Uzm. Dr. Vugar Musayev

Uzm. Dr. Vugar Musayev

vugar-musaev

Uzm. Dr. Vugar Musayev

Radyoloji

Özel Esencan Hastanesi

Mezun Olduğu Tıp Fakültesi: Azerbaycan Tıp Üniversitesi, 2003-2009

İhtisas Yeri ve Yılı: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji, 2011-2016

Türk Radyoloji Derneği

European Society of Radiology

M.Yazol, V.Musayev , F.Öncü, M.Uçar, S.Gültekin, Dev Boyutta Kompleks Meme
Kitlesi; Memenin İndiferansiye Pleomorfik Sarkomu: Nadir Bir Olgu, 34. Ulusal Radyoloji
Kongresi, 2013, Antalya

A.Samadova, K.Kılıç, E.Ersöz, V.Musayev , Karın içi drenaj kateteri yerinden gelişen
herniye bağlı obstruksiyonun radyolojik bulguları, 36. Ulusal Radyoloji Kongresi, 2015,
Antalya

K.Akkan, V.Musayev , F.Öncü, B.Önal, E.Ilgıt, A.Özer, M.H.Zor, İnfrapopliteal kronik
total oklüzyonlarda transpedal arteriyel rekanalizasyon, 11. Girişimsel Radyoloji Yıllık
Toplantısı, 2016, Antalya