Meme Protez Çıkarma

meme-protez
Göğüs Hastalıkları

Meme büyütme ameliyatları kadınların en çok tercih ettiği estetik cerrahi işlemlerden biridir. Bu ameliyatlar farklı tekniklerle uygulanabilir. Meme protezinin yerleştirilmesi koltuk altından, meme altından ya da meme uçlarından uygulanarak yapılabilir. En çok tercih edilen yöntemlerden birisi de protezlerle uygulanan estetik müdahalelerdir. Damla protez, yuvarlak protez, yüksek ve yuvarlak protezlerden hangi tür protez çeşidi uygulanmış olursa olsun, meme protez çıkarma ameliyatı yapılması mümkündür.

Rekonstrüktif amaçla ya da estetik olarak yerleştirilen meme protezlerinin çıkarılması için cerrahi bir operasyona gerek vardır. Meme protez çıkarma isteği olan kişilerin bunu doktoruyla görüşmesi ve tüm detayları öğrenmesi gerekir. Genellikle memelerin şekillendirilmesi ve büyütülmesi amacıyla yerleştirilen protezlerin uzun yıllar çıkartılmasına gerek duyulmaz. Fakat daha büyük ya da küçük meme isteğinin olması, protezin zarar görmesi, asimetri, kapsül kontraktürü ya da başka hastalıklar nedeniyle meme protezi çıkarma gereği duyulabilir. Bu sebeplere ek olarak bazı kadınlar meme protezini taktırdıktan pişman olup göğüslerinin eski haline dönmesini istediği içinde bu cerrahi işlemi yaptırabiliyor. Bu pişmanlıkların yaşandığı durumlarda geriye dönebilmek imkansız değildir.

Meme protezinin çıkarılması tek başına yapılabileceği gibi, başka cerrahi işlemlerle ile birlikte de yapılabilir. Meme protez çıkarma operasyonlar lokal veya genel anestezi adı altında yapılabilir. Bu operasyonların anesteziye bağlı riskleri olabileceği gibi, operasyon kaynaklı riskleri de bulunmaktadır. Kişilere ameliyatın bu riskleri hakkında mutlaka daha önceden bilgi verilmelidir.

Meme Protez Çıkarma Ameliyatının Riskleri

Hastalara uygulanan her cerrahi işlemde belli bir miktar risk vardır. Meme protez çıkarma işleminin risklerinin de iyi anlaşılması şarttır. Meme protez çıkarma işleminin uygulandığı hastaların büyük bir bölümü bu riskleri ve komplikasyonları yaşamamasına rağmen, yine de sonuçlarını iyi anlamak adına kişiler tüm riskler ve komplikasyonları plastik cerrah ile tartışmalıdır.

Kanama: Cerrahi işlem esnasında ya da sonrasında nadir de olsa bir kanamayla karşı karşıya kalınabilir. Eğer işlem bittikten sonra bir kanama yaşanırsa, birikmiş olan kanı boşaltmak amacıyla acil müdahale gerekebilir. Hastaların kanama riskini arttırmasından dolayı cerrahi işlemden 10 gün öncesinden itibaren kanı sulandıran aspirin ve benzeri ilaçlar kullanılmamalıdır. Bu tür ilaçların kullanımı operasyondan sonrada bir süre kullanılmamalıdır.

Enfeksiyon: Enfeksiyon oluşumu, cerrahi işlem sonrasında nadir görülür. Eğer enfeksiyon oluşumu yaşanmışsa başka cerrahi işlemlerin uygulanması gerekebilir.

Deri ve meme ucu his değişiklikleri: Cerrahi işlemi sonrasında hastalar memelerindeki ağrıdan şikayet ederler. Meme ucunda his değişiklikleriyle de karşılaşılabilir. Bu şikayetler ortalama 3-4 haftada geçer.

Ciltte yara izi: Ameliyatın ardından yara izinin düzgün iyileşmesi beklenirken, kötü yara izi iyileşmesi gözlenebilir. Tedavisinde cerrahi olan birtakım yöntemler de uygulanabilir.

Seroma: Meme protezlerinin yerleştirildiği boşlukta doku sıvısı birikmesi olabilir. Bu sıvının alınması için bir cerrahi işleme ihtiyaç duyulabilir.

