Üroloji

Genel Bilgiler
Doktorlarımız

Üroloji Bölümümüzde; erişkin ve çocuklarda böbrek, mesane, idrar yolu hastalıkları; erişkinlerde prostat hastalıkları ve infertiliteye (kısırlık) neden olan hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

Tanı ve tedavisi gerçekleştirilen sorunlar

 • Ürolojik kanser türleri
 • Böbrek hastalıkları
 • Prostat hastalıkları
 • Testis hastalıkları
 • Mesane hastalıkları
 • Taş hastalıkları
 • Cinsel işlev bozuklukları (Erkek sağlığı)
 • Çocuk ürolojisi
 • Erişkin ve çocuklarda idrar kaçırma
 • İnfertilite (Kısırlık)

Tanı yöntemleri

 • Böbrek, mesane, prostat ultrasonu
 • Ultrason eşliğinde Prostat biopsisi
 • Skrotal ve Penil Doppler ultrason
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • İntravenöz Pyelografi (İVP)
 • Pelvik ve Tüm Batın MR
 • Sistoskopi
 • Üroflowmetri
 • PMR (Atılamayan idrar miktarı saptanması, PVR)
 • Laboratuvar
 • Röntgen

Uygulanan cerrahi yöntemler

 • Genel ürolojik ameliyatlar
 • Endoskopik ameliyatlar (Böbrek, mesane ve prostat hastalıkları)
 • Laparoskopik ameliyatlar (Böbrek, mesane ve prostat)
 • Mikrocerrahi (Kısırlık tedavisinde)
 • Radikal prostat ameliyatları
 • Radikal mesane ameliyatı
 • Flexible taş cerrahisi
 • Perkütan taş cerrahisi

Op. Dr. Yücel Altay

1983 yılında Iğdır’da doğdu. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp öğrenimini 2006 yılında tamamlayarak mezun oldu. TUS sınavını…