Presbiyopi

Presbiyopi
Göz Hastalıkları

Gözde meydana gelen rahatsızlıklar kişinin gündelik yaşantısını oldukça olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu rahatsızlıklar bazı hastalıklar sonucu ortaya çıkabileceği gibi, yaşın ilerlemesi ve çevresel faktörler sonucunda da görülebilmektedir. Hastalıkların kısa sürede tedavi edilebilmesi çoğu zaman için mümkündür. Fakat bazı durumlarda uzun süreli tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Erken teşhis, hastalığın kısa sürede tedavi edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Presbiyopi, gözde yer almakta olan merceğin göz odağını değiştirme işlevini yitirmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu durumun sonucunda göz kasları gözün merceğini değiştirmektedir. Genellikle 40’lı yaşlarda ortaya çıkan bu rahatsızlık, hastaların yorgun hissettikleri anlarda, geceleri veya hafif ışık olan yerlerde görmede zorluklar yaşamasına neden olmaktadır. Hastalığın ortaya çıkmasında görme kusurlarının herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Hastalık özellikle kişilerin yakın görmelerinde problem yaşamalarına neden olmaktadır. Hastalığa sahip kişiler bir şeyleri okuma esnasında uzaklaştırma gereksinimi duymaktadırlar. İlerlemesi sonucunda ise bulanık görmeye neden olan bu hastalık bağ ağrıları ile şakak bölgesinde ağrılara da yol açabilmektedir. Presbiyopi rahatsızlığına sahip olan hasta farkında olmaksızın gözünü yakında bulunan nesnelere odaklamak için zorlamaktadır. Böylelikle birtakım sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu sorunlar arasında uzaktaki nesnelerin görülmesinde yaşanan problemler yer almaktadır. Kişiler, hastalıkla birlikte odaklamada uyum problemine sahip olurlar. Hastalığın tedavisinde kişilere okuma gözlüğü veya kontakt lens kullanımı tavsiye edilebilmektedir. Miyop rahatsızlığına sahip hastalar, sorunun çözümü için çift odaklı gözlükler kullanabilmektedirler. Çift odaklı gözlüklerin alt kısmı yakını, üst kısmı uzağı görmeyi sağlamaktadır. Hastalığın yaşın ilerlemesiyle birlikte etkileri artabilmektedir. Kişi yalnızca gözlükler ile net görünüme sahip olma durumunda kalabilmektedir.

Presbiyopi Nedir?

İlerleyen yaşlarda meydana gelen yakını görememe rahatsızlığı presbiyopi olarak tanımlanmaktadır. Görme durumu, göz içerisindeki merceğin nesneye yaklaşması sonucunda şişmesi ve şekil değiştirmesi sonucunda gerçekleşir. Gözdeki merceğin bu işlevini kaybetmesi durumu sonucunda ise kişi, yakını görmekte güçlük geçmektedir ve presbiyopi rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır.

Presbiyopi Neden Görülür?

Beynin nesnenin yaklaştığını fark etmesi ile görme süreci başlar. Alınan sinyaller göze iletilir, bunun sonucunda gözdeki merceğin şekil değiştirmesi gerekmektedir. Merceğin nesneye uygun şekil değiştirmesinin sonucunda, nesne konum değiştirse dahi göz algılamaya devam etmektedir. Merceğin bu fonksiyonunu kaybetmeye başlaması ise presbiyopi rahatsızlığına neden olur. Bu durum başlıca yaşın ilerlemesi, hücre yaşlanması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Göz hücrelerinin yakını görme işlevlerini kaybetmesi ile ortaya çıkan bu durum kişinin gündelik yaşantısını oldukça olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Patolojikten ziyade fizyolojik rahatsızlıklar arasında yer alan bu durumun, sahip olunan yaştan itibaren her 10 yılda bir, bir numara büyüme şeklinde ilerlediği bilinmektedir. Miyop rahatsızlığına sahip hastalarda bu durumda farklılık görülebilmektedir. Bu hastalarda iki rahatsızlığın aynı anda görülmesi kusur azaltıcı etkiye yol açabilmektedir.

Presbiyopi Belirtileri Nelerdir?

Rahatsızlığın belirtileri arasında 50 santimetreden yakın nesneleri görmede zorluk yaşama, baş ağrısı ile özellikle alın bölgesinde ve şakaklarda ağrıya sahip olma gibi durumlar yer almaktadır. Hastaların nesneleri uzaklaştırınca görmeleri mümkün olacaktır. Belli bir yaştan sonra hastalığın ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Bu nedenle kişilerin düzenli olarak göz muayenesine gitmeleri tavsiye edilmektedir. Erken teşhis, tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi presbiyopi rahatsızlığında da oldukça önemlidir.

Presbiyopi Tedavisi Nasıl Gerçekleşir?

Birçok tedavi yöntemi bulunan presbiyopinin tedavi şekli belirlenirken hastanın durumu dikkate alınmalı, doktor ve hasta birlikte karar almalıdır. Tedavi yöntemlerinin her birinin avantaj ve dezavantajlarının bulunması kaçınılmazdır. Tedavi yöntemleri başlıca şu şekilde sıralanabilmektedir;

 1. Multifokal mercek operasyonları
 2. Presbylasik lazer tedavileri
 3. Biyofikal gözlük kullanımı
 4. Multifokal gözlük kullanımı
 5. Multifokalkontakt lens kullanımı
 6. Cerrahi müdahale
 7. Presbylasik tedavisi
 8. Monovizyonexcimer tedavisi
 9. Akomodatif lensler
 10. Korneaya mikro implant yerleştirme
 11. Kamrainlay tedavisi

İlerleyen yaşlarda gözyaşı kalitesinin düşmesi sebebiyle kişilerin kontakt lens kullanmaları mümkün olmayabilmektedir. Monovizyon tedavi yöntemi ile uygulanabilmekte olan kontakt lensler ile tek gözün miyop olarak bırakılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem uygulanmadan önce kişiler mutlaka uzman tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Yöntemin tüm kişiler için uygun olmayacağı unutulmamalıdır.

Cerrahi müdahaleler, kalıcı sonuç sunması ve kişilerin gözlük kullanımına ihtiyaç duymamaları açısından oldukça avantaj sağlamaktadırlar. Fakat müdahale öncesi kişilerin göz muayenesinde uygunluğu tespit edilmelidir. Her yöntemin avantaj ve dezavantajlarının bulunduğu unutulmamalıdır.

Leave your thought here

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir