Op. Dr. Elif Uçar

Op. Dr. Elif Uçar

dr-elif-saydam

Op. Dr. Elif Uçar

Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • İstanbul 112 Kontrol Komuta Merkezi 2015
 • Gop Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi 2015-2020
 • Siverek Devlet Hastanesi 2020-2021 Operatör Doktor
 • Lisans Tıp Fakültesi Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 2014
 • Uzmanlık Kadın Hastalıkları ve Doğum S.B.Ü Gaziosmanpaşa Taksim EAH 2019
 1. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

1-Comparison of Unilateral Sacrospinous LigamentFixation Carried out Using Minimal Invasive Anchorage Set to the Bilateral Sacrospinous Ligament Fixation

Süleyman Salman, Bülent Babaoğlu ,, Serkan Kumbasar, Melih Bestel , Fatma Ketenci Gencer , Semra Yüksel,  Güray Tuna, Berchan Besimoğlu,Elif Uçar,

Geburtshilfe und Frauenheilkunde 2019;79(09):976-982 DOI: 10.1055/a-0846-5726

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Melih Bestel, Bulent Babaoglu, Suleyman Salman, Onur Karaaslan, Elif Ucar, Aysegul Bestel. Laparoscopic hysterectomy with vaginal morcellation in a patient with large intraligamentary myomas. 27TH ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCİETY FOR GYNAECOLOGİCAL ENDOSCOPY (ESGE)- VIENNA 2018.
 2. Süleyman Salman, Bülent Babaoğlu, Serkan Kumbasar , Melih Bestel, Elif Uçar, Hatice Argun Atalmış. Laparoskopik Burch Operasyonu. 6.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ – İSTANBUL 2018.
 3. Süleyman Salman, Bülent Babaoğlu, Serkan Kumbasar, Melih Bestel, Fatma Ketenci Gencer, Elif Uçar. Comparison of Unilateral Sacrospinous Ligament Fixation Carried out Using Minimal Invasive Anchorage Set to the Bilateral Sacrospinous Ligament Fixation. 6.ULUSLARARASI ÜROJİNEKOLOJİ KONGRESİ – İSTANBUL 2018.
 4. Recurrent Corpus Luteum Hemorrhagıcum Wıthout Any Bleedıng Dısorder: A Rare Case Report

Fatma Ketenci Gencer , Burcu Dincgez Cakmak , Betul Dundar , Elif Ucar

15.TJOD – 25. EBCOG KONGRESİ- ANTALYA 2017.Poster sunumu

5.Postpartum Üriner Retansiyon :Olgu sunumu

Melih Bestel, Elif Uçar, Bülent Babaoğlu, Süleyman Salman

15.TJOD – 25. EBCOG KONGRESİ- ANTALYA 2017.Poster sunumu

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Amnion sıvı anomalileri-BÖLÜM 16- Kadın Hastalıkları ve Doğum Pratiğinde Tedavi Yaklaşımları – Akademisyen Kitabevi-2021

Postpartum kanama atoni- BÖLÜM 14-Gebelikte Görülen Mortal Aciller -Akademisyen Kitabevi-2021

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Durkadın Elif Yıldız,  Zeynep AkçığSüleyman Salman  Elif Uçar Sibel Tunç Karaman

Sigara İçmenin Foliküler Fazdaki Kadınlarda Serum Nesfatin-1 Değerleri Üzerindeki Etkisi: Bir Pilot Çalışma..JAREM 2018; 8: -DOI: 10.5152/jarem.2018.2659

2.Ceren Golbası, Hakan Golbasi,Burak Bayraktar,Elif Ucar,Ibrahim Omeroglu, Seyda Kayhan Omeroglu,Cuneyt Eftal Taner.The Effect of Surgical Menopause on Vasomotor Symptoms and Anxiety in Women: A Prospective Study . MEDICAL RECORDS-International Medical Journal : Med Records 2023;5(1):53-8 . DOI: 10.37990/medr.1160498

