilirler. Fakat bazı hastalarda bu durumun ciddi sorunlara yol açabildiği de görülmektedir. Stabil (kararlı) anjina durumunun kişi için tehlike arz etmesi durumu bir diğer anjina türü olan anstabil (kararsız) anjina türüne dönüşmesiyle görülmektedir.

Anstabil (kararsız) anjina durumu stabil (kararlı) anjinanın aksine değişken özellikler göstermektedir. Anstabil (kararsız) anjina durumunda göğüs ağrılarının sıklığı, uzunluğu ve şiddetinde farklılıklar görülmektedir.  Genel olarak stabil (kararlı) anjinaya oranla hastalar daha şiddetli ve uzun süreli ağrı gördüklerini belirtmektedirler. Bu tip göğüs ağrılarında kalp krizi riskinin daha fazla görülmesi nedeniyle, durum daha fazla ciddiye alınmalı ve muhakkak bir uzman doktora danışılmalıdır.

Son olarak görülmekte olan anjina türü ise oldukça nadir görülen ve Değişken Anjina olarak bilinen Prinzmetal Anjina’dır. Kadınlara oranla erkeklerde beş kat fazla görüldüğü bilinmektedir. Koroner atardamaların geçirdiği spazm nedeniyle değişken anjinanın görülmektedir. Bu anjina türüne sahip olan kişilerin kalp kapağı hastalığına sahip olması veya kalbin kitlesinin aşırı artması durumunun görülmesi mümkündür.

Efor anjinası olarak geçen hastanın yürüyüşü sırasında sıkça görülen anjinaya verilen addır. Soğuk bir ortamda bulunulduğunda damarların büzülmesiyle ortaya çıkan anjinaya ise soğuk anjinası adı verilir. Kalpten kaynaklanmayan ağrılar da yalancı anjina pektoris olarak bilinmektedir.

Anjina pektorisin nedenleri ise şöyle açıklanabilmektedir;

Anjina pektoris öncelikle kalbe iletilmekte olan kan akımının veya oksijenin yetersiz olması nedeniyle görülmektedir. Koroner arterlerin duvarında yağ birikimlerinin görülmesi de anjina pektorisi belirtisine neden olmaktadır.

Kan damarlarının birden daralması nedeniyle görülen koroner arter spazmı ile aort stenozu ve anormal kalp ritimleri de belirtiler arasında yer almaktadır. Tüm bunların yanı sıra nadiren görülen durumlar da söz konusudur. Bunlardan biri ağır anemi ve bir diğeri ise polisitemidir.

Anjina Pektorisin Belirtileri Nelerdir?

Anjina Pektoris durumunun gerçekleşmesiyle birlikte başlıca görülen belirtiler şunlardır;

Terleme, göğüste hissedilen ağrı, omuz-kol-alt çenede oluşan ağrılar, bunalma, nefes darlığı, bulantı.

Belirtiler genellikle aktif bir şekilde yürüyüş yaparken, koşuda veya çalışma hayatında aktif yer aldığınızda görülmektedir.

Anjina Pektoris Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Anjina Pektoris tanı ve tedavisi süreci şu şekilde gerçekleşmektedir;

  1. Öncelikle tanı ve tedavi için EKG çektirilmeli ve bu EKG uzman bir doktor tarafından incelenmelidir.
  2. EKG’nin yanı sıra yaptırılması gereken kardiyak stres testi, kan testleri ve koroner anjiyografi de uzman doktora iletilmelidir.
  3. Tüm bu testlerin incelenmesinden sonra doktor tarafından uygun tedavi yöntemi belirlenir.
  4. Tedavi öncesinde yaşam şekline yönelik olarak birtakım düzenlemelerin de yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler kan basıncının kontrol altına alınması ve kan kolesterolünün azaltılması amacıyla yapılmaktadır. Yapılması gereken düzenlemelerin arasında kullanılıyorsa sigaranın bırakılması ve gerektiği takdirde kilo verilmesi yer almaktadır.
  5. Hastanın durumuna göre anjina pektoris yalnızca nitrat ilaçlar tarafından da önlenebilmektedir. Nitrat ilaçlar kalp kasında kan akımını attırmaya yaramaktadır.

Anjina pektoris tedavisinde uzman doktor önerdiği takdirde kullanılabilecek diğer ilaçlar arasında beta bloker ilaçlar, lipid düşürücü ve antiplatelet ilaçları, kalsiyum kanal borkerleri yer almaktadır.

İlaç tedavileri bu durumun yalnızca semptomlarını önlemeye yaramaktadır. Anjina pektoris durumunun hiçbir şekilde tekrar görülmemesi için koroner arter bypass cerrahisi uygulanabilmektedir. Bir diğer cerrahi yöntem ise anjiyoplastidir. Hangi tedavinin kullanılacağına uzman doktor tarafından karar verilmelidir.

Vineberg Yöntemi Nedir?

Anjina pektoris rahatsızlığını yaşayan hastalara uygulanmakta olan cerrahi yöntem Arthur M. Vineberg tarafından geliştirilmiştir. Ameliyat sırasınca iç atardamarının bir kısmı kesilir. Kesilen kısım kalp kasının içinde tünel şeklini verme yoluyla birleştirilir. Bu sayede yan atardamar kolları genişler. Genişleyen bu atardamar kolları ile kalp kasına gerekli olan kan iletimi gerçekleşir ve anjina pektoris rahatsızlığı ortadan kaldırılmış olur. Teknik olarak kolay olmayan bu ameliyat, hastaya kesin çözüm sunması nedeniyle tercih edilmektedir. 

Anjina Pektoris Rahatsızlığına Karşın Öneriler Nelerdir?

Vücudun ihtiyacı olan besinler tüketilmeli ve dengeli beslenilmelidir. Unutulmamalıdır ki gereğinden fazla veya az yemek vücutta muhakkak bir sorunun nedeni olacaktır. Vücudu gerekli vitamin, mineral ve proteinlerden mahrum bırakmamak gerekmektedir. Bunun yanı sıra gereğinden fazla besin tüketimi de sağlık sorunlarının nedenleri arasında yer almaktadır.

Sigara ve alkol kullanımının ise vücudu ve özellikle kalbi yorduğu bilinmektedir. Bu nedenle sigara ve alkol kullanımı söz konusu ise kullanmayı bırakmanız tavsiye edilmektedir.

Aktif olmayan yaşam şekli ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle kalp rahatsızlıklarının hemen hemen hepsinde nedenler arasında aktif olmayan yaşam şekli yer almaktadır. Aynı zamanda fiziksel olarak kişinin kendi sınırlarını bilmesi ve bu sınırları aşmaması oldukça önemlidir.

 

Leave your thought here

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir