Sağlık Köşesi

Özel Esencan Hastanesi birçok alanda sizleri daha fazla bilgilendirmek amaçlı yazı ve paylaşımlarda bulunmaktadır. Bu site, sağlık hizmeti vermemektedir, sitedeki bilgiler tıbbi bir öneri yerine geçmez ve sadece bilgi amaçlıdır. Hastalıkların tanı ve tedavileri yalnızca uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilebilir.
https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/postpartum-nedir-1.jpeg

Doğum Sonrası (Postpartum) Depresyon Nedir? Doğum Sonrası (Postpartum) Depresyon Belirtileri Doğum Sonrası (Postpartum) Depresyon Nedenleri Doğum Sonrası (Postpartum) Depresyon Teşhisi ve Tedavisi Doğum Sonrası (Postpartum) Depresyon Nedir? Postpartum depresyon olarak da bilinen doğum sonrası depresyon, adından anlaşılabileceği gibi doğumun ardından anneler tarafından tecrübe edilen, birtakım olumsuz fiziksel, duygusal ve davranışsal değişikliklerin tümüdür. Bu değişiklikler, doğumdan...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/12/kekemelik-neden-olur.jpg

Kekemelik Nedir? Kekemelik Nedenleri Kekemelik Belirtileri Kekemelik Teşhisi ve Tedavisi Kekemelik Nedir? Tıp dilinde “disfemi” olarak bilinen kekemelik, konuşma akışının, sözcüklerin, seslerin ve hecelerin tekrarı ile istemsiz duraklamalar sebebiyle kesildiği yaygın bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik terimi yaygın olarak istemsiz ses tekrarıyla ilişkilidir, ancak aynı zamanda konuşmadan önce duraklamayı ve sesli harfler gibi belirli sedaların bilinçsiz...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/muzik-terapisi-1.jpg

Müzik Terapisi Nedir? Müzik Terapisinde Kullanılan Teknikler Müzik Terapisi Hangi Rahatsızlıklar İçin Kullanılır? Karantina Döneminde Müzik İle Tedavi Müzik Terapisi Nedir? Müzik terapisi, müziğin, bireylerin fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasını içeren destekleyici bir tedavi yöntemidir. Enstrüman çalmak, müzik dinlemek, söz yazmak ve şarkı söylemek gibi pek çok aktiviteyi içeren bu terapi,...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/otizm-nedir-1200x640.jpg

Otizm Nedir? Otizm Belirtileri Otizmin Nedenleri Otizmin Teşhisi Otizm Tedavisi Otizm Nedir? Otizm veya tıpta bilinen karşılığı ile otizm spektrum bozukluğu (ASD), sosyal beceriler, tekrarlayan davranışlar, konuşma ve sözel olmayan iletişim ile ilgili zorluklarla ilişkilendirilen gelişimsel bir bozukluktur. Tahmini olarak her 55 çocuktan 1’ini etkileyen bu sorun, çeşitli testler ile erken dönemde tanılanabilmektedir. Bilinenin aksine...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/Distimik-Bozukluk-1067x640.jpg

Günümüzde neredeyse herkes sosyal yaşantıda birtakım problemlerle yüzleşmektedir. Bu sosyal problemler bazı kişilerde ciddi sorunlara yer açabilmektedir. Yaşam şeklinde yapılan yanlışlıklar ile birlikte yaşanan bu problemler kişideki ruhsal dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Duygu durum bozukluğu olarak da adlandırılan distimik bozukluk, yaşanan problemler nedeniyle sürekli depresif ruh halinde olan kişilerde görülmektedir. Sosyal yaşantıda yaşanan problemler ise...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/depresyon-belirti-1200x640.jpg

Akut depresyon sürekli olarak depresyon halinde olmakla birlikte bu depresyonun kişiyi hayattan kopma boyutuna getirdiği durum olarak adlandırılmaktadır. Bu depresyon tipine sahip kişiler sürekli olarak yorgun hissetmekle birlikte, diğer insanlarla iletişim kurmayı tercih etmezler. Yalnız hissetme duygusunun ve içine kapanmanın görüldüğü akut depresyon, oldukça ciddi bir durumdur. Tedavi edilmediği ve ilerlediği takdirde akut depresyon kişinin...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/sizofreni.jpg

Şizofreni gerçek ve hayali ayırt edememe durumudur. Şizofreninin bölünmüş kişilik olduğu bilgisi doğru değildir. Zihinsel bir hastalık olan şizofreniye sahip insanlar gerçek ve hayali ayırt etme yetisine sahip olmamaktadırlar. Gerçeği algılamakta çarpıtmalara neden olan, düşünce, hareket ve duygu durumlarında bozukluklara neden olan şizofreni nedeniyle kişi sosyal hayatında birçok olumsuz faktörle karşılaşmaktadır. Şizofreni hayat boyu sürmekle...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/panik-bozukluk-1000x640.jpg

Panik bozukluk olarak da bilinmekte olan panik atak, korku ve rahatsızlık hissinin çok kısa bir sürede maksimum seviyeye yükselmesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Panik atak görüldüğü takdirde kişide görülebilecek durumlar şöyle sıralanabilmektedir; Ani çarpıntı ve kalp ritimlerinin ciddi biçimde hissedilebilmesi Yoğun bir şekilde terleme hissi Nefes alamama hissi veya boğuluyor gibi olma hissi Göğüste, kalbin etrafında ağrı...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/depresyon-1-1000x640.jpg

Duygu durum çökmelerinin iki hafta ve üzeri sürede görülmesi durumu depresyon olarak tanımlanmaktadır. Gün içerisinde gerçekleşmekte olan duygu durum değişiklikleri depresyon olarak adlandırılmamaktadır. Duygusal çöküntü yaşamakta olan hasta negatif düşüncelere ağırlık verir ve kendine zarar vermeyecek gidecek kadar ciddi boyutta olan karamsar düşüncelere sahip olur. Depresyon sonucunda kişide giderek sosyal çevresinden uzaklaşmaya ve kendi içine...

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2018/05/obsesif-1024x640.jpg

Obsesif kompülsif bozukluk, gün içerisinde yaşanan evham ve endişe durumu ile takıntıların, kişinin günlük yaşantısını etkileyen durumlara dönüşmesi olarak tanımlanmaktadır.  Obsesyon kelimesinin kökü Latince obsidere kelimesinden gelmektedir. Obsidere kelimesi ise kuşatma ve rahatsız etme anlamlarına gelmektedir. Kişinin isteğinden bağımsız olarak gelmekte olan birtakım düşünceler kişinin günlük yaşantısında zorluklara neden olabilmektedir. Obsesif kompülsif bozukluk ile birlikte...

444 0 212
Whatsapp