Dr. Öğr. Üyesi Fatih Akyazıcı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Akyazıcı

fatih akyazıcı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Akyazıcı

Kardiyoloji

Beykent Üniversitesi 2021-
Doktor öğretim üyesi Beykent Üniversitesi 2021
Yrd.Doç Gelişim üniversitesi-2017
Özel Rumeli Hastanesi (2017-2021)
Özel Avcılar Anadolu Hastanesi (2016- 2017 )
Özel Beylikdüzü Kolan Hastanesi (2015-2016)
Özel Silivri Anadolu Hastanesi (2012-2014)
Özel Ordu MedicalPark Hastanesi (2011-2012 )
Giresun Prof Dr A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi (2009- 2011; Devlet Yükümlülüğü)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1997-2003)
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanlık (2003- 2009)

Koroner arter hastalığı; Aritmi
Kalp yetmezliği; Hipertansiyon
Kalp Kapak Hastalıkları
Transtorasik ekokardiyografi; Transözefagial ekokardiyografi
Diagnostik koroner anjiografi; Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti
Kardiyak efor testleri ;Ritim – Tansiyon Holter değerlendirme