Doğuştan Gelen Kalp Hastalıkları Nelerdir?

dogustan-gelen-kalp-hastaliklari
Kalp Hastalıkları

Kalp hastalıklarının bir kısmına kişilerin doğuştan sahip olabildiği bilinmektedir. Özellikle yeni doğan bebeklerde görülen hastalıkların çoğunu doğuştan gelen kalp hastalıklarının oluşturduğu bilinmektedir. Her 1000 doğumdan 8’inde doğuştan gelen kalp hastalıklarının görüldüğü bilinmektedir. Doğuştan gelen birçok kalp hastalığı bulunmaktadır ve çoğu kişinin gündelik yaşantısında ciddi problemlere neden olabilmektedir.

En sık görülmekte olan doğuştan gelen kalp hastalıkları başlıca şu şekilde sıralanabilmektedir;

 1. Atriyal ve Ventriküler Septal Defekt: Septal defekt, kulakçıkların sağ ve sol kısımlarını birbirinden ayırması yönüyle bilinmektedir. Septal defekt hastalığı görülen bebeklerin çoğunda kan geçişinin soldan sağa olacak şekilde gerçekleştiği bilinmektedir. Kan geçişi oranı az olduğu takdirde belirtiler neredeyse hiç görülmeyeceği için hastalığının teşhisinin oldukça zor olduğu bilinmektedir. Kan geçişi az olduğu takdirde hastalığı hiçbir zaman teşhis edilememiş kişiler dahi bulunmaktadır. Kan geçiş miktarında artış gözükmesi ise kalbi yormaktadır. Bunun sonucunda kalp büyür ve nefes darlığı gibi problemler görülebilir.
 2. Atriyoventriküler kanal defekt: Atriyoventriküler Kanal Defekt gerçekleştiğinde kalpte bir delik oluşur. Kalpte oluşan delik kalbi sağ ve sola ayıran bölgede meydana gelmektedir.
 3. Patent Duktus Arteriyozus: Hamilelik sırasında bebekte akciğerlerin tam gelişmemesi sonucunda kanın akciğere ulaşmaması durumu gerçekleşebilir. Kan akışını sağlamakta olan noktanın doğum süreci sonrasında da devam ediyor olması patent duktus arteriyozus hastalığına neden olmaktadır. Bağlantının açık kalmasının sonucu olarak kanın akciğere geri gönderildiği ve bu nedenle hastalığın meydana geldiği bilinir.
 4. Aort ya da Pulmoner Kapak Darlığı: Aort veya pulmoner kapak darlığı durumu kalp kapağının dar olması sonucunda meydana gelebilmektedir. Kapaklarda meydana gelen daralma sonucunda kalbin kan pompalama işlevinde aksaklıklar meydana gelir. Kan pompalama işlevinde meydana gelen aksaklıklar sonucunda kalp olağandan daha fazla güç harcar ve gereğinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalır. Aort ya da pulmoner kapak darlığı tedavi edilmediği takdirde kişide kalp yetmezliği dahi görülebilmektedir. Bu nedenle bu rahatsızlığın erken teşhis edilmesi ve mümkün olduğu kadar erken tedavi edilmesi oldukça önemlidir.
 5. Aort Koarktasyonu: Akciğerdeki temiz havayı vücuda taşıyan aort damarında daralma meydana gelmesi sonucunda aort koarktasyonu durumu kişide görülebilmektedir. Bu durum sonucunda kan basıncı artar. Kan basıncının aksine damarlardaki basınç oranı azalır. Tüm bunların sonucunda ise kanda meydana gelen yüksek basınç sonucunda kalpte genişlemeler meydana gelir.

Doğuştan Gelen Kalp Hastalıklarının Sebepleri Nelerdir?

Doğuştan gelen kalp hastalıklarının başlıca sebepleri arasında şu durumlar yer alabilmektedir;

 1. Hamilelik döneminde bebeğin kalbinin yeterince gelişmemiş olması
 2. Kalıtımsal faktörler (ailede bir kalp rahatsızlığının görülmüş olması)
 3. Çevresel faktörler
 4. Anne adayının diyabet hastası olması
 5. Hamilelik döneminde anne adayının sarılık geçirmesi
 6. Annede HIV bulunması
 7. Anne adayının hamilelik döneminde sigara, alkol ve bağımlılık yapan maddeleri kullanmış olması

Bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesine rağmen bebekte doğuştan gelen kalp hastalığının görülmemesi ihtimali de mümkündür. Bu nedenle örneğin sigara, alkol veya bağımlılığa neden olan maddeleri kullanan tüm annelerin bebeklerinin doğuştan kalp hastalığı olacağı söylenemez. Bunun yanı sıra bu belirtilerin hiçbirine sahip olmayan kişilerde de doğuştan gelen kalp hastalıklarının görülebildiği bilinmektedir.

Doğuştan Gelen Kalp Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarının belirtileri ise başlıca şu şekilde sıralanabilmektedir;

 1. Kandaki oksijen oranının az olması nedeniyle bebekte görülebilecek morluklar
 2. Bebeğin cildinin fazla soluk olması
 3. Bebeğin nefes alıp vermede güçlük çekmesi
 4. Bebeğin beslenmesinde problemlerin yaşanması
 5. Bebeğin gerekenden erken dönemde emzirmeyi bırakması
 6. Bebeğin emzirme sırasında kısa sürede yorulması
 7. Saç olan deride aşırı terlemelerin görülmesi
 8. Bebeğin kilo alamaması
 9. Bebeğin hızlı bir şekilde soluk alıp vermesi

Doğuştan Gelen Kalp Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Doğuştan gelen kalp rahatsızlıklarının tedavisi için öncelikle kalp rahatsızlığının bir uzman tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Doğuştan kalp rahatsızlığına sahip olan bazı bebeklerde herhangi bir tedavi yönteminin uygulanmasına gerek olmadığı bilinmektedir. Bazı bebeklerde görülen rahatsızlıklar herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmaksızın kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir. Bazı kalp rahatsızlıklarında ise yalnızca cerrahi yöntemlere başvurulması gerekebilmektedir. Yalnızca cerrahi müdahale uygulanabilecek kalp rahatsızlıklarının arasında kalpte büyük bir şekilde bulunan delikler, damar darlığı ve kalp kapağı rahatsızlıklarının yer aldığı bilinmektedir. Bazı hastalarda cerrahi müdahalenin tek bir seferde gerçekleştirilmeyip, cerrahi müdahaleye farklı zamanlarda devam edildiği de görülmektedir. Kalp nakli yöntemi ise yalnızca kalpteki kasların tam anlamıyla bozulmasının sonucunda ve hiçbir şekilde işlevlerini yerine getiremeyeceği durumlarda uygulanır.

Leave your thought here

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir