Kardiyoloji

Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp hastalıkları ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarına odaklanan gelişmiş bir tıp dalıdır. Esencan Hastanesi Kardiyoloji bölümü de bununla bağlantılı olarak, konjenital kalp kusurları, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları ve koroner arter sorunları gibi çeşitli kardiyovasküler tıbbı rahatsızlıkların tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği sağlık birimidir.

Tedavi öncesi ve sırası ise, hasta ile tam iletişimin sağlandığı bir süreçtir; yalnızca hastanın başvurmuş olduğu hekimin değil, multidisipliner bir sağlık ekibinin dâhil olduğu bu aşamada hasta için en uygun olan tedavi, detaylı bir biçimde hastaya açıklanarak gerçekleştirilir.

Kardiyoloji birimi, kesintisiz bir biçimde, tam kadro olarak kardiyovasküler rahatsızlıklara ilişkin şikâyetler ile Esencan Hastanesine başvuran hastalara hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Birimi İlgili Hizmetler

Esencan Hastanesi kardiyoloji biriminde yaygın olarak aşağıdaki sağlık hizmetleri hastalara sunulmaktadır:

 • Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Kontrolü ve Tedavisi
 • Anormal Kalp Ritimleri (Aritmi) Teşhisi Ve Kontrolü
 • Elektrokardiyogram (EKG) Testleri
 • Egzersiz Ve Stres Testleri
 • Kalp Krizi Sonrası Bakım ve Tedavi
 • Kalp Krizinden Korunma Yollarına Dair Danışmanlık
 • Kalp Kası Hastalığı (Kardiyomiyopati) Tedavisi
 • Romatizmal Kalp Rahatsızlığı Teşhisi ve Tedavisi
 • Aort Hastalığı ve Marfan Sendromu Tedavisi
 • Ventriküler Taşikardi Teşhisi ve Tedavisi
 • Yüksek Kan Kolesterolü ve Trigliserid Kontrolü & Tedavisi
 • Doğuştan Kalp Hastalığı Tanı ve Tedavisi
 • Koroner Kalp Hastalığı (Arterlerin Daralması) Teşhisi ve Tedavisi
 • Konjestif Kalp Hastalığı Teşhisi ve Tedavisi
 • Atriyal Fibrilasyon Tedavisi

Bunların yanı sıra, skleroderma, osteogenezis imperfekta, Ehlers-Danlos sendromu ve polikistik böbrek hastalığı gibi kan damarı duvarlarını zayıflatabilen bağ dokusu bozuklukları da yine bu birimde tedavi edilmektedir.

Birim Doktorlarımız