Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloji

Bölüm Hakkında

Klinik psikoloji, ruhsal bozukluklara ilişkin tanı ve tedavinin, araştırma metotlarının ve bulguların pratiğe dökülmesi ile gerçekleştirilmesine odaklanan, psikolojinin bir alt dalıdır. Kişinin kendi düşüncelerini ve davranışlarını çözümleyerek mental problemlerden arınmasını ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan psikolojinin bu dalına ilişkin tüm uygulamalar, Esencan Hastanesinde başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Geleneksel psikolojiden uygulama yönüyle ayrılan klinik psikoloji temelde, değerlendirme, tedavi ve araştırma olarak üç aşamaya ayrılır. Klinik psikolojinin doğasına uygun olarak bu uzmanlar, davranış terapisi, grup terapisi, aile terapisi veya psikanaliz konusunda deneyim sahibidir.

Bağımlılık, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, kaygı, travma sonrası stres bozukluğu, yeme bozuklukları gibi toplumun ciddi bir kısmını etkileyen psikolojik rahatsızlıkların hafifletilmesi ve ortadan kaldırılması adına psikiyatri birimindeki uzmanlar ile işbirliği içinde çalışan klinik psikologlar, her yaştan kişiye, sorunları anlama ve çözme aşamasında rehberlik etmektedir.

Esencan Hastanesi klinik psikoloji birime başvurulduğu takdirde, “değerlendirme” diye tabir edilen ilk aşamada, zihinsel özellikleri ortaya çıkarmak amacıyla psikolojik testleri uygular ve yorumlar. Değerlendirmede, zeka ve başarı testleri, kişilik testleri veya nöropsikolojik testler kullanılabilir. Bunun ardından tanısal ölçüm araçları ve klinik gözlem ile “tedavi” ve “araştırma” aşamalarına geçiş yapılır. Birbiri ile girişik olan bu iki evrede, çeşitli psikoterapi türlerinden herhangi birini veya bunların bir kombinasyonunu kullanan uzman psikolog hastayı izlemler; iletişime girerek teşhisi gerçekleştirir. Bu noktada, uzman psikodinamik psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, yaşantısal / hümanist terapi, şema terapisi vb. yöntemleri kullanabilir.

Hayatı ciddi anlamda etkilemeye başlayan duygusal sorunların, yoğun stresin, keder ve travmanın ortadan kaldırılması veya semptomlarının hafifletilmesi noktasında oldukça etkili olan klinik psikoloji, bazı durumlarda psikiyatrist desteğini de içerebilir. Kişi için en uygun tedavinin hangisi olduğuna karar verildiği evrede gerekir ise Esencan Hastanesi psikiyatri biriminde çalışmakta olan uzman hekimler ile disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirilir.

Klinik Psikoloji İlgili Hizmetler

Esencan Hastanesi klinik psikoloji biriminde, psikiyatri birimi ile işbirliği halinde kalarak, yaygın olarak aşağıdaki terapiler ve tedaviler gerçekleştirilmektedir:

 • Sınırda Kişilik Bozukluğu Tedavisi
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) (Kabul ve Taahhüt Terapisi)
 • Bilişsel Analitik Terapi (CAT)
 • Zihinselleştirme Temelli Terapi (MTA) – Pediatrik
 • Oyun Terapisi – Pediatrik
 • Sistemik Aile Terapisi Uygulamaları
 • Şema Terapi
 • Psikodinamik Psikoterapi Uygulamaları
 • Çift Terapisi – Evlilik Terapisi
 • Vajinismus Tedavisi
 • Güdüleyici (Motive Edici) Görüşme / Motive Edici Mülakat Uygulamaları
 • Grup Terapisi Uygulamaları
 • Kişiler Arası İlişkiler Terapisi
 • Farkındalık, Kabullenme ve Gerçekleştirme Terapileri
 • Destekleyici Psikoterapi

Birim Doktorlarımız