Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk cerrahisi, yenidoğan, bebek ve 15 yaş ve üzeri çocuklara ilişkin tıbbi problemleri incelemek ve çözüme ulaştırmak için kurulmuş, alanında uzman pediatristleri bünyesinde barındıran birimdir. Bu birimde, çocuk cerrahisinin alt uzmanlık alanlarını ilgilendiren patolojik sorunlar preoperatif, operatif ve postoperatif yöntemlerle araştırılır, tedavi edilir.

Özellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan inmemiş testis, fıtık, hidrosel, varikosel gibi sorunlar ile yenidoğanlarda ve bebeklerde görülen ve oldukça hassas uygulamalar gerektiren doğum kusurları, çocuk cerrahisi birimi tarafından, minimal invaziv cerrahi teknikler ve modern endoskopi de dâhil olmak üzere son dönem prosedürler ile tedavi edilmektedir.

Çocuk cerrahisi biriminde çalışmakta olan pediatrik cerrahlar, tıbbi sorulara zaman zaman yanıt veremeyen veya rahatsızlıklarını dile getiremeyecek durumda olan çocukları, yıllar boyunca almış oldukları eğitimin ışığında sabırla yaklaşarak tedavi eder. Muayene, tedavi ve gözlemi içeren tüm süreç, çocuklar için özel olarak tasarlanmış tıbbi ekipmanlar ve pediatrik cerrahi alanında kullanılan yöntemler ile tamamlanır.

Bununla beraber, çocuklar küçük yetişkinler olmadığından, tedavinin tüm aşamalarının, onların kendilerini rahat hissedecekleri; psikolojik açıdan destekleyici bir biçimde kurgulanması şarttır. Bu sebeple çocuk cerrahisi, yalnızca bedensel iyileşmeye değil, çocuğun ruhsal gelişimini sekteye uğratmamaya da odaklanır. Buna ek olarak, özellikle ciddi rahatsızlıkların tedavisi planlanırken, hastalığın analizinde farklı alanlardan uzmanlar da sürece dâhil olarak kapsamlı bir tedavi planının oluşturulması amaçlanır; bu noktada, çocuk için en iyi tedavi seçeneğinin hangisi olduğuna karar verilir.

Çocuk Cerrahisi Alt Alanları

“Pediatrik cerrahi” olarak da bilinen çocuk cerrahisinin alt uzmanlıkları şöyledir:

 • Böbrek transplantasyonu dâhil olmak üzere böbrek ve üreterlere ilişkin cerrahi işlemleri kapsayan pediatrik nefrolojik cerrahi,
 • Mesane ve ejakülasyon ile ilgili sorunları inceleyen pediatrik ürolojik cerrahi,
 • Beyin, merkezi sinir sistemi, omurilik ve periferik sinirleri etkileyen sorunların ortadan kaldırılması prensibine dayanan pediatrik beyin cerrahisi,
 • Çocukluk döneminde ortaya çıkan kanserin tedavisini sağlayan pediatrik onkolojik cerrahi,
 • Mide ve bağırsakla ilişkili sağlık sorunlarının tedavisini hedefleyen Gastrointestinal pediatrik cerrahi,
 • Fetüs veya embriyolar ile ilişkili tıbbi sorunların çözümünü sağlayan neonatoloji ve maternal-fetal cerrahi,
 • Başta yanıklar olmak üzere ciddi deri bozulmalarının veya konjenital sorunların tedavisini kapsayan pediatrik plastik ve rekonstrüktif cerrahi,
 • Pediatrik acil cerrahi,
 • Pediatrik ortopedik cerrahi.

Çocuk Cerrahisi Biriminde Gerçekleştirilen Operasyonlar

 • Konjenital sorunların tedavisi için: Yarık dudak ve damak operasyonu, özofagus atrezisi ameliyatı (yemek borusu ameliyatı), kistik higroma ameliyatı, inmemiş testis operasyonu, trakeoözofageal fistül ameliyatı, hipertrofik pilorik stenoz operasyonu, bağırsak atrezisi ameliyatı, bağırsak malrotasyonu ameliyatı, kısa bağırsak sendromu operasyonu, kapalı anüs operasyonu.
 • Karın duvarı ile ilişkili kusurların tedavisi için: Fıtık ameliyatı (diyafram fıtığı), omfalosel ameliyatı, gastroskizis operasyonu.
 • Göğüs duvarı deformitelerinin tedavisi için: Pektus ekskavatum ameliyatı (güvercin göğsü ameliyatı) ve diğer göğüs duvarı malformasyonu operasyonları.
 • Çocukluk çağında ortaya çıkan tümörlerin tedavisi için: Nöroblastoma ameliyatı, Wilms tümörü operasyonu, böbrek ve karaciğer tümörü operasyonu ve rabdomyosarkom gibi yumuşak doku tümörleri ameliyatları.