Meme protezi sorunları: Meme protez çıkarma ameliyatı sırasında meme protezlerinde kaynaklanan sorunlar da oluşabilir. Mesela protezin yırtılmasıyla içindeki silikon jelde sızma olabilir. Protezlerde yırtılma da olabilir. Bu gibi durumlarda silikon jelin temizlenmesi mümkün olmayabilir. Bazı protezlerin tamamen çıkarılması zor olabilir. Protezin çevresinde kalsifikasyon oluştuysa çevredeki nedbe dokunun da alınması gerekebilir. Bu gibi sorunlar meme protez çıkarma ameliyatında her zaman ortaya çıkabilir.

Mamografi: Operasyon sonrasında kişilerin periyodik olarak kendi kendine meme muayenesi yapması ve aynı zamanda düzenli olarak mamografi çektirmesi gerekir. Bunlar sırasında herhangi bir kitle tespit edilirse hemen doktora bilgi verilmelidir.

Memede fiziksel değişiklikler: Meme protez çıkarma operasyonu sonrasında memede çarpıklık, hacim kaybı, meme cildinde kırışıklık gibi fiziksel görünüşe olumsuz etki eden sonuçlar ortaya çıkabilir. Dış görünüş, cerrahi müdahaleden önceki halinden daha kötü olabilir. Bu da kişide başta depresyon olmak üzere çeşitli psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir.

Diğer riskler: Protezin çıkarılmasından sonra memede asimetri oluşabilir. Kişi cerrahiden sonra beklentilerini karşılamadığı için hayal kırıklığına uğrayabilir. Meme protezi çıkarma operasyonunun ardından memenin yeniden şekillendirilmesi için ek cerrahi girişime ihtiyaç duyulabilir. Ayrıca bu operasyon yüzünden oluşan nedbe dokular yüzünden sonraki meme operasyonlarının yapılması riske girebilir.

Alerjik reaksiyonlar: Nadir de olsa bazı hastalarda cerrahi işlemlerde kullanılan ipliklere, plasterlere ya da yüzeysel olarak kullanılan ilaçlara karşı alerjik bir durum olabilir. Daha ciddi alerjik reaksiyonlarda ise ek tedavi uygulanması gerekebilir.

Cerrahi anestezi: Hem genel anestezide hem de lokal anestezide risk olması mümkündür. Cerrahi anestezide komplikasyon oluşması ve hatta hayati tehlike bile söz konusudur.

Meme protez çıkarma ameliyatı sonrası gerekebilecek ek cerrahi işlemler

Meme protez çıkarma işleminin çıkarılmasında oluşabilecek komplikasyonlara ve risklere ek olarak başka durumlar da oluşabilir. Deride oluşan gevşeklik, deri fazlalığı, asimetri oluşumu, sarkıklık ve meme dokusunun yeterince kalmaması durumları ek bir cerrahi müdahale yapılmasını gerektirebilir.

Meme protez çıkarma ameliyatını kimler yaptırabilir?

Memesine daha önce meme protezi taktırmış olan her hasta bu işlemi yaptırabilir. Hastanın pişman olup çıkarmak istediği protezler, kullanmak istemediği protezler ya da işlevini kaybetmiş olan protezler cerrahi bir müdahaleyle çıkarılabilir. Bu müdahale öncesinde hastalara bazı tahliller yapılır. Bu laboratuvar tahlillerinin sonuçlarına göre kişinin kan değerlerinin normal olması ve herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması meme protezi çıkarma ameliyatının yapılabilmesi için yeterlidir.

Meme protez çıkarma ameliyatı ne kadar sürüyor?

Protez çıkarma işlemi ameliyat ortamında gerçekleşir. Basit bir işlem gibi görünse de ciddi bir cerrahi operasyondur. Meme protez çıkarma ameliyatı ortalama 50-80 dakika içinde sonuçlanır. Bu sürenin kısalıp uzayabilmesi mümkündür. Süredeki bu değişkenlik çıkartılan meme protezinin tekrar takılması, yenisinin takılması ya da tamamen çıkartılmasına bağlıdır.

Leave your thought here

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir