Dr. Öğr. Üyesi Alp Hepsev

Dr. Öğr. Üyesi Alp Hepsev

alp-hepsev-edt

Dr. Öğr. Üyesi Alp Hepsev

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994

İhtisas Yeri ve Yılı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2005

Preanestezik Uygulanan Deksmedetomidinin Propofol Fentanil İndüksiyonuna Etkileri – 2006