Gömülü Diş Tedavisi

gömülü diş
Ağız Ve Diş Sağlığı

Dişin, gelişimini tamamlamamış olması sebebiyle çene kemiği veya damak içerisinde kalma durumu gömülü diş olarak adlandırılmaktadır. Gömülü dişin yarısının çıkmış olduğu durumlar da sıkça görülmektedir. Bazı durumlarda ise diş gelişimini tamamlar fakat dış etkenler sebebiyle çıkamaz. Dış etkenler arasında; gömülü dişin üzerini örten diş eti, kemik veya başka dişlerin var olması durumları yer almaktadır.

Gömülü Diş Neden Olur?

Dişlerin hangi sebeplerle gömülü kaldığına dair kesin veriler bulunmamaktadır. Genellikle gömülü dişlerin kalıtımsal nedenler ile görüldüğü bilinmektedir. Bunun yanı sıra üst ve alt çene büyümelerinde görülen uyumsuzluk sonucunda da gömülü diş görülebildiği düşünülmektedir. Dişlerin gelişimini tamamlamadan çıkması, çenenin olması gerekenden dar olması, dişlerin çıkacakları süreçte yirmilik diş nedeniyle ağızda yer bulamamaları gibi faktörler de gömülü diş oluşumuna yol açabilmektedir.

Gömülü Diş Belirtileri Nelerdir?

Genellikle yirmilik dişler, üst çene köpek dişleri ile alt çene azı dişleri gömülü kalabilmektedir. Gömülü dişler, birtakım belirtiler ile ortaya çıkabilir ve kesin teşhisin konulması için mutlaka bir uzman tarafından kişinin muayene edilmesi gerekir. Muayene esnasında bazı durumlarda film çektirilmesi gerekebilmektedir. Gömülü diş belirtileri başlıca şu şekilde sıralanabilmektedir;

  1. Gömülü dişler yanlarındaki dişlerin çürümelerine yol açabilir. Bu nedenle diş çürümesi gömülü diş belirtileri arasında yer alır.
  2. Komşu dişlerin erimesine yol açabilir.
  3. Ağız içi enfeksiyonu ortaya çıkabilir.
  4. Diş etinde ağrı, basınç hissi, diş etinde kızarıklığın görülmesi gibi durumlar da oldukça sık bir şekilde meydana gelmektedir.

Gömülü dişler, özellikle komşu dişleri ciddi oranda olumsuz yönde etkiledikleri için kişilerin mutlaka belirtilerden bir veya birkaçına sahip oldukları takdirde bir uzmana danışmaları gerekmektedir. Aksi takdirde, kişilerin birtakım ciddi diş tedavilerine başvurmaları gerekebilir.

Gömülü Dişlerin Engel Olduğu Durumlar

Gömülü dişler, bazı tedavilerin uygulanmasına engel olduğu için genellikle çekilmelidirler. Diş eksikliği tedavisinde gömülü dişler tedavinin gerçekleştirilmesine engel olabilmektedir. Çene kırığı durumu meydana geldiği takdirde de gömülü dişlerin çekilmeleri gerekmektedir. Gömülü dişler ciddi ağrılara yol açabilmektedir. Bu durumda çektirilmeleri gerekebilir.

Bazı durumlarda bu dişler, uygulanmakta olan diş teli tedavisi açısından da kişilerin problem yaşamalarına neden olabilmektedirler. Aynı zamanda ağız içi enfeksiyonlarını etkileyerek kist ve tümör oluşumuna dahi yol açabilirler. Besin birikmesi sonucunda bakteri oluşumuna da yol açmaları nedeniyle, çürük oluşumunun başlıca nedenleri arasında yer almaktadırlar. Enfeksiyonları önlemek adına gömülü dişlerin çektirilmesi gerekebilmektedir.

Sorun Yaratmayan Gömülü Dişler

Bazı durumlarda gömülü dişler herhangi bir probleme yol açmadığı için kişiler çektirmek istemeyebilirler. Bu kişilerin mutlaka düzenli olarak diş muayenesine gitmeleri gerekebilir. Gömülü dişlerin bir süre sonra probleme yol açması olasıdır. Her yüz kişiden seksen beşinde bu dişler çektirilmektedir. Çünkü bu dişlerin, ne zaman probleme yol açacağı belli olmamaktadır. Bu durum ise kişilerin her an bir problem oluşması ihtimali ile yaşamaları anlamına gelmektedir. Bu durumu kesin olarak çözmek içinse gömülü dişlerin çektirilmesi gerekmektedir. Genellikle uzmanlar tarafından gömülü dişlerin genç yaşlarda çektirilmesi tavsiye edilmektedir.

Gömülü Diş Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Günümüzde gelişmiş olan teknolojinin sağlık sektöründe de aktif bir şekilde kullanılıyor olması sebebiyle kişilerin diş tedavilerinde endişe etmeleri gereken herhangi bir durum bulunmamaktadır. Gömülü diş tedavisi alanında uzman bir diş hekimi tarafından gerçekleştirildiği takdirde oldukça olumlu sonuçların alınması sağlanacaktır. Bu durum, kişilerin yaşam boyunca gömülü dişlerin herhangi bir probleme yol açıp açmayacağına dair şüpheyle yaşamalarını önleyecektir. Tüm bu nedenlerle, gömülü diş tedavisinde mutlaka operasyonu gerçekleştirecek diş hekiminin alanında uzman olduğundan kişiler emin olmalılar. Bununla birlikte operasyonun steril olan tam donanımlı bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Gömülü diş tedavisine başvuran kişiler ilk olarak uzman tarafından detaylı bir şekilde muayene edilirler. Uzman tarafından hastalara, gömülü dişin yol açtığı ve açabileceği problemler açıklanır, tedavinin nasıl gerçekleşeceği konusunda detaylı bilgi verilir. Hastanın genel sağlık durumu ve gömülü dişin durumu dikkate alındıktan sonra gömülü diş çekilir ve işlem başarılı bir şekilde gerçekleştirilir. Operasyonun ardından hafif şiddetli ağrı, kızarıklık ve şişliklerin ortaya çıkması olasıdır. Bu durumda kişilerin endişelenmemeleri gerekmektedir. Operasyon sonrasında kişiler tükettikleri besinler ile ağız ve diş sağlığına dikkat etmelidirler. Gömülü diş çekimi esnasında genellikle kendiliğinden eriyen dikiş ipleri kullanılır. Aksi takdirde operasyondan bir hafta sonra dikişlerin aldırılması gerekmektedir.

Gömülü Diş Tedavisi Gerçekleştikten Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kişilerin operasyonun ardından dikkat etmeleri gereken unsurlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

  1. Aşırı soğuk ve sıcak yiyecek ile içecekler tüketmemek.
  2. Operasyonun ardından ilk iki saat besin tüketmemek.
  3. Tamponu operasyondan yarım saat sonra çıkarmak.
  4. İlk gün sigara kullanmamak.
  5. Uzman tarafından önerilen ilaçları gerektiği şekilde kullanmak.

Operasyonun ardından görülebilecek olan hafif şiddetli ağrı ve şişlikler konusunda kişilerin endişelenmemeleri gerekmektedir. Beklenmeyen durumlarla karşılaşan kişilerin, vakit kaybetmeden operasyonu gerçekleştiren uzmana danışmaları oldukça önemlidir.

Leave your thought here

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir