Psikoloji

Karantinada Müzik Terapisi | Müziğin Beyin Üzerindeki Etkileri

Müzik Terapisi Nedir? Müzik Terapisinde Kullanılan Teknikler Müzik Terapisi Hangi Rahatsızlıklar İçin Kullanılır? Karantina Döneminde Müzik İle Tedavi Müzik Terapisi Nedir? Müzik terapisi, müziğin, bireylerin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasını içeren destekleyici bir tedavi yöntemidir. Enstrüman çalmak, müzik dinlemek, söz yazmak ve şarkı söylemek gibi pek çok aktiviteyi içeren bu terapi, […]

Otizm Nedir? | Belirtileri, Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri

Otizm Nedir? Otizm Belirtileri Otizmin Nedenleri Otizmin Teşhisi Otizm Tedavisi Otizm Nedir? Otizm veya tıpta bilinen karşılığı ile otizm spektrum bozukluğu (ASD), sosyal beceriler, tekrarlayan davranışlar, konuşma ve sözel olmayan iletişim ile ilgili zorluklarla ilişkilendirilen gelişimsel bir bozukluktur. Tahmini olarak her 55 çocuktan 1’ini etkileyen bu sorun, çeşitli testler ile erken dönemde tanılanabilmektedir. Bilinenin aksine […]

Distimik Bozukluk Nedir ve Kimlerde Görülür?

Günümüzde neredeyse herkes sosyal yaşantıda birtakım problemlerle yüzleşmektedir. Bu sosyal problemler bazı kişilerde ciddi sorunlara yer açabilmektedir. Yaşam şeklinde yapılan yanlışlıklar ile birlikte yaşanan bu problemler kişideki ruhsal dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Duygu durum bozukluğu olarak da adlandırılan distimik bozukluk, yaşanan problemler nedeniyle sürekli depresif ruh halinde olan kişilerde görülmektedir. Sosyal yaşantıda yaşanan problemler ise […]

Akut Depresyon Nedir ve Kimlerde Görülür?

Akut depresyon sürekli olarak depresyon halinde olmakla birlikte bu depresyonun kişiyi hayattan kopma boyutuna getirdiği durum olarak adlandırılmaktadır. Bu depresyon tipine sahip kişiler sürekli olarak yorgun hissetmekle birlikte, diğer insanlarla iletişim kurmayı tercih etmezler. Yalnız hissetme duygusunun ve içine kapanmanın görüldüğü akut depresyon, oldukça ciddi bir durumdur. Tedavi edilmediği ve ilerlediği takdirde akut depresyon kişinin […]

Şizofreni Nedir ve Neden Görülür?

Şizofreni gerçek ve hayali ayırt edememe durumudur. Şizofreninin bölünmüş kişilik olduğu bilgisi doğru değildir. Zihinsel bir hastalık olan şizofreniye sahip insanlar gerçek ve hayali ayırt etme yetisine sahip olmamaktadırlar. Gerçeği algılamakta çarpıtmalara neden olan, düşünce, hareket ve duygu durumlarında bozukluklara neden olan şizofreni nedeniyle kişi sosyal hayatında birçok olumsuz faktörle karşılaşmaktadır. Şizofreni hayat boyu sürmekle […]

Panik Bozukluk / Panik Atak Nedir?

Panik bozukluk olarak da bilinmekte olan panik atak, korku ve rahatsızlık hissinin çok kısa bir sürede maksimum seviyeye yükselmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Panik atak görüldüğü takdirde kişide görülebilecek durumlar şöyle sıralanabilmektedir; Ani çarpıntı ve kalp ritimlerinin ciddi biçimde hissedilebilmesi Yoğun bir şekilde terleme hissi Nefes alamama hissi veya boğuluyor gibi olma hissi Göğüste, kalbin etrafında ağrı […]

Depresyon Nedir?

Duygu durum çökmelerinin iki hafta ve üzeri sürede görülmesi durumu depresyon olarak tanımlanmaktadır. Gün içerisinde gerçekleşmekte olan duygu durum değişiklikleri depresyon olarak adlandırılmamaktadır. Duygusal çöküntü yaşamakta olan hasta negatif düşüncelere ağırlık verir ve kendine zarar vermeyecek gidecek kadar ciddi boyutta olan karamsar düşüncelere sahip olur. Depresyon sonucunda kişide giderek sosyal çevresinden uzaklaşmaya ve kendi içine […]

Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?

Obsesif kompülsif bozukluk, gün içerisinde yaşanan evham ve endişe durumu ile takıntıların, kişinin günlük yaşantısını etkileyen durumlara dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır.  Obsesyon kelimesinin kökü Latince obsidere kelimesinden gelmektedir. Obsidere kelimesi ise kuşatma ve rahatsız etme anlamlarına gelmektedir. Kişinin isteğinden bağımsız olarak gelmekte olan birtakım düşünceler kişinin günlük yaşantısında zorluklara neden olabilmektedir. Obsesif kompülsif bozukluk ile birlikte […]

Bipolar Bozukluk Nedir?

Gün içerisinde duygusal iniş ve çıkışların görülmesi durumu oldukça normaldir. Fakat bu duygu iniş ve çıkışlarının herhangi bir olayla ilişkisinin olmaması ile çok sık görülmesi durumu bipolar bozukluk olarak bilinmektedir. Duygu değişimlerinin gereğinden yoğun ve uzun sürmesi bipolar bozukluğun belirtileri arasında yer almaktadır. Duygu değişimleri kişilerin sosyal hayatları engelleyecek kadar ciddi boyutlarda gerçekleşebilmektedir. Duygu, düşünce […]

Dikkat Eksikliği Nedir?

Dikkat eksikliği okuduğunu anlayamama, basit hatalar yapma ve dikkatin çok çabuk dağılması gibi durumlara neden olabilmektedir. Dikkat eksikliği yaşamakta olan yetişkinler ile çocuklarda bu durumun belirtileri ve çözümleri farklılık göstermektedir. Çocuklarda Dikkat Eksikliği Görülmesinin Belirtileri Nelerdir? Çocuklarda dikkat eksikliği görülmesi durumu çabuk sıkılma, ilginin çabuk dağılması, öğrenmeye dair ilgi duymama ve odaklanamama gibi faktörlerle kendisini […]