Merkez Laboratuvarı

Genel Bilgiler
Doktorlarımız

Tıbbi sağlık, tanı ve tedavi hizmetlerinde verilen tıbbi kararlar büyük oranda laboratuvar verilerine dayanmaktadır. Bu nedenle, doğru teşhis ve tedavi açısından sağlık ve laboratuvar hizmetlerinin mümkün olan en yüksek kalitede verilmesi gerekmektedir. Sağlıkta hasta odaklı üstün hizmet anlayışını benimseyen Esencan Hastanesi Merkez Laboratuvarı, uluslararası kalite standartlarını uygulayan, güncel teknolojiyi takip eden, deneyimli ve güler yüzlü teknik ekibiyle hasta haklarına saygılı ve memnuniyeti en üst düzeyde tutmayı ilke edinmiş bir laboratuvar olarak hizmet sunmaktadır. Hastanemiz Merkez Laboratuvarında; kalite yönetim sistemini bilen ve uygulayan sorumlu ve teknik personel tarafından, tüm testlerde uygun cihaz, donanım ve malzeme kullanılmakta, bilimsel ve etik kurallara bağlı kalarak hızlı, güvenilir ve uluslararası standartlarda size ve tüm hastalarımıza hizmet verilmektedir. Check-Up olarak bilinen ‘düzenli sağlık taramaları’ kapsamında birçok testin de çalışıldığı laboratuvarımızda, şu alanlarda tanı ve tedavi amaçlı çok sayıda test parametresi rutin olarak yapılmaktadır.

 

Rutin Biyokimya, Hematoloji ve Koagülasyon (pıhtılaşma) testleri,

Tüm hormon analiz ve ölçümleri (tümör belirteçleri, vitaminler ve ilaç düzeyleri)

İmmünoloji, Seroloji, Mikrobiyoloji (Moleküler Mikrobiyoloji),

Moleküler Genetik; Sitogenetik, Kanser genetiği ve Metabolizma testlerinin yanı sıra Merkez laboratuvarı giderek artan test çeşidi ile modern bir ortamda hastalarımıza ve doktorlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir.

Patoloji örnekleri, moleküler tanı ve genetik test çalışmaları anlaşmalı olduğumuz yurt içi ve yurt dışı referans laboratuvarlarına gönderilerek çalışılmaktadır.

 

Biyokimya laboratuvarımız uluslararası kabul gören sistemler ile rutin analiz çalışmalarını yapmakta, tüm cihazların günlük internal (laboratuvar içi) kalite kontrolleri yapılmakta, aynı zamanda eksternal (laboratuvar dışı) kalite kontrol programlarına katılım ile kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Rutin hormon analizleri aynı gün içerisinde neticelenmekte, tüm sonuçlar Uzman Doktorlarımızın onayından geçtikten sonra doktor-larımız, hastalarımız ve hizmet verdiğimiz kurumlara ulaştırılmaktadır

Mikrobiyoloji ve Seroloji laboratuvar çalışmalarında; özellikle kültür ekimleri, değerlen-dirmeleri ve manuel test çalışmalarında maksimum derecede sterilizasyona dikkat edilmekte, rutin ve özellikli serolojik testler internal ve eksternal kalite kontrol çalışmaları yapılarak değerlendirilmektedir.

Testler hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yoluyla, bir referans laboratuvarı haline gelen bölümümüz uzmanlarına ve Esencan Hastanesi Merkez Laboratuvarına ulaşabilirsiniz.