Histerik Körlük

histerik-körlük
Göz Hastalıkları

Vücutta meydana gelen bazı rahatsızlıklar her zaman vücut yapısında bir problemin olmasından ötürü gerçekleşmez. Bazı psikolojik rahatsızlıklar fiziksel problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilirler. Bu durum meydana geldiği takdirde kişinin sahip olduğu psikolojik problemler vücutta farklı belirtilerle ortaya çıkabilirler. Bu fiziksel rahatsızlıklar meydana geldiğinde fiziksel muayenede herhangi bir belirti ortaya çıkmaz. Bu nedenle hasta bilinç açısından da muayene edilmelidir. Vücudun işleyişinin yanı sıra psikolojik durum da muayene sırasında dikkate alınmalıdır.

Psikosomatik hastalıklar şu şekilde sıralanabilmektedir;

  1. Konversiyon Bozukluğu: Konversiyon bozukluğu, bilinçdışı sebeplerden ötürü meydana gelen duyu kaybı, felç ve bayılma gibi durumları tanımlamaktadır. Bu durumların gerçekleşmesi vücutta gerçekleşen herhangi bir problemden ötürü meydana gelmez, tamamen bilinçdışı durumlar bayılma, felç ve duyu kaybına neden olur.
  2. Psikojenik Ağrı: Ağrı bozukluğu olarak da tanımlanmakta olan psikojenik ağrı, vücut veya beyin kaynaklı olarak gerçekleşmemektedir. Psikojenik ağrı uzuvlarda meydana gelir. Oldukça sık bir şekilde meydana gelen bu ağrı, erkeklere oranla kadınlarda iki kat daha sık görülmektedir.
  3. Hipokondriasis: Toplumda hastalık hastası olarak bilinmekte olan bu durum, kişiye birden çok hastalığın olduğunu düşündürür. Vücutta meydana gelen en ufak rahatsızlıkları veya farklılıkları kişi ciddi bir rahatsızlık olarak düşünebilmektedir. Bu durum kişinin gündelik yaşantısını ciddi oranda olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
  4. Beden Disformik Bozukluğu: Vücudu algılamakta problemlerin yaşanmasına neden olan beden disformik bozukluğunda kişi sebep olmaksızın herhangi bir uzvunda bozukluğun olduğunu düşünür. Kişiler bu uzuvlarında meydana geldiğini düşündükleri problemle ilgili daima başkalarının onayını beklerler. Başkalarından bu uzuvlarda problem olmadığını duymaya ihtiyaç duyarlar. Daima başkalarından onay bekleyen bu kişiler problem ilerlediği takdirde evden dışarı çıkamamaya dahi başlayabilirler.

Bu psikomatik bozukluklardan biri olarak bilinmekte olan histerik körlük durumu ise, muayene sonucunda fiziksel olarak herhangi bir koşulun sebebiyet vermemesine rağmen kişide körlüğün mevcut olmasını tanımlamaktadır. Histerik körlük durumu meydana geldiği takdirde kişide tıbbi tahliller ve muayeneler sonucunda herhangi bir problem saptanmaz. Bu durum yalnızca psikolojik nedenlerden ötürü meydana gelir.

Histerik Körlük Nedir?

Psikomatik bozukluklar arasında yer alan bu durum, fiziksel olarak herhangi bir olumsuz unsur olmamasına karşın görme işlevinde bozukluğun olması durumunu tanımlamaktadır. Sıklıkla kadın ve gençlerde meydana gelen bu durum gündelik yaşantıda ciddi problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Konversiyon bozukluklar başlığı altında incelenen bu durum meydana geldiği takdirde kişi gözden herhangi bir sinyal alamıyormuş gibi davranır.

Histerik körlük rahatsızlığına sahip olan kişilerde görme işlevinin kaybı dışında his kaybı yaşama ve koku alamama gibi duygu bozuklukları da ortaya çıkabilmektedir. Psikolojik bir bozukluk olan bu durum sıkça meydana gelebilmektedir.

Histerik Körlük Neden Olur?

Birçok farklı nedenden ötürü meydana gelebilen histerik körlüğün nedenleri başlıca şu şekilde sıralanabilmektedir;

  1. Kaygı bozukluğu
  2. Psikolojik travmalar
  3. Gündelik yaşantıda karşılaşılan baskı ve stresler
  4. Kişinin kendisini sözel olarak ifade edememesi

Histerik körlük durumunun nedeninin saptanmadığı durumlarda hasta ilgili kaybetmemek adına problem geçmesine rağmen probleme sahipmişçesine bir tavır sergileyebilir. Bu durum hastalığın kronikleşmesine yol açar.

His kaybı durumu genellikle geçici olsa dahi bazı hastalarda oldukça uzun süreler devam ettiği de bilinmektedir. Bu durum hastanın gündelik yaşantısını ciddi oranda etkilediği için hastalar mutlaka bir uzmandan yardım almalıdırlar. Genellikle bu durum, hastalarda ani görme kaybı şeklinde ortaya çıkar ve hastalar acil bölümüne başvururlar. Tüm muayene ve tetkikler sonrasında fiziksel herhangi bir bulguya rastlanılmadığı takdirde durum psikolojik bir vaka olarak ele alınmalıdır.

Histerik Körlük Tedavisi

Fiziksel bir problem bulunmamasına karşın gözün görme işlevini yerine getirememesi durumunda histerik körlük rahatsızlığından şüphelenilebilmektedir. Hasta ilk olarak görememe şikâyetiyle hastaneye başvurur. Muayeneler sonrasında herhangi bir fiziksel rahatsızlığı tespit edilmediyse ise durum psikolojik bir vaka olarak ele alınır. Histerik körlük teşhisinde parlak ışığa dair hastanın tepkisi ölçülebilmektedir. Göze ani bir şekilde yaklaştırılan cisme dair verilen tepki, hastalığın teşhisinde sıkça kullanılmaktadır.

Ülkemizde oldukça sık bir şekilde görülen bu durumun tedavi sürecinde bir psikiyatrdan yardım almak gerekmektedir. Bununla birlikte kişinin ailesinin desteği de tedavinin başarılı olmasında etkili olacaktır. Psikoterapi ile histerik körlük hastalarında ciddi oranda başarılı sonuçların elde edildiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra gerektiği takdirde psikiyatr tarafından da hastaya ilaç tedavisine başlaması önerilebilmektedir.

Leave your thought here

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir