Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Kısaca “IR” olarak da adlandırılan girişimsel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, röntgen floroskopi ve ultrason gibi gelişmiş görüntüleme yöntemlerinin kullandığı, minimal invaziv prosedürleri içeren tıbbi bir alt uzmanlık alanıdır. Girişimsel radyoloji alanında çalışan uzmanlar, hastanın vücudundaki hasarı tespit etmek amacıyla bu görüntüleri dikkatlice yorumlar; miminal kesiler yoluyla, iğne ve kateter gibi tıbbi malzemeler yardımıyla tedaviyi sağlar.

Girişimsel radyoloji alanında ayrıca organ biyopsileri almak veya stent yerleştirmek gibi çok çeşitli prosedürler gerçekleştirir. Yukarıda bahsedilmiş olan görüntüleme araçlarının yardımı ile tedavinin gerçekleştirileceği vücut bölümüne yoğunlaşmak ve hassasiyet gerektiren işlemleri tamamlamak mümkündür. Bu yönüyle girişimsel radyoloji cerrahi yöntemlerin yanı sıra laparoskopik uygulamalara olan ihtiyacı da azaltır.

Girişimsel radyoloji, ilaç tedavisinden cerrahiye kadar pek çok farklı tedavi seçeneği sunmaktadır. Bununla beraber, minimal invaziv tekniklerin kullanıldığı IR, hastanede kalış ve iyileşme süresini kısaltmanın yanı sıra, daha az risk, düşük maliyet ve yüksek konfor sağlamaktadır. Bu sebeple, geleneksel tedavilerle karşılattırıldığında, çok daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.

Radyoloji ve girişimsel tedavi konusunda eğitim almış medikal profesyonellerden oluşan girişimsel radyoloji birimi, 7 / 24 tanı, tedavi ve gözlem hizmeti vermektedir.