 1. Hakan GÖLBAŞI, Elif UÇAR,İbrahim ÖMEROĞLU, Barış SEVER, Ceren GÖLBAŞI, Halil Gürsoy PALA. Evaluation Of Prenatal Diagnosed Fetal Gastrointestinal Abnormalities: Four Years Analyses . İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal Of İzmir Hospital) 25 (3): 239-243, 2021
 2. İbrahim ÖMEROĞLU, Ömer DEMİR, Hakan GÖLBAŞI, Elif UÇAR, Barış SEVER,
  Mehmet ÖZER, Zübeyde EMİRALİOĞLU ÇAKIR, Suna YILDIRIM KARACA, Ceren GÖLBAŞI, Atalay EKİN. Gebelikte İlaç Maruziyetinin Prenatal ve Postnatal Sonuçları Forbes J Med 2022;3(1):75-82 DOI: 10.4274/forbes.galenos.2022.93723
 3. İbrahim Ömeroğlu, Hakan Gölbaşı, Elif Uçar, Barış Sever, Halil Gürsoy Pala. A Retrospective Analysis of Fetal Cardiovascular System Anomalies in a Tertiary Center . J Tepecik Educ Res Hosp 2022;32(1):58-62 DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.37029

6.İbrahim Ömeroğlu, Hakan Gölbaşı, Elif Uçar, Barış Sever, Halil Gürsoy Pala .Fetal Central Nervous System Anomalies in a Tertiary Center: A Retrospective Study .J Tepecik Educ Res Hosp 2022;32(2):245- Tepecik Educ Res Hosp 2022;32(2):245-50

 1. İbrahim ÖMEROĞLU Barış SEVER Elif UÇAR Hakan GÖLBAŞI Ceren GÖLBAŞI Halil Gürsoy PALA. Fetal genı̇toürı̇ner anomalı̇lerı̇n ultrasonografı̇k tanısı: tersı̇yer merkezde retrospektı̇f analı̇zlerı̇ . İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26 (1): 73-79, 2022

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Preeklampside Oksitosin Kullanımı Sonrası Görülen Hiponatremi.

Süleyman Salman, Melih Bestel, Elif Uçar, Ali Selçuk Yeniocak

 1. ULUSAL MFTP KONGRESİ .İSTANBUL 2018 Poster sunumu
 1. Histerektomi türlerinde cinsel fonksiyonların karşılatrırılması

1.PELVİK TABAN VE KOZMETİK JİNEKOLOJİ KONGRESİ .İSTANBUL 2022.Sözlü sunum

3.Histeroskopik Myomektomi. Video sunumu.

 1. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ. İSTANBUL 2022 . Video sunumu
 1. Morbid Obez Vakanın Gebelik ve Komplikasyonları Açısından Değerlendirilmesi.

Elif Uçar, Melih Bestel, Bülent Babaoğlu, Ayşe Demirdöken

 1. TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ KONGRESİ. ANTALYA 2019. Sözlü bildiri
 1. Ciddi mortal bir gebelik komplikasyonu: Kornual gebelik .

Fatma Ketenci Gencer  Elif Uçar, Burcu Dinçgez Çakmak, Tuba Kotancı, Esra Güzel, Durkadın Elif Yıldız

 1. Ulusal Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi ANTALYA 2018 Poster sunumu
 1. Laparoskopik İliopektineal Ligamentopeksi

Ayşe Demirdöken Elif Uçar, Nazime Binnur Cömert, Havva Betül Bacak, Gökçe Şerbetçi,
Süleyman Salman

 1. TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ KONGRESİ. ANTALYA 2019. Sözlü bildiri
 2. Laparoskopik Myomektomi Olgu Sunumu

Fehime Yavuzel Hatice Argun Atalmış Elif Uçar, Gökçe Şerbetçi, Erkan Aslan, Süleyman Salman

 1. TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİ DERNEĞİ KONGRESİ. ANTALYA 2019. Video bildiri
 1. Laparoskopik sakroservikopeksi olgu sunumu Oguzhan Karakoc, Ayse Demirdoken, Elif Uçar, Süleyman Salman
 1. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ. İSTANBUL 2020 . Video sunumu
 1. Total laparoskopik histerektomide hasarlanan üreterin laparoskopik olarak tamiri

Neslihan Kobaner Canköy, Hatice Argun Atalmış, Elif Uçar, Süleyman Salman

 1. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ. İSTANBUL 2020 . Video sunumu
 2. Laparoskopik serklaj olgu sunumu Ayşe Demirdöken, Oğuzhan Karakoç, Elif Uçar, Süleyman Salman
 1. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ. İSTANBUL 2020 . Video sunumu
 2. Laparoskopik Myomektomi Elif Uçar, Ayşe Demirdöken, Oğuzhan Karakoç, Süleyman Salman
 1. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ. İSTANBUL 2020 . Video sunumu
 2. Laparoskopik myomektomi vaka sunumu Elif Uçar, Hatice Argun Atalmış, Neslihan Kobaner, Süleyman Salman
 1. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ. İSTANBUL 2020 . Video sunumu

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği