Meme başı çöküklüğü

meme-basi-cokuklugu
Göğüs Hastalıkları

Meme başı çöküklüğü meme ucunun dışarıya çıkık olması gerekirken kalıcı ya da geçici şekilde içe doğru gömülü olmasını ifade eder. Bu sorun özellikle kadınlarda hem estetik açıdan, hem de fonksiyonel açıdan olumsuz etkiler yapar. Aynı zamanda kadını ruhsal açıdan da olumsuz etkiler. Bu cinsel yaşamda da kadını etkileyen bir sorun olarak karşımıza çıkabilir. Meme başı çöküklüğü estetik bir müdahale yapılarak düzeltilebilen bir sorundur. Bu konu hakkında Esencan Hastanesi doktorlarına danışarak gereken bilgileri alabilirsiniz.

Meme başı çöküklüğü neden olur?

Inverted Nipple olarak tanımlanan bu sorunun nedeni kas yapısıdır. Bu kas yapısının doğuştan ya da sonradan yaşadığı bir sorun meme başı çöküklüğüne yol açabilir. Meme ucunun altında bulunan kas tabakası uyaranların etkisiyle kasılır. Bu durumda meme ucu ileri çıkarak, dıştan belirgin bir şekil alır. Fakat bazı kişilerde yapısal özelliklerden dolayı süt kanallarının kısa olması ya da meme ucunun çevresindeki kasın genişliğinden meme ucu dışa doğru çıkmaz. Bu durumda meme başı çökük halde kalır. Meme başı çöküklüğüne neden olabilecek sonradan gelişen sorunlar arasında meme travmaları, hamilelik ve emzirme sonucunda memedeki büyüme ve sarkma, enfeksiyonlar sayılabilir. Herhangi bir sebep yokken aniden meme başı çöküklüğü olması ise mutlaka araştırılmalıdır. Bunun enfeksiyöz, tümöral kitle gibi ciddi sebepleri olabilir.

Meme başı çöküklüğü kimlerde görülür?

Meme başı çöküklüğü hem kadınlarda, hem de erkeklerde olabilir. Kadınların ortalama % 10 kadarında bu sorunun yaşandığı bilinmektedir.

Meme başı çöküklüğü dereceleri

Meme başı çöküklüğü üç farklı şekilde meydana gelebilir. Bunlar aşağıdaki gibi sınıflandırılır;

Hafif seviyede olanlarda meme ucu etrafına bası uygulandığında ya da bu bölgeye masaj yapıldığında, meme ucu kendiliğinde dışa doğru çıkar. Bu grupta bulunan hastaların çoğunda süt kanallarında etkilenme bulunmadığı için, emzirme sorunu da yaşanmaz.

Orta seviyedeki durumlarda, meme ucu hafif zorlamayla dışa doğru çıkabilir. Fakat meme ucu çevresine yapılan baskı ortadan kalkınca ya da bunun etkisi geçtiği anda meme ucu eski çökük durumuna geri döner. Bu hastalar sorun yaşasa bile emzirme eylemini yerine getirebilir. Hastalarda meme başına gelen süt kanallarında belli oranda sertleşme ve kısalma meydana gelmiştir. Yapılan araştırmalarda meme başı çöküklüğü sorunu bulunan kadınların çoğunda, orta seviyede çöküklük olduğu görülmüştür.

Ağır seviyede olanlarda, meme ucu herhangi bir basıyla ya da masajla nadiren dışa doğru çıkabilir. Bilimsel olarak ifade edilirse, bu grupta olan hastaların süt kanalları özelliğini de yitirmiş olur. Süt kanalları bant gibi yapıda olur. Bu kişilerin emzirme eyleminde bulunması olanaksızdır. Meme başı çöküklüğü bu hastalarda enfeksiyon riskini arttırır, bölgede hijyen sorunlarına yol açar.

Meme başı çöküklüğü ne zaman tespit edilir?

Meme başı çöküklüğü genetik etkenlerden doğuştan geliyorsa, genellikle memelerin gelişme gösterdiği ergenlik döneminde fark edilir. Bu durumda yaşanabilecek sorunların aşılması için, Esencan Hastanesi bünyesindeki uzmanlarımız size gereken desteği verecektir. Sonradan gelişen meme başı çöküklüğü ise, emzirme döneminden sonra, meme travması sonrasında, memelerdeki sarkmada, meme kanserinde, fazla kilo vermenin ardından, meme dokusundaki iltihaplanma, enfeksiyon sonrasında fark edilebilir. Bu tür meme başı çöküklüğü farklı derecelerde olabilir. Bu kadında fonksiyonel ve ruhsal sorunlar dışında, estetik olarak ta sorun haline gelir. Emzirme döneminde ise, süt kanallarının meme ucuna açılması nedeniyle emzirme sorunları ortaya çıkabilir. Çökük meme başı yüzünden hem süt akımı engellenir, hem de bebek meme başını tutamaz. Bu kadının emzirme eyleminde bulunmasına engel olur.

Meme başı çöküklüğü nasıl tedavi edilir?

Cerrahi olarak ta tedavi edilebilen meme başı çöküklüğü sorununun seviyelerine göre cerrahi dışı tedavi seçenekleri de uygulanabilir. Esencan Hastanesi olarak meme başı çöküklüğü tedavisinde çöküklüğün derecesine uygun yöntemleri uyguluyoruz. Memede kahverengi bölgeye bası yapacak medikal malzemeler, meme ucu ve etrafının uyarılması, özel pompaların kullanılması özellikle hafif ve orta şiddetteki çökük meme başı için faydalı olabilir. Ancak ciddi meme başı çöküklüğü bulunuyorsa, hastanın cerrahi olarak tedavisi yapılır.

Cerrahi tedavide meme başını içe kene bağların kesilmesi, meme başının altına geçici ya da kalıcı destek yerleştirilmesi gibi yaklaşımlar uygulanabilir. Ayrıca ameliyatta kullanılan yöntemler süt kanallarını koruyarak ya da süt kanallarını iptal ederek uygulanabilir. Bu kadının bebek sahibi olmak istemesine, bebeğini emzirmek istemesine göre belirlenir. Ancak süt kanallarının korunduğu ameliyatlardan sonra yeniden meme başı çöküklüğü sorunu yaşanabilir. Süt kanallarının kesilerek iptal edildiği ameliyatlarda ise, genellikle sorunun tekrarlama riski olmaz. Lokal anestezi altında yapılan bu ameliyatlar ortalama 1 saat içinde tamamlanır. Esencan Hastanesi meme başı çöküklüğü tedavisinde uzman doktorlarıyla hizmet vermektedir.

Meme başı çöküklüğü sorununda dikkat edilmesi gerekenler

Eğer meme başı çöküklüğü aniden, hızlı bir şekilde ortaya çıkmışsa bunun mutlaka araştırılması gerekir. Kadında doğumla yani yapısal olarak bu sorun bulunuyorsa, bebeğini emzirme konusunda bir uzman desteği almalıdır. Uygun yöntemlerin kullanılmasıyla emzirme eylemi yapılabilir. Süt vermeyi kolaylaştırmak için, bebeğin meme başıyla birlikte kahverengi bölgeyi de emmesi sağlanabilir. Meme başı çöküklüğü olanların bu bölgeyi temiz tutması önemlidir. Düzenli olarak meme başı sabunlu ılık suyla temizlenmelidir. Bölgede hijyen sorunu olursa, memede enfeksiyon riski de artar.

Leave your thought here

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir