Erişkin (Dahili-Cerrahi-Koroner) Yoğun Bakım

Erişkin (Dahili-Cerrahi-Koroner) Yoğun Bakım

Bölüm Hakkında

Erişkin (Dâhili – Cerrahi – Koroner) Yoğun Bakım, kardiyovasküler rahatsızlar ve iç hastalıkları ile ilişkili hayati risk taşıyanlar ile cerrahi işlem ertesinde takip edilmesi gerekli bulunan hastaların sürekli bir biçimde izlendiği hastaneminiz birimidir.

Mekanik ventilatörler, kardiyak monitörler, intravenöz hatlar, besleme tüpleri, nazogastrik tüpler, emme pompaları, drenler ve kateterler ile donatılmış olan genel erişkin yoğum bakım biriminde, temelde, yaşamsal fonksiyonların düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamak adına yaşam destek ekipmanları ile, ciddi hastalıklar ve yaralanmalar sebebiyle hayati riski bulunan kişilere sağlık hizmeti verilirken, cerrahi işlem öncesi ve sonrası sürecin takibi gerçekleştirilir. Şiddetli yanıklar, ciddi travmalar, solunum yetmezliği ile organ nakli işlemleri; ileri omurga cerrahisi ve kardiyotorasik ameliyatlar ertesinde hastalar yaygın olarak bu bölüme nakledilir.

Hastabaşı monitörleri aracılığı ile her bir hastanın yakından takip edildiği erişkin yoğun bakım ünitesinde, son dönem görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla kan basıncı, solunum sayısı, vücut ısısı, nabız, saatlik kanama miktarı, idrar çıkış miktarı, arteriel kan gazlarının analizi ve kan oksijen düzeyi sürekli olarak kontrol edilmekte;  bu ölçümler sırasında saptanan minimal değişimler dahi uzmanlara bildirilmektedir. Aynı zamanda böbrek yetersizliği olan hastalarda hemofiltrasyon uygulanabilmektedir.

Hastaların acil ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verme prensibi ile düzenlenmiş olan erişkin yoğun bakım ünitesinde, hayati fonksiyonların kesintisiz takibi ve desteklenmesi amaçlanır, bu sebeple, Esencan Hastanesi bünyesinde çalışmakta olan tüm hekimlerden & sağlık personelinden oluşan multidisipliner bir ekip ile tanı, teşhis ve tedavi süreci tamamlanır. Bununla beraber, klinik laboratuvar ile görüntüleme merkezi, yoğum bakım ünitesi ile eşzamanlı olarak çalışarak, gerek duyulduğu durumda bilgisayarlı tomografi (BT), röntgen, manyetik rezonans (MR) ve ultrasonografi gibi gelişmiş izleme araçları ile tedavinin gidişatı ile ilgili destek sağlanır.

Enfeksiyonlara karşı oldukça savunmasız olan hastaların, maksimum hijyen kuralları dahilinde tedavi aldıkları dâhili, cerrahi, koroner yoğun bakım biriminde, hastalarının refahını sağlamak için özel bir ziyaretçi politikası uygulanır; buna göre, ziyaret belirli saatler içinde, hastanın birinci dereceden yakınları tarafından gerçekleştirilir. Bu şekilde, hastalar dış dünyadaki enfeksiyonlardan korunur.

Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip medikal profesyonellerin yanı sıra, tüm hastaların ileri tekniklerle monitörize edildiği yoğun bakım birimde uzman ve asistan hekimler ile yardımcı sağlık personeli de istihdam edilmekte; 7 gün 24 saat sağlık hizmeti verilmektedir.

Erişkin (Dahili – Cerrahi – Koroner) Yoğun Bakım Birimi İlgili Hizmetler

 • Erişkin (dahili – cerrahi – koroner) yoğun bakım biriminde yaygın olarak aşağıdaki sağlık hizmetleri verilmektedir:
 • Geçici Kalp Pili ve Santral Venöz Kateter Malpozisyonu
 • Solunum Destek Tedavisi
 • Post Operatif Bakım (Ameliyat Sonrası Bakım ve Gözlem)
 • Kalp Ritim Bozuklukları Tedavisi ve Gözlem
 • Ağır Kalp Yetmezliği Tedavisi ve Gözlem
 • Şiddetli Böbrek Yetmezliği Tedavisi
 • Ani Nöbet Müdahalesi
 • Sepsis, Septik Şok Tedavisi
 • Şiddetli Zehirlenme Tedavisi
 • Şiddetli Yanık Tedavisi
 • Genel Vücut Travması Tedavisi ve Gözlem
 • Yaşlılığa Bağlı Genel Durum Bozukluklarının Tedavisi
 • Sinir Sistemi Hastalıkları (Myasthenia Gravis, Guillain Barre vb.) Tedavisi
 • SVO
 • İntrakranial Kanamalar

Bunların yanı sıra, hızlı tıbbi müdahale getiren diyabetik koma, nörolojik ve kardiyak enfarktüs, felç (inme) akut organ yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarının tedavisi de yine bu birimde gerçekleştirilmektedir.