Göğüs Hastalıkları

Hastanemizin göğüs hastalıkları bölümünde tüm akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet verilmektedir.Akciğer ve solunum yolu hastalıkları toplumun önemli bir kısmını ilgilendiren, sık görülen bir halk sağlığı sorunudur. Hastanemizin göğüs hastalıkları bölümünde tüm akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet verilmektedir.

Birimimizde verilen tanı ve tedavi hizmetlerinin bazıları şöyledir:

Solunum fonksiyon testleri: Obstrüktif akciğer hastalıklarından kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve tedavisi için ilaçlı ve ilaçsız solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.

Alerji deri testi: Alerjik akciğer ve solunum yolu hastalıklarının tanısında değerli olan bu testin sonucuna göre uygun hastalara aşı uygulaması (immünoterapi) yapılmaktadır.

Bronkoskopi: Akciğer kanserlerinin ve diğer akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde solunum yollarının endoskopik incelemesi ünitemizde bulunan videoendoskopik bronkoskop ile yapılmaktadır.

Sigara bırakma polikliniği: Akciğer kanserlerinin %90’ına sebep olan sigara kullanımı önemli bir toplum sağlığı problemidir. Bölümümüzde sigarayı bırakmak isteyen hastalarımıza çeşitli tedavilerle destek olarak belirli aralıklarla solunum havasında karbonmonoksit ölçümleri ile takip etmekteyiz.

Uyku laboratuvarı: Uykuda solunum bozuklukları sebep olduğu kalp damar hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar açısından uyku hastalıkları içinde en önemli hastalıklardandır. Horlama, uykuda nefes durması, gündüz uykululuk, dikkatini toplayamama, uykusunu alamadan uyanma en sık görülen belirtilerdir. Hastanemizin uyku laboratuvarında bu tip hastaların polisomnografi tetkiki yapılarak tanısı konulmakta, gerektiğinde tedavisi için PAP cihazları uygulanmaktadır.

Non invaziv mekanik ventilasyon uygulamaları: Hastanemize başvuran solunum yetmezliği olan hastalara acil servis ve yoğun bakım ünitemizde BİPