Organ Bağışı

Organ Bağışı

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası

Organ Nakli Nedir?

Vücutta görevini  yerine getiremeyecek derecede hasar gören organların yerine, canlı veya ölüden alınan yeni, sağlam organın cerrahi yöntemle nakledilmesi işlemine Organ Nakli denir.

Ülkemizde organ nakli 2238 sayılı Organ ve Doku Nakli Kanunu çerçevesinde yapılır.

Hangi Organ ve Dokuların Nakli Yapılmaktadır?

Kalp, Kalp Kapağı, Kornea, Kemik, Kemik İliği, Tendon Deri, Karaciğer, Böbrek, Panreas, İnce Bağırsak, Akciğer

Organ Nakli Kimlerden Yapılır?

Canlıdan Canlıya ve Kadavradan

Canlı vericili nakillerde hastanın eşi veya dördüncü dereceye kadar olan akrabalarından organ bağışı alınabilir. Canlıdan sadece böbrek ve karaciğer naklı yapılabilmektedir.

Kadavradan yapılan organ nakillerinde ise; Yoğun Bakım ünitelerinde  tedavi altına alınan ancak Beyin Ölümü yani geri dönüşümü olamayan beyin hasarı gerçekleşmiş hastaların organlarının bağışlanması ile nakli gerçekleştirilebilir.

Beyin ölümünde hastalar kendileri soluyamaz ve solunum cihazına bağlıdırlar. Beyin ölümünün geri dönüşümü yoktur.

Beyin Ölümü tanısı dört kişilik uzman heyeti tarafından yapılan detaylı  tetkik ve incelemeler  neticesinde konur.

Bağışlanan Organlar Kimlere Nakledilir ?

Organların nakledilebilmesi için vericinin bilgileri Sağlık Bakanlığı’nın bilgisayar sistemine girilir. Sistem kan ve doku grubuna ve tıbbi aciliyet durumuna göre tüm ülkede bekleyen hastalar arasında  en uygun alıcıyı tespit eder. Cins,ırk,zengin-fakir ayrımı yapılmaz

Kimler Organ Nakli Bağışında Bulunabilir?

1979 tarihli 2238 sayılı Organ ve Doku Nakli Kanunu gereği 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

Organ Bağışı ise bir kişinin  hayatta iken, serbest iradesi  ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.

ORGAN BAĞIŞ’ ında bulunan kişilere  sürekli yanında taşıyacağı” Doku Ve Organ Bağış Belgesi” verilir

Organ bağışı yaptığınızda bu kararınızı yakınlarınızla paylaşın çünkü beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarından organ bağışı konusunda karar vermeleri istenmektedir.

Bir Kişinin Kahramanı Ol!

Bağışlanan Her Organ Bir Hayatın Devamı Olacak