Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü; hastanemize yatan her yaştaki hastaların bakım ve tedavi hizmeti dâhilinde her türdeki cerrahi girişim için tüm yaş gruplarında girişim öncesi tıbbi değerlendirme, operasyon sırasında ve sonrasında ağrı tedavisi ile birlikte anestezi uygulamalarından sorumlu olan birimdir. Anestezi UYANIKLIK disiplinidir. Anestezi uzmanları ameliyathane ekibinin en önemli parçası, hatta gizli kahramanlarıdır. Çünkü hastaya anestezi verilmeden ameliyatın gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Anestezistler hastayı sadece uyutan hekimler olmayıp operasyon süresince hastaların ağrı duymasını engelleyen, anestezinin idamesi ve güvenli cerrahinin sağlanmasında büyük rol oynayan doktorlardır. Anestezi verilmesinde kullanılan ilaçların insan vücudu üzerindeki bazı olumsuz etkilerini en aza indirmek ve hastanın ameliyattan sonra hayati işlevleri etkilenmeden uyanmasını sağlamak da yine anestezi hekiminin en önemli sorumluluğudur.

Anestezi uzmanlığının zorluğu; hasta-hekim ilişkisi için kısıtlı zamanlarının olmasıdır. Hastalar için birdenbire ortaya çıkan, ne iş yaptığı hastaların birçoğu tarafından bilinmeyen ve bir yabancı olan anestezistler, kişilere ilgisiz oldukları ve sadece fizyolojik değişiklikleri izledikleri yönündeki yaygın kanının aksine, ustalıkla stresli zamanlarda farklı hasta tiplerini ”okuyabilen” ve kısa bir sürede güvene dayalı ilişki kurabilen doktorlardır. Ameliyat öncesi dönemde hastaların endişelerinin giderilmesindeki rolleri büyüktür. Anestezistler, satranç oyununda olduğu gibi tüm olasılıkları düşünmeli ve birkaç adım sonrasında olacakları öngörmelidir.

Yaşamsal fonksiyonlarda bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma hali GENEL ANESTEZİ olarak adlandırılmaktadır. Genel anestezi uygulaması; bilinç kaybına yol açarak, hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önler, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar ve refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalenin yapılmasını kolaylaştırır. Bu etkileriyle genel anestezinin amacı, uygun cerrahi koşullar sağlamaktır. Ancak bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de, anestezi hekiminin görevidir. Hastalara, ameliyathaneye daha rahat gelmeleri için “premedikasyon” denilen, genellikle ağızdan bir ilaç uygulanır. Ameliyathaneye alınan hastanın öncelikle damar yolu açılır. Ardından kalp, solunum ve tansiyon gibi hayati fonksiyonları izlemek için hasta monitörize edilir. Bu hazırlıklar sonrasında genel anestezi için, sadece anestezi uzmanının yetkisindeki özel ilaçlar, takılan serum yoluyla hastaya uygulanır. Solunum yolu devamlılığı ve güvenliği için nefes borusuna özel bir tüp yerleştirilir. Güvenli anestezi derinliği sağlandıktan sonra anestezi uzmanının izniyle ameliyata başlanabilir. Anestezinin devamlılığı, solunum yolu ve damardan verilen ilaçların beraberce ya da ayrı ayrı uygulanmalarıyla sağlanır. Ameliyat bitimini takiben kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.

Anestezi ekibi:

Anestezi uygulaması tıp eğitimi üzerine Anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan doktorlar tarafından uygulanabilir. Anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknikerleri de anestezi ekibinin çok önemli bir parçasıdır.

Dünya standartlarındaki bilim ve teknolojinin ulaştığı son aşamaları içeren teknolojik altyapı ile donatılmış ve bilimsel nitelikleri yüksek, konusunda deneyimli ekibimiz; genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerine ait genel ve bölgesel anestezi uygulamalarını yapmaktadır. Genel anestezi, bölgesel anestezi yöntemlerinden epidural anestezi, spinal anestezi, kombine spinal epidural anestezi, üst ekstremite ameliyatlarında uygulanan sadece ameliyat bölgesinin uyuşturulduğu anestezi yöntemleri ve ameliyat sonrası hastaların ağrı duymalarını engellemek için kullanılan hasta kontrollü analjezi sağlayan ağrı pompaları hastanelerimiz uzmanlarının başarıyla uyguladıkları hizmetler arasındadır.

Tanısal veya tedavi edici girişimlerde analjezi ve sedasyon, günübirlik cerrahi anestezisi, ağrısız doğum, bebekler ve çocuklarda anestezi, tüm cerrahi branşlarda anestezi uygulamalarını kapsamaktadır.

Birim Doktorlarımız

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/sertan-gundogan.jpg
Uzm. Dr. Sertan Gündoğan
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
444 0 212
Whatsapp