Bilgisayarlı Tomografi ( BT )

X-ışınları kullanılarak, gelişmiş bilgisayar sistemleri aracılığıyla vücudu kesitsel olarak görüntüleyen bir yöntem olan BT, yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır. BT cihaznın çok kesitli modelleri daha hızlı ve kaliteli görüntü oluşturmaktadır.

Ünitemizde 64-kesitli (Philips Brilliance) bilgisayarlı tomografi cihazı mevcut olup, tüm vücut bölgeleri saniyeler içinde taranabilmektedir. Beyin, omurga, akciğer, batın ve kemik yapılara ait incelemeler, ayrıca kalp, kol, bacak ve böbrek damarlarının anjiyografisi, fonksiyonel görüntüleme, sanal endoskopi ve üçboyutlu (3D) görüntüleme eşliğinde hızlı ve yüksek görüntü kalitesine sahip incelemeler elde edilmektedir.