Patoloji Laboratuvarı

Patoloji Laboratuvarı

Patoloji laboratuvarı, biyopsi veya sitoloji örneklerinin incelendiği, özellikle kanserli hücreler ile ilgili detaylı çalışmaların yürütüldüğü hastane birimidir. Laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, hekim, bilhassa kanser vakalarında, optimal bir tedavi planı geliştirmek için ihtiyacı olan spesifik ve kapsamlı bilgiye sahip olur.

Doğru teşhis gerektiren, pek çok farklı karakteristiğe sahip yüzlerce çeşit tümör olduğu düşünüldüğünde, patoloji laboratuvarında çalışan medikal profesyoneller, her bir hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planları sağlamak adına hastadan alınan dataları detaylı bir şekilde inceler.

Patoloji laboratuvarında yaygın olarak kan, idrar ve diğer vücut sıvıları üzerine testler gerçekleştirilir ve hematoloji, mikrobiyoloji, immünoloji ve immünohematoloji gibi alt alanlar için de tedavi planında kullanılmak üzere çeşitli bilgiler elde edilir.

Bunların yanı sıra, kemik, eklem, tendon, bağ ve kaslara ait dokuların mikroskop altında incelenmesini de mümkün kılan patolojik çalışmalar ile uzman hekimler, metabolik, enfeksiyöz, travmatik, dejeneratif ve neoplastik de dâhil olmak üzere binlerce farklı hastalıkla ilgili inceleme gerçekleştirir.

Hastanede sunulan klinik hizmetleri destekleyen, klinik ve anatomik testlerin kısa bir süre içinde tamamlandığı patoloji laboratuvarı, uzman patologların rehberliğinde, kesintisiz olarak hastaların hizmetindedir.

Patoloji Çalışmalarının Tanı, Teşhis ve Tedavideki Önemi

Kelime anlamı ile patoloji, hastalıkların doğasını ve bunların nasıl önleneceğini inceleyen bir bilim dalıdır. Patoloji testleri, vücut dokuları ve vücut sıvıları örneklerini tahlil ederek hastalıkların nedenini ve doğasını belirlemeye yardımcı olurken, testler ile elde edilen sonuçlar hastalar için kişiselleştirilmiş tedavi sağlanması noktasında oldukça belirleyicidir.

Uzman medikal personeller tarafından gerçekleştirilen patoloji testleri, toplum sağlığı için zorunludur. Öyle ki, günümüzde, herhangi bir şikâyet ile sağlık merkezlerine başvurulduğu takdirde gerekli patoloji laboratuvar testleri yapılmadan teşhis ve tedavi aşamasına geçilmemektedir. Bununla beraber, vücut sisteminin eksiksiz bir biçimde çalışıp çalışmadığını görmek için rutin kontrolün bir parçası olarak kan testleri gibi görece basit patoloji testleri de sıklıkla yapılmaktadır.

Enfeksiyonları, alerjileri, kronik hastalıkları ve sayısız diğer tıbbi durumu belirlemek, teşhis ve tedavi etmek ve bunları önlemek için kan tahlilleri, biyopsiler ve diğer birçok test aracığıyla, patoloji laboratuvarında yapılan çalışmalara güvenilmektedir.

Bunların yanı sıra, kötü huylu tümör ve kanserli hücrelere ilişkin kesin tanı, patoloji laboratuvarında yapılan çalışmaların akabinde konulmaktadır. Dolayısıyla, evrenin belirlenmesi ve tedavinin kurgulanmasında test sonuçlarının belirleyiciliği oldukça yüksektir.

Patoloji laboratuvarında yapılan çalışmalar ertesinde tanılanabilen diğer hastalıklar ise şöyledir:

  • Akciğer parankim hastalıkları,
  • Mide hastalıkları (gastrit, ülser, reflü vb.)
  • Hormonal hastalıklar,
  • Barsak hastalıkları (Crohn hastalığı, tembel bağırsak vb.),
  • Cilt hastalıkları (egzema, vitiligo vb.),
  • Enfeksiyöz hastalıklar,
  • Karaciğer hastalıkları.