MRG İşlemleri

MRG İşlemleri

 • MR, Abdomen
 • MR, Akciğer (Toraks)
 • MR, Alt Ekstremite Anjiyografi
 • MR, Anjiyografi
 • MR, Aort Anjiyografi
 • MR, Artrografi
 • MR, Ayak
 • MR, Ayak Bileği
 • MR, Beyin
 • MR, BOS akım
 • MR, Boyun
 • MR, Boyun Anjiografi
 • MR, Diffüzyon
 • MR, Dinamik
 • MR, Dirsek
 • MR, Diz
 • MR, Ekstremite tek taraflı (UZUN KEMİK)
 • MR, El
 • MR, El Bileği
 • MR, Enteroklizis
 • MR, Fetal
 • MR, Fistulografi
 • MR, Fonksiyonel
 • MR, Girişimsel
 • MR, Hipofiz
 • MR, Kalça Eklem
 • MR, Karaciğer
 • MR, Kardiak
 • MR, Kolanjiyografi
 • MR, Kranial Anjiografi
 • MR, Kranial Venografi
 • MR, Kruris
 • MR, Mediasten
 • MR, Meme ve Dinamik
 • MR, Myelografi
 • MR, Nazofarinks
 • MR, Omuz
 • MR, Orbita
 • MR, Pelvis
 • MR, Perfüzyon
 • MR, Prostat
 • MR, Renal Anjiyografi
 • MR, Sakroiliak
 • MR, Sisternografi
 • MR, Temporomandibuler eklemler
 • MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa
 • MR, Uyluk Ekstremite Tek Taraflı
 • MR, Üç boyutlu Görüntüleme
 • MR, Ürografi
 • MR, Üst Ekstremite Anjiografi
 • MR, Vertebra, lomber
 • MR, Vertebra, servikal
 • MR, Vertebra, torakal
 • MR, Yüz

Birim Doktorlarımız