Dr. Öğr. Üyesi İlker Ünlü

Dr. Öğr. Üyesi İlker Ünlü

ilker-unlu

Dr. Öğr. Üyesi İlker Ünlü

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Besni 1 nolu Sağlık Ocağı, Adıyaman 2000-2002

Nizip  1 nolu Sağlık Ocağı, Gaziantep 2002-2004

Nizip Devlet Hastanesi Acil Servis, Gaziantep 2005-2009

Türk Silahlı Kuvvetleri (Askerlik yükümlülüğü)

Gaziantep Ünv. Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD 2009-2014

Siirt Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi 2014-2016

Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi 2016-2019

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2018-

Özel Esencan Hastanesi 2019-

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi (1999)

İhtisas Yeri ve Yılı: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi (2014)

  1. Erkutluİ,Alptekin M,Baysal E, Türkmen A, Ünlü İ, Gök A.: Ön kafa kaidesidefektlerinin üç katmanlı tabaka ile rekonstrüksiyonu Türk Nöroşirürji Derneği 25. BilimselKongresi, sy.62, 22 -26 Nisan 2011, Antalya
  2. Erkutlu İ,Alptekin M,Ünlü İ, Ayker A, Şimşek H, Gök A. : Üçüncü ventrikül tümörlerinde cerrahi tedavi sonuçları : 62 olguluk deneyim. Türk NöroşirürjiDerneği 27. Bilimsel Kongresi, sy.76, 12-16 Nisan 2013, Antalya
  1. Erkutlu İ,Alptekin M, Şimşek H, Ayker A, Ünlü İ, Gök A. : Kanamamış intrakranial anevrizmalarda cerrahi tedavi sonuçları : 59 olguluk deneyim. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, sy.98, 12-16 Nisan 2013, Antalya
  2. Erkutlu İ,Alptekin M, Ayker A, Şimşek H, Ünlü İ, Gök A. : Tora kolomber bileşke cerrahisinde antero-lateral yaklaşım sonuçları :52 olguluk deneyim. Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, sy.149, 12-16 Nisan 2013, Antalya

Türk Nöroşirurji Derneği

Türk Omurga Derneği

Türk Tabipleri Birliği