Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Rehabilitasyon kelime anlamı olarak yeni alışkanlıkların kazandırılması ve yeni bir duruma adaptasyon sağlanması anlamında kullanılır. Rehabilitasyon tıbbi ve sosyal rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Tıbbi rehabilitasyon sağlık personeli tarafından yapılan rehabilitasyondur. Sosyal rehabilitasyon ise sosyal çalışmacılar tarafından uygulanır. 20. yüzyılda art arda patlayan savaşlar çok sayıda sakat ve yaralının geride kalmasına yol açarken, kişisel özgürlük ve bağımsızlık fikirlerinin gelişmesiyle rehabilitasyon tıbbı ön plana çıkmaya başlamıştır. Rehabilitasyon tıbbı koruyucu ve tedavi edici hekimlik yanında ayrı bir hekimlik alanı haline gelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde General Frank B. Granger 53 hastanede rehabilitasyon tıbbının temellerini atmış ve rehabilitasyon evrelerini birden beşe doğru derecelendirmiştir. ABD başkanı Franklin D. Roosevelt’in polio olması nedeniyle bu konuda çalışma yapan birçok enstitü kurulmuştur. 1927 yılında kurulan Warm Springs enstitüsünde özellikle polio nedeniyle felçli olan hastaların su içinde terapileri ve diğer çığır açıcı yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. 1938 yılında rehabilitasyon alanında ilk ciddi bilimsel derginin de temeli atılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’nda ise yaralanan askerlerin rehabilitasyonu için Baruch komitesi adıyla ayrı bir komite kurulmuştur.

Ülkemizde ise sosyal rehabilitasyon kurumunun öncüsü Darülaceze 1896 yılında kurulmuş ve bakıma muhtaç kimsesiz insanlar koruma altına alınmıştır. 1929 yılında ise Dr Osman Cevdet Çubukçu’nun çabalarıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir klinik kurulmuş ve Fizik Tedavi bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiştir. Sonraki yıllarda branşa olan ilgi artmış ve günümüzde 1500 civarında uzman hekimle hizmet veren köklü bir uzmanlık alanı haline gelmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) , Sakatlık Önleme ve Rehabilitasyon raporunda şu ilkeleri kabul etmiştir:

  • Rehabilitasyon sakatlık ve engelliliğin etkisini, sakat ve engellilerin çevreye uyumsuzluğunu azaltmayı amaçlayan tüm önlemleri içerir.
  • Rehabilitasyonun amacı sakatları ve engellileri sadece çevreye uyum için eğitmek değil; sosyal entegrasyon için mevcut çevre ile toplumda da düzeltmeler yapmaktır.
  • Sakat ve engelli kişilerin birlikte yaşadıkları aileleri ve toplumlar, rehabilitasyon hizmetlerinin planlanmasında ve yürütülmesinde görev almalıdırlar.

Kliniğimizde de kullanılan bazı fizik tedavi uygulamaları şunlardır;

  • Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS)
  • Ultrason (US)
  • Nöromuskuler Elektriksel Stimülasyon
  • Eswt (Şok Dalga Tedavisi)
  • Pnömatik Kompresyon Ve Negatif Basınç Cihazları

Birim Doktorlarımız

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/ebru-irgi.jpg
Dr. Öğr. Üyesi Ebru İrgi Yıldırım
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

444 0 212
Whatsapp