Check-Up

Check-Up Paketlerimiz

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Cildiye Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

KANDA BAKILAN RUTİN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • HOMA-IR
 • İnsülin
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum
 • Vitamin D (25 OH Vit D)
 • Vitamin B12
 • Protrombin zamanı
 • Kan Grubu Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Trigliserid
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • LDH(Laktak Dehidrogenaz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • Albumin
 • Total Protein

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH
 • PTH
 • FSH
 • LH
 • Estradiol(E2)
 • Allerji Testi ( IGE Total )

TÜMÖR MARKERLERİ

 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • CA-19.9
 • CA-125
 • CA-15.3
 • AFP
 • Gaitada Gizli Kan
 • Smear Testi

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (AIDS)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Kemik Yoğunluğu (40 yaş Üstü)
 • Mamografi (40 Yaş Üstü Bayan)
 • USG (Tüm Batın)
 • USG(Tiroid)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • MR (Kranial)
 • SFT ( SolunumFoksiyonu Testi)
 • Gastrospi

Kolonoskopi

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Cildiye Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

KANDA BAKILAN RUTİN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • HOMA-IR
 • İnsülin
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum
 • Vitamin D (25 OH Vit D)
 • Vitamin B12
 • Protrombin zamanı
 • Kan Grubu Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Trigliserid
 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • LDH(Laktak Dehidrogenaz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • Albumin
 • Total Protein

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH
 • PTH
 • Allerji Testi ( IGE Total )

TÜMÖR MARKERLERİ

 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • CA-19.9
 • Prostat Tümörü Tarama (Total PSA)
 • AFP
 • Gaitada Gizli Kan

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (AIDS)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • USG (Tüm Batın)
 • USG(Tiroid)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • MR (Kranial)
 • SFT ( SolunumFoksiyonu Testi)
 • Gastrospi
 • Kolonoskopi

Kemik Yoğunluğu (40 yaş Üstü)

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Cildiye Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • HOMA-IR
 • İnsülin
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum
 • Vitamin D (25 OH Vit D)
 • Vitamin B12
 • Protrombin zamanı
 • Kan Grubu Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL
 • LDL

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • LDH (Laktak Dehidrogenaz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • Albumin
 • Total Protein

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH
 • PTH
 • İnsulin
 • FSH
 • LH
 • Estradiol(E2)
 • Allerji Testi ( IGE Total )

TÜMÖR MARKERLERİ

 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • CA-19.9
 • CA-125
 • CA-15.3
 • Smear Testi
 • Gaitada Gizli Kan

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (AIDS)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Kemik Yoğunluğu (40 yaş Üstü)
 • Mamografi (40 Yaş Üstü Bayan)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • USG (Tüm Batın)
 • USG (Tiroid)

MR (Kranial)

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Cildiye Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • HOMA-IR
 • İnsülin
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum
 • Vitamin D (25 OH Vit D)
 • Vitamin B12
 • Protrombin zamanı
 • Kan Grubu Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL
 • LDL

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • LDH (Laktak Dehidrogenaz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • Albumin
 • Total Protein

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH
 • PTH
 • İnsulin
 • Allerji Testi ( IGE Total )

TÜMÖR MARKERLERİ

 • Karsinoembriyonik Antijen (CEA)
 • CA-19.9
 • Prostat Tümörü Tarama (Total PSA)
 • Gaitada Gizli Kan

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (AIDS)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • USG (Tüm Batın)
 • USG (Tiroid)
 • MR (Kranial)
 • Kemik Yoğunluğu (40 yaş Üstü)

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Cildiye Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • HOMA-IR
 • İnsülin
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum
 • Vitamin D (25 OH Vit D)
 • Vitamin B12
 • Protrombin zamanı
 • Kan Grubu Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL
 • LDL

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • Albumin

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH
 • PTH
 • Allerji Testi ( IGE Total )

TÜMÖR MARKERLERİ

 • Gaitada Gizli Kan
 • Smear Testi

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (AIDS)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Mamografi (40 Yaş Üstü Bayan)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • USG (Tüm Batın)
 • USG (Tiroid)
 • Kemik Yoğunluğu (40 yaş Üstü)

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Nöroloji Muayenesi
 • Cildiye Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • HOMA-IR
 • İnsülin
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Kalsiyum
 • Fosfor
 • Magnezyum
 • Vitamin D (25 OH Vit D)
 • Vitamin B12
 • Protrombin zamanı
 • Kan Grubu Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL
 • LDL

