Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Bölüm Hakkında

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon birimi temelde; fizik muayene, tanı, hasta eğitimi, fiziksel müdahale, rehabilitasyon yoluyla hareket bozukluklarının fiziksel tedavisini sağlayan uzmanları istihdam eden hastanemiz bölümdür.

Yaygın olarak, kas / iskelet sistemi ile ilişkili sorunların; nörolojik hastalıklar, kronik ağrı ve şiddetli yaralanmaların tedavi edildiği bölümde, tüm yaş gruplarındaki bireylerin hayat kalitesinin yükseltilmesi hedeflenir.

Esencan Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon birimine başvurulmasının akabinde, akut bakım (yaralanmanın değerlendirilmesi ve teşhisi), tedavi (iyileşmeyi sağlamak adına için son dönem tekniklerin uzmanlar rehberliğinde uygulanması), rehabilitasyon (yaralanma öncesi hayata tam dönüş için aşamalı çalışmalar) ve önleme (yaralanmanın sebebi olan sorunlar hakkında hastanın bilgilendirilmesi) aşamaları devreye alınır. Bu şekilde, hasta belirli bir süre boyunca uzmanlar tarafından gözlemlenebilirken, ilerleyen bir hastalığın söz konusu olması halinde, hasta yakından takip edilebilir.

Birim dâhilinde çalışan medikal profesyoneller; omurilik yaralanmaları bulunan kişiler, serebral palsi hastaları, başta menüsküs, kırık ve çatlak gibi sorunlar olmak üzere spor yaralanmalarından muzdarip olanlar, bel ve boyun fıtığı bulunanlar, omurga eğriliği (skolyoz) hastaları ile kas ve iskelet sistemine bağlı olarak çeşitli sorunlar yaşayan kişiler için sağlık çözümleri üretir. Tıp fakültelerinin anatomi, fizyoloji, egzersiz fizyolojisi, biyomekanik, kinesiyoloji, sinirbilim ve klinik patoloji ile ilişkili bölümlerinde eğitim almış medikal profesyoneller ayrıca, ameliyat sonrası ortopedik prosedürler, ampütasyonların tedavisi ve akut spor yaralanmaları konusunda teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamıştır.

Uzman fizyoterapistler, ileri yaştaki hastalara odaklanan geriatrik fizik tedavi, nörolojik sorunlarla ilişkili olarak ortaya çıkan bozuklukların ortadan kaldırılmasını içeren nörolojik fizik tedavi, gelişimsel, nöromüsküler, iskeletsel problemlerin tedavisi ile ilgili olan pediatrik fizik tedavi ve kas, kemik, bağ ve tendonları etkileyen ortopedik sorunlara sağlık çözümleri üretme prensibine dayanan ortopedik fizik tedavi alanında da kapsamlı sağlık hizmeti vermektedir.

Deneyimli fizyoterapistlerin yanı sıra, muayene odaları ve fizik tedavi merkezleri ile Esencan Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde, eklem, kas ve sinir sistemi ile ilişkili sorunlar sebebi ile zor zamanlar geçiren hastaların hareket kısıtlılıklarının giderilmesi, boyun ve baş kaynaklı ağrıların azaltılması; kas spazmlarının ve benzer problemlerin kontrollü bir biçimde ortadan kaldırılması amaçlanır.

Yaşa bağlı tıbbi sorunların yönetimi, travma sonrası iyileşme ve kas, eklem ve sinir sistemi ile ilişkili sorunların önlenmesi noktasında değerli sağlık çözümleri sunan fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi 7 24 saat randevulara açıktır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi İlgili Hizmetler

Esencan Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon birimi dahilinde aşağıdaki sağlık hizmetleri verilmektedir:

 • Tam & Kısmi Felç Tedavisi
 • Omurilik Yaralanmalarının Tedavisi
 • Hareket Kısıtlılıklarının Giderilmesi
 • Serebral Palsi ve Multipl Skleroz Gözlem ve Tedavisi
 • Spor Yaralanmalarının (Menüsküs, Kas Zedelenmeleri, Kırık Vb.) Tedavisi
 • Kronik Ağrı Yönetimi
 • Fibromiyalji ve Miyofasiyal Ağrı Gözlem Ve Tedavisi
 • Osteoporoz (Kemik Erimesi) Rehabilitasyonu
 • Mikro Cerrahi Operasyonlar & Ortopedik Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon
 • Fıtık (Bel – Boyun) Operasyonları Sonrası Rehabilitasyon
 • Romatizmal Hastalıkların Tedavisi Sonrası Rehabilitasyon
 • Sinir Sıkışmalarının Tedavisi
 • Skolyoz (Omurga Eğriliği) Tedavisi – Kontrollü Gözlem
 • Kas Spazmı Tedavisi

Birim Doktorlarımız