Doç. Dr. Salim Sezer

Doç. Dr. Salim Sezer

salim-sezer

Doç. Dr. Salim Sezer

Perinatoloji & Kadın Hastalıkları ve Doğum

Sakarya/Kocaali SSK İstasyonu Pratisyen Hekim, 2001-2002

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2002

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2004-2009

Elbistan Devlet Hastanesi, 2009-2011

Nizip Özel Zirve Tıp Merkezi, 2011-2013

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2014-2017

Şanlıurfa Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2017-2019

Özel Esencan Hastanesi, 2019-…

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

İhtisas Yeri ve Yılı:

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisası: 2004-2009 yılları arasında 5 yıl süre Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Asistanlığı
  • Perinatoloji Yandal ihtisası: 2014-2017 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 yıl süre ile Perinatoloji yandal asistanlığı

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

1–Kaya B, Tayyar A, Sezer S, Kaya S. Theassessment of cardiacfunctionwithtissueDopplerimaging in fetuseswithcongenitaldiaphragmatichernia. J MaternFetalNeonatalMed. 2019 Oct 6:1-6.

2–Kaya B., Turhan U., Sezer S., Kaya S., Dağ İ., Tayyar A.Maternal serum galectin-1 and galectin-3 levels in pregnanciescomplicatedwithpretermprelaborrupture of membranes.J MaternFetalNeonatalMed. 2019 Jun 26:1-191

3– Sezer, S., Acar, D. K., Ekiz, A., Kaya, B., Bornaun, H., & Aslan, H. (2019). Prenatal diagnosis of leftpulmonaryarteryslingandreview of literature. Echocardiography36(5), 1001-1004.

4-Aslan, H., Ekiz, A., Acar, D. K., Aydiner, B., Kaya, B., &Sezer, S. (2015). Prenatal diagnosis of congenitalhighairwayobstructionsyndrome (CHAOS). Fivecasereport. Medicalultrasonography17(1), 115-118.

5-Kaya, B., Turhan, U., Sezer, S., Bestel, A., Okumuş, Z. G., Dağ, İ., & Erel, Ö. (2018). Maternal serum TXNDC5 levelsandthiol/disulfidehomeostasis in preeclampticpregnancies. TheJournal of Maternal-Fetal&NeonatalMedicine, 1-6.

6-Aslan, H., Acar, D. K., Ekiz, A., Kaya, B., Sezer, S., Ismayilzade, R., & Can, M. (2015). Sonographicfeaturesandmanagementoptions of uterinearteriovenousmalformation. A casereport. Medicalultrasonography17(4), 561-563.

7-Gezdirici, A., Ekiz, A., Güleç, E. Y., Kaya, B., Sezer, S., & Atış Aydın, A. (2017). How necessary is toanalyze PTPN11 gene in fetuseswithfirsttrimestercystichygromaand normal karyotype?. TheJournal of Maternal-Fetal&NeonatalMedicine30(8), 938-941.

8-Esmer, A. C., Sivrikoz, T. S., Gulec, E. Y., Sezer, S., Kalelioglu, I., Has, R., &Yuksel, A. (2016). Prenatal diagnosis of persistenthyperplasticprimaryvitreous: report of 2 casesandreview of theliterature. Journal of Ultrasound in Medicine35(10), 2285-2291.

9-Kaya, B., Ekiz, A., Acar, D. K., Sezer, S.,Bornaun, H., Yildirim, G., & Aslan, H. (2019). Prenatal diagnosis of aortopulmonarywindowbyfoetalechocardiography:‘U orreversed U sign’. Journal of ObstetricsandGynaecology, 1-2.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Kaya, B., Acar, D. K., Sezer, S., Yıldırım, G., Aslan, H., &Bornaun, H. (Prenatal Diagnosis of Right AorticArchwithMirror Image Branching: Importance of the Three-vessel-tracheaView. Journal of ClinicalObstetrics&Gynecology. 2018 28(1), 20-23.

2– Özdemir, İ., Sezer, S., Açar, D., & Polat, İ. Tersiyer Bir Merkezde Plasenta İnsersiyon Anomalileri Yönetiminde Değişen Trendler: Uterus Koruyucu Tedavi Yöntemleri.IKSSTD. 2017; 9(1): 30-36

3Sezer, S., Kaban, A., & Erdem, B. (2019). Assessment of CervicalLengthbyTransvaginalUltrasound in PregnantWomenBetween 24-34 Weeks. IstanbulMedicalJournal20(2).

4– Polat, İ., Ekiz, A., Kaya, B., Açar, D. K., Bestel, M., Sezer, S., … & Yıldırım, G. Evaluation of theassociationbetweenthedarkamniotikfluiddetected in geneticamniocentesisandrelatedperinataloutcome. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSSTD)7(1), 8-12.

5– Sezer, S., Ekiz, A., &Gedikbaşı, A. (2015). SpinaBifida-Perinatal Yaklaşım. Turkiye Klinikleri OrthopaedicsandTraumatology-Special Topics8(3), 1-11.

6– Kaya, B., & Sezer, S. Thepreventionandmanagement of postpartumhemorrhage. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi (IKSST)9(2), 79-85.

7– Kaban, A., Sezer, S., Erdem, B,.BirthBefore 37th GestationalWeekandCervicovaginalProlactin. İKSSTD 2019;11(1):27-30

8–  Çavuşoğlu; C. Sarı, Ö. Dr. Dağ, İ. Özden, S. İşman, F.K. Sezer, S.  Güvenen, G. GestasyonelDiabetesMellitus Olgularında insülin Direncinin TNF-alfa ve IL-6 Düzeyleriyle ilişkisi. Endokrinolojide yönelişler, 2009; 18 (3): 71-76

Maternalfetal Tıp Derneği Üyeliği