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Ürik Asit
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
 • GGT
 • Total Bilrubin
 • Albumin

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • ASO
 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH
 • PTH
 • Allerji Testi ( IGE Total )

TÜMÖR MARKERLERİ

 • Gaitada Gizli Kan
 • Smear Testi

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (AIDS)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Mamografi (40 Yaş Üstü Bayan)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • USG (Tüm Batın)
 • USG (Tiroid)
 • Kemik Yoğunluğu (40 yaş Üstü)

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • Kalsiyum
 • Vitamin D (25 OH Vit D)
 • Vitamin B12
 • Kan Grubu Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL
 • LDL

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH

TÜMÖR MARKERLERİ

 • CEA
 • Smear Testi

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (AIDS)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Mamografi (40 Yaş Üstü Bayan)
 • Meme USG (40 yaş altı bayan)
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • USG (Tüm Batın)

USG (Tiroid)

GENEL TETKİKLER

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • KBB Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi
 • Ağız ve Diş Sağlığı Muayenesi

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • HbA1C
 • Kalsiyum
 • Vitamin D (25 OH Vit D)
 • Vitamin B12
 • Kan Grubu Tayini

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL
 • LDL

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP (Alkalen Fosfataz)
 • GGT

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

 • CRP
 • RF
 • Sedimantasyon

HORMONLAR

 • Serbest T4
 • TSH

TÜMÖR MARKERLERİ

 • CEA
 • Prostat Tümörü Tarama (PSA)

HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ

 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • Anti HIV (AIDS)

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Akciğer Grafisi
 • Ekokardiyografi (Renkli Kalp Doppleri)
 • Eforlu EKG
 • USG (Tüm Batın)

USG (Tiroid)

 • GENEL TETKİKLER
 • Dahiliye Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • KANDA BAKILAN TESTLER
 • Hemogram
 • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
 • Kan Grubu Tayini
 • BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
 • Üre
 • Kreatinin
 • Tam İdrar Tahlili
 • KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
 • ALT (SGPT)
 • İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ
 • Sedimantasyon
 • HORMONLAR
 • Serbest T4
 • TSH

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • HDL
 • LDL
 • TÜMÖR MARKERLERİ
 • CEA
 • Smear Testi
 • HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ
 • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
 • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
 • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
 • GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
 • Akciğer Grafisi
 • EKG

USG (Tüm Batın)

  • GENEL TETKİKLER
  • Dahiliye Muayenesi
  • Göz Muayenesi
  • Üroloji Muayenesi
  • KANDA BAKILAN TESTLER
  • Hemogram
  • Glikoz (Açlık Kan Şekeri)
  • Kan Grubu Tayini
  • BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ
  • Üre
  • Kreatinin
  • Tam İdrar Tahlili
  • KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
  • ALT (SGPT)
  • İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ
  • Sedimantasyon
  • HORMONLAR
  • Serbest T4
  • TSH

  KAN YAĞLARI TESTLERİ

  • Total Kolesterol
  • Trigliserid
  • HDL
  • LDL
  • TÜMÖR MARKERLERİ
  • CEA
  • Prostat Tümörü Tarama (PSA)

   

  • HEPATİT (SARILIK) TESTLERİ VE SEROLOJİ
  • HbsAg ( Hepatit B Taraması)
  • Anti-Hbs (Hepatit B Taraması)
  • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
  • GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ
  • Akciğer Grafisi
  • EKG

  USG (Tüm Batın)

GENEL TETKİKLER

 

 • Kardiyoloji Muayenesi

 

KANDA BAKILAN TESTLER

 • Hemogram
 • Glukoz
 • HbA1c
 • Sodyum
 • Potasyum
 • CK(Kreatinin Kinaz)
 • CK-MB

KAN YAĞLARI TESTLERİ

 • Total Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Trigliserid

 

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

 • ÜRE
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Tam İdrar Tahlili

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

 • ALT (SGPT)
 • AST (SGOT)
 • ALP

İLTİHABİ ROMATİZMA TESTİ

 • Sedimantasyon Hızı

HORMON TESTLERİ

 • SERBEST T4
 • TSH

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

 • Ekokardiyografi (EKO)
 • Eforlu EKG
 • Akciger Grafisi

Tansiyon Holter

  • GENEL TETKİKLER
   • Çocuk Muayenesi
   • Göz Muayenesi
   • KBB Muayenesi
   • Diş Muayenesi
   • Ortopedi Muayenesi

