Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Bölüm Hakkında

Tıp dilinde “nöroşirürji” şeklinde tanımlanan Beyin ve Sinir Cerrahisi; beyİn, omurilik ve periferik sinir sistemini etkileyen tüm rahatsızlıkların teşhis, tedavi ve bakımı için kapsamlı hizmetler sunar.  Beyin ve Sinir Cerrahisi birimi, minimal invaziv prosedürlerden, tümör operasyonları gibi intrakraniyal cerrahi işlemlere kadar farklı türden tıbbi müdahalelerin yapıldığı hastanemiz bölümüdür.

Beyin ve Sinir Cerrahisi; direkt beyin ve omurilik dokusuyla ilgili sorunların yanı sıra, bu dokulara dışardan bası veya komşuluk yolu ile zarar verecek problemler, doğumsal deformiteler ve travmalar sonucunda oluşacak hasarlar ile tedavilerin gerçekleştirilmesine odaklanır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde çalışmakta olan medikal profesyoneller, hastanın sağlık merkezine başvurmasının akabinde muayene, görüntüleme, nörofizyolojik değerlendirme ve laboratuvar incelemeleri talebinde bulunur. Bunun ardından klinik ve radyolojik takip gerçekleştirilerek sorun tanımlanır ve hastaya için en uygun tedavi multidisipliner bir ekip ile kurgulanır.

Tedavi cerrahi işlemi gerekli kılıyor ise, ameliyat uygun teknik destek ve en güncel ve medikal ekipmanlar ile gerçekleştirilir. Ameliyat ertesinde hastanın durumuna uygun yoğun bakım veya servis takibi yoluyla hastayı gözlemlemeye devam eder.

Beyin ve Sinir Cerrahisi birimde, yetişkin nöroşirürji hizmetlerine ek olarak, pediatrik nöroşirurji ile çocuk ve genç yetişkinler için de tedaviler gerçekleştirilir.

Beyin ve sinir cerrahisi alanında nitelik sahibi olan medikal profesyonellerden oluşan birim, 7 gün 24 saat tanı, tedavi ve gözlem hizmeti vermektedir.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Birimi İlgili Hizmetler

Nöroşirürji;

  • Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörlerin,
  • Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma), arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıklarının, karotis stenozu dediğimiz boyun damarlarındaki darlıkların,
  • Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıkların,
  • Hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvının miktarının artışının,
  • Bel fıtığı başta olmak üzere her türlü omurga hastalıklarının,
  • Skolyoz veya kifoz gibi omurga deformitelerinin,
  • Kafa ve omurilik yaralanmalarının,
  • Beyin kanamalarının cerrahi tedavisi ile ilgilenir.

Birim Doktorlarımız