Dr. Öğr. Üyesi Melih Bestel

Dr. Öğr. Üyesi Melih Bestel

melih-bestel

Dr. Öğr. Üyesi Melih Bestel

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi(Pratisyen, Mecburi Hizmet), 2010-2011
Kanunu Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi, 2011 – 2015
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 2015 – 2017
Tekirdağ Malkara Devlet Hastanesi, 2017 – 2019
Özel Esencan Hastanesi, 2019 – Halen

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004– 2010
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimi, 2011-2015

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Eren EC, Ekiz A, Mumusoglu S, Yildirim D, Aydiner B, Bestel M, Ark HC. Adverse perinatal outcomes of adolescent pregnancies in one center in Istanbul, Turkey. Clin Exp Obstet Gynecol. 2015;42(6):752-6.

A2. Seckin KD, Karslı MF, Yucel B, Bestel M, Yıldırım D, Canaz E, Akbayır O. The utility of tumor markers and neutrophil lymphocyte ratio in patients with an intraoperative diagnosis of mucinous borderline ovarian tumor. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2016 Jan;196:60-3.

A3. Salman S, Ketenci Gencer F, Babaoğlu B, Bestel M, Kumbasar S, Tuna G, Güzel E, Yıldız DE, Kotancı T, Yeniocak AS, Sögüt Ö. Unsuspected Diagnosis of Uterine Leiomyosarcoma after Laparoscopic Myomectomy in an Isolated Bag. Case Rep Obstet Gynecol. 2018 Jun 14;2018:6342081

A4. Suleyman Salman, Bülent Babaoglu, Serkan Kumbasar, Melih Bestel, Fatma Ketenci Gencer, Guray Tuna, Berhan Besimoglu, Semra Yüksel, Elif Uçar. Comparison of Unilateral and Bilateral Sacrospinous Ligament Fixation Using Minimally Invasive Anchorage. https://doi.org/10.1055/a-0846-5726 Geburtsh Frauenheilk 2019; 79: 1–7 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York | ISSN 0016‑5751

A5. Karaaslan O, Seckin KD, Kadirogullari P, Kiyak H, Bestel M, Simsek E, Aydin AA . The utility of pregnancy associated plasma protein-A MoM values in prediction of term respiratory distress syndrome. J Obstet Gynaecol. 2019 Jul 26:1-5. doi: 10.1080/01443615.2019.1621809

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. İbrahim Polat, Ali Ekiz, Başak Kaya, Deniz Kanber Acar, Melih Bestel, Salim Sezer, Selin Dikmen, Gökhan Yıldırım. Genetik amniosentezde saptanan koyu amnion sıvısının perinatal sonuçlarla ilişkisinin değerlendirilmesi. doi:10.5222/iksst.2015.008.

B2. Ali Ekiz, Deniz Kanber Acar, Halil Aslan, Ahmet Gül, Gökhan Yıldırım, Melih Bestel. Kell Alloimmünizasyonundan etkilenmiş gebeliğin yönetimi: vaka sunumu. doi:10.5222/iksst.2015.046.

B3. Özlem DURAL, Cenk YAŞA, Deniz K. ACAR, Gökhan YILDIRIM, Melih BESTEL, Sedat TEKELİ, Halil ASLAN. Geçirilmiş sezaryen öyküsü olan ve uterin skarı olmayan gebelerde ikinci ve erken üçüncü trimester terminasyonlarında düşük doz vaginal mizoprostol kullanımının karşılaştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 79 , Sayı 2 , Oca 2016 , Sayfalar 72 – 78.

B4. Melih Bestel, Baki Erdem, Aysegul Bestel, Onur Karaaslan. Agreement Between Endocervical Brush and Endocervical Curettage in the Diagnosis of Cervical Cancer. East J Med. doi: 10.5505/ejm.2019.64325.

B5. Melih Bestel, Onur Karaaslan, Ayşegül Bestel, Süleyman Salman.  Therapeutic Curettage On Follow Up Human Chorionic Gonadotropin Levels in Ectopic Pregnancy. East J Med. doi: 10.5505/ejm.2019.26818.