   KANDA BAKILAN TESTLER

   • Hemogram (Kan sayımı)
   • Glikoz (Açlık kan şekeri)
   • Demir
   • Demir Bağlama Kapasitesi
   • Ferritin
   • Kalsiyum
   • Vitamin D (25 OH Vit D)
   • Vitamin B12
   • Kan Grubu Tayini
   • KAN YAĞLARI TESTLERİ
   • Total Kolesterol
   • HDL

   BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

   • Üre
   • Kreatinin
   • Tam İdrar Tahlili

   KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

   • ALT (SGPT)
   • AST (SGOT)
   • ALP (Alkalen fosfataz)
   • GGT

   İLTİHABİ ROMATİZMA TESTLERİ

   • ASO
   • CRP
   • RF
   • Sedimantasyon

   HORMONLAR

   • Serbest T4
   • TSH
   • Allerji Testi ( IGE Total )

   HEPATİT (SARILIK TESTLERİ)

   • HbsAg (Hepatit B Taraması)
   • Anti Hbs (Hepatit B taraması)
   • Anti-HCV (Hepatit C Taraması)
   • Gaita Mikroskopisi

   GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ

   • Akciğer Grafisi
   • EKG (Kalp Grafisi)
   • USG (Tüm Batın)
   • Odyometri

Check-Up Nedir?

Check-up , bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısıdır. Bazı hastalıklar ve özellikle kanser de erken teşhis son derece önemlidir. 6 ayda bir yapılacak olan check-up ile meme,rahim ağzı,prostat ve kalın bağırsak kanserlerinin erken dönemde teşhisi mümkündür. Check-up taramaları sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi,tedavi başarısını da arttırmaktadır.
Kişisel sağlık taraması, sadece hastalıkların erken saptanması değil,kendiniz hakkında bilgi sahibi olmaktır.
Modern tıp, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamayı amaçlar. Bu nedenle hiçbir şikayeti olmasa da her insanın belirli aralıklarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. Bu aralıklar ailesel risk faktörlerine (kanser,koroner arter hastası vb) göre önerilen uygulama tekrar süresi değişebilir.
Genel sağlık kontrolünün, hiçbir şikayet ve hastalığı olmayan tüm kişilere en az yılda bir kez düzenli olarak yapılması önerilir.
Yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre düzenlenen check-up programlarının dışında yaşam tarzı,kişisel özellikler ve alışkanlıklar,genetik hastalıklar incelenerek kişiye özel riskler belirlenir check-up programı sunulur. Sağlık riski değerlendirme programlarımız sayesinde sağlığınız için gerekli önlemleri zaman kaybetmeden alabilirsiniz.
Doktora gitmek için hastalanmayı beklemeyin,önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir. Unutmayın ki bir çok hastalığın tedavisi ancak erken tanı ile mümkündür. Sağlığınız için yılda bir kez check-up yaptırarak erken tanı ve tedavi fırsatını kaçırmayın

Check-Up Hazırlık Öncesi Sizden İstediklerimiz

Check-Up öncesinde aşağıdaki uyarılarımıza dikkat edilmesi,sonuçların doğruluğu açısından önem taşımaktadır:

 

 • Randevu gününde mutlaka aç geliniz. (8-12 saatlik bir gece açlığı yeterlidir.) Su dışında bir şey içmemeniz,sigara ve kafein içeren gıdalar tüketmemeniz gereklidir.
 • Check-Up’tan bir gün önce gaz yapıcı şeyler; baklagiller,meyve,sütlü gıdalar alkollü içeçek içmeyiniz. Aksi taktirde bazı testlerin tekrarlanması istenilebilir.
 • Check-Up’a gelmeden 48 saat önce vitamin,bitkisel ilaç ve besin desteklerinizi kesiniz.
 • Sabah aç olarak almanız gereken ilaçlarınız varsa kan testleriniz yapılmadan önce kullanmayınız.
 • Hamileyseniz veya bu konuda kuşkularınız varsa,işlemlere başlamadan önce mutlaka hekiminize bildirmelisiniz.
 • Önceden yaptırmış olduğunuz test ve diğer tetkik sonuçlarınız varsa lütfen beraberinizde getiriniz.
 • Kullanmakta olduğunuz ilaçların adlarını ve dozajlarını beraberinizde getiriniz ve doktorunuza belirtiniz.

Mensturasyon (adet) günlerinde verilen idrar örneklerininde sağlıklı bir incelemeye uygun olmadığını unutmayınız.