Kardiyoloji

Genel Bilgiler
Doktorlarımız

Kardiyoloji, tıbbın kalp ve damar hastalıkları ile ilgilenen dalıdır.

Kardiyolojinin konusuna dâhil olan hastalıklar;

 • Kalp Damarlarının Hastalığı (Koroner Arter H.)
 • Kalp Kapak Hastalığı
 • Hipertansiyon, Hipertansiyona bağlı kalp hastalığı
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Kası Hastalıkları (Kardiyomiyopatiler)
 • Kalp ritm ve ileti sistemi bozuklukları (Aritmi, Bloklar)
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Dolaşım Bozukluğu Hastalıkları (Periferik Arter H., Varisler)
 • Aort Anevrizması
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Kalp Zarı (Perikard) Hastalıkları
 • Kalp içi kitleler
 • Kalp cerrahisi (Bypass, kapak tamiri ya da protezi, doğumsal kalp hastalıklarının onarımı) uygulanmış hastaların takibi
 • Gebelerde Hipertansiyon ve Kalp Hastalıklarının takibi

Hastanemizin Kardiyoloji Bölümünde yapılan;

 • Ekokardiyografi
 • Efor Testi
 • Ritm Holteri
 • Tansiyon Holteri incelemeleri ile kalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Radyoloji Ünitemizdeki İleri Teknoloji Görüntüleme Testleri ile tüm vücut damarları incelenebilmektedir.

 • 1.5 Tesla Manyetik Rezonans cihazı ile röntgen ışını kullanmadan beyin, karotis, aort, akciğer, üst ve alt ekstremite (kol ve bacak), böbrek, mezenter, çöliyak damarların anjiyografisi yapılabilmektedir.
 • 64 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile koroner (kalp damarları), akciğer, böbrek, üst ve alt ekstremite (kol ve bacak) anjiyografileri 15-20 saniye gibi çok kısa sürede yüksek kalitede görüntülenmektedir.
 • Renkli Doppler Ultrasonografi ile karotis, böbrek, periferik arter ve venöz sistem damarlarının hastalıkları teşhis edilmektedir.

Kardiyolojik Check-Up Programı ile önceden kalp hastalığı tanısı konmamış kişilerin kalp ve damar hastalıkları açısından taşıdıkları riskler araştırılıp, belirlenen risk düzeyine göre kalp hastalıklarından korunmak için güncel yaklaşımlar uygulanmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Ruken Can

Yrd. Doç. Dr. Ruken Can, 1969 yılında Elazığ’da doğdu. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp öğrenimini 1992…