Kalça Ultrasonografisi

Kalça Ultrasonografisi

Kalça çıkığı, fetüsün erken gelişim döneminde kalça ekleminin anormal oluşumuna bağlı, yenidoğanda kalça ekleminin hareketli olmasıdır. Kalça eklemindeki bu hareketlilik, ilerleyen yaşlarda daha belirgin hale gelerek kalça ekleminde kalıcı çıkığa neden olabilir. Doğuştan kalça çıkığının herhangi bir bulgusu olmayabilir. Bu nedenle rutin kalça ultrasonografisi ile tarama önerilmektedir. Kalça ultrasonografisi, doğumsal kalça çıkığı taramasında ve tanısında, özellikle ilk 6 ayda hekime üstün tanı imkanı veren, X-ışınının kullanılmadığı, kısa sürede ve kolaylıkla uygulanabilen bir tanı yöntemidir. Ülkemizde son yıllarda giderek yaygınlaşan bu tanı yönteminin güvenilirliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış ve yenidoğan döneminde 4-6. haftalar arasında doğuştan kalça çıkığı taramasında rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Birim Doktorlarımız