  1. Uluslararası bilimsel toplantılardaki sözel sunumlar:

C1. Melih Bestel, Bulent Babaoglu, Suleyman Salman, Onur Karaaslan, Elif Ucar, Aysegul Bestel. Laparoscopic hysterectomy with vaginal morcellation in a patient with large intraligamentary myomas. 27TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCİETY FOR GYNAECOLOGİCAL ENDOSCOPY (ESGE)- VIENNA 2018.

C2. Süleyman Salman, Bülent Babaoğlu, Serkan Kumbasar , Melih Bestel, Elif Uçar, Hatice Argun Atalmış. Laparoskopik Burch Operasyonu.  6.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ – İSTANBUL 2018.

C3. Süleyman Salman, Bülent Babaoğlu, Serkan Kumbasar, Melih Bestel, Fatma Ketenci Gencer, Elif Uçar. Comparison of Unilateral Sacrospinous Ligament Fixation Carried out Using Minimal Invasive Anchorage Set to the Bilateral Sacrospinous Ligament Fixation. 6.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ – İSTANBUL 2018.

  1. Ulusal bilimsel toplantılardaki sözel sunumlar:

D1. Salman Süleyman, Babaoğlu Bülent, Bestel Melih, Kumbasar Serkan. Uterusun Korunmasını İsteyen Uterovajinal Prolapsuslu hastaya Laparoskopik sakroservikopeksi Yöntemi ile Yaklaşım. 1.GENÇ ENDOSKOPİSTLER PLATFORMU SEMPOZYUMU – 2017.

D2. Salman Süleyman, Ketenci Gencer Fatma, Yıldız Elif Durkadın, Babaoğlu Bülent, Bestel Melih, Kumbasar Serkan, Kumtepe Yakup . Tahmin Edilemeyen ve İzole Torba İçinde Morselasyonu Sonrası Leiomyosarkom olarak rapor Edilen Olgu Sunumu. 13. ULUDAĞ KADIN DOĞUM KIŞ KONGRESİ – 2017.

D3. Melih Bestel, Bulent Babaoglu, Suleyman Salman, Onur Karaaslan, Elif Ucar, Aysegul Bestel. Büyük İntraligamenter Myomu Olan Hastada Vaginal Morselasyon ile Laparoskopik Histerektomi. 2.MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ – 2019.

  1. Uluslararası bilimsel toplantılarda poster sunumları:

E1. Bestel Melih, Uçar Elif, Babaoğlu Bülent, Salman Süleyman. Postpartum Üriner Retansiyon, Olgu sunumu. 25TH EUROPEAN CONGRESS OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY 15TH CONGRESS OF TURKİSH SOCİETY OF OBSTETRİCS AND GYNAECOLOGY – 2017.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda poster sunumları:

F1. Menopozda hormon replasman tedavisinin kornea biyomekaniksel özelliklere etkisi. Ali Demircan, Yusuf Yıldırım, Necip Kara, Bekir Gülaç, Melih Bestel, Çağdaş Özdemir. TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 47. ULUSAL KONGRESİ- 2013

F2. Süleyman Salman, Melih Bestel, Elif Uçar, Ali Selçuk Yeniocak. Preeklampside Oksitosin Kullanımı Sonrası Görülen Hiponatremi. TÜRKİYE MATERNAL FETAL TIP VE PERİNATOLOJİ 11. ULUSAL KONGRESİ – 2018.

F3. Elif Uçar, Melih Bestel, Hatice Argun Atalmış, Neslihan Kobaner, Süleyman Salman. Nadir görülen serviks kanseri camsı hücreli karsinom: Olgu sunumu. 2.MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ – 2019.

  1. Kitap Çevirileri:

G1. Williams Obstetri  24. Baskı, Bölüm 26: Doğum İndüksiyonu ve Augmentasyonu

G2. Williams Jinekoloji  2. Baskı, Bölüm 10: Endometriozis

  1. Ulusal Dergide Hakemlik:

H1. Namık Kemal Tıp Dergisi. Makale numarası: 528204 – 2019

H2. Namık Kemal Tıp Dergisi. Makale numarası: 560898– 2019

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği