İkili Test (11-13.Hafta Taraması)

İkili Test (11-13.Hafta Taraması)

Trizomi 21 (Down sendromu) ve Trizomi 13, Trizomi 18 gibi diğer majör kromozom anormalilerinin erken tanısı için en etkin yöntemdir. Trizomi 21 taramasında ense kalınlığı ölçümü tek başına kullanıldığında, etkilenmiş fetusları %5 yanlış pozitif ile %80 saptayabilirken; anneye ait serum serbest beta hCG ve PAPP-A değerlerinin eklenmesiyle bu oran %90 olmaktadır. Nazal kemik, duktus venozus ve triküspit akımı da eklenirse saptanabilirlik %3 yanlış pozitiflik ile %95′ e çıkmaktadır. Oldukça hassas olan bu ölçümlerin konularında eğitimli ve tecrübeli hekimlerce yapılması, biyokimyasal testlerin güvenilir laboratuvarlarda yapılması ve kaliteli ultrasonografi cihazlarının kullanılması son derece önemlidir. Kromozom anomalilerini taramadaki amaç, anomalinin ortaya çıkma ihtimalini hesaplayarak, amniyosentez yapılması gereken hastaları ayırt etmektir.

İkili test aynı zamanda majör fetal defektlerin erken tanısı, çoğul gebeliklerin tanısı ve ciddi pre-eklampsi (gebelik hipertensiyonu) taraması için önemlidir. İkili test hastanemizde, merkezi İngilterede olan Fetal Medicine Foundation (FMF) isimli vakfın verdiği yeterlilik sertifikasına sahip uzman radyologlar ( Dr. Gülseren Yirik ve Dr. Abdullah Cevahir) tarafından yapılmaktadır. FMF, yukarıda tanımlanan ense kalınlığı, nazal (burun) kemik, duktus venozus akım paterni ve triküspit kapak değerlendirmesi gibi parametrelerin her biri için ayrı ayrı sertifika vermekte ve yalnızca bu sertifikaya sahip olan hekimlere risk belirleme programı açmaktadır. Sertifikasyon her yıl yenilenmekte ve hekimler denetlenmektedir. Program ayrıca, uterin arterlerin (rahim damarları) değerlendirilmesi ile gebelik sırasında preeklampsi (gebelik hipertensiyonu) gelişme ihtimalini de ortaya koymaktadır. Biyokimyasal testler, Düzen laboratuvarı tarafından, ultrasonografi ise en gelişmiş cihazlardan biri olan Toshiba Aplio 400 ile yapılmaktadır.

Birim Doktorlarımız