Ortopedi Ve Travmatoloji

Genel Bilgiler
Doktorlarımız

Kas, kemik, kıkırdak, tendon, sinir kısaca “Hareket Sistemi” olarak tanımlayabileceğimiz sistemi oluşturan tüm dokuların hastalıklarının araştırma, tanı ve tedavisi ile uğraşan bilim dalına ”Ortopedi ve Travmatoloji” denir. Bu hastalıklar doğumsal olabileceği gibi, sonradan gelişen yani edinsel de olabilir. Ortopedi kısmi travma olmaksızın veya travmadan yıllar sonra başlayan hastalıklar ile, Travmatoloji kısmi ise travma sonrasında gelişen kırık ya da bağ zedelenmesi gibi hastalıklarla ilgilenir.

Hastanemizin Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, ortopedinin başlıca alt alanları olan Spor Yaralanmaları, Diz Hastalıkları, Kalça Hastalıkları, Omuz Hastalıkları, Dirsek Hastalıkları, Ayak Hastalıkları, El Hastalıkları, Omurga Hastalıkları, Çocuk Ortopedisi gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde hizmet vermektedir.

Özellikle Eklem ve Kıkırdak Hastalıkları konusunda uzmanlaşmış kadromuzla, Kıkırdak Yaralanmalarının Kapalı veya Açık Cerrahi tedavileri, Menisküs Tamiri, Kısmi veya Bütün Protez Cerrahileri konusunda en güncel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ayrıca kliniğimizde, Kök Hücre, Trombositten Zengin Plazma (PRP), Sentetik Menisküs ve Kıkırdak Dokularının Transplantasyonu gibi Rejeneratif Tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır.

Hastanemiz, bütün bu tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi amacıyla en üst düzeyde teknolojik alt yapıyla donatılmıştır. Özellikle Eklem ve Protez Cerrahisi için gerekli olan Laminar Akımlı ameliyathane, Kask Sistemi ve Basınçlı Yıkama sistemi  gibi ekipmanlar hastanemizin standard donanımları arasındadır. Bu ve bunun gibi yöntemlerin kullanılması Protez Cerrahisi sonrasında enfeksiyon gelişmesi riskini en aza indireceği gibi Protez Sağkalımını da uzatmaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde Fizik Tedavi, Nöroloji, Nöroşürirji ve Algoloji gibi bölümlerle de dayanışma ve işbirliği içinde, çalışarak, hastalara en uygun tedaviyi bilimsel düzeyde planlamakta ve uygulamaktadır. Hastalarımız tedavi planları ile ilgili olarak tüm ayrıntılarıyla bilgilendirilmektedir.

Acil hastaların tedavisi amacıyla Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 24 saat süreyle tanı ve tedavi hizmeti verecek şekilde yapılandırılmıştır.

Uzm. Dr. Nuraddin Abdullaev

Uzm. Dr. Nuraddin Abdullaev, 1982 yılında Özbekistan’da doğdu. 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimine başladı. 2010 yılında…

Doç. Dr. Yüksel Yurttaş

Doç. Dr. Yüksel Yurttaş, 1973 yılında doğdu. 1991 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde başladığı tıp öğrenimini 1997 yılında tamamlayarak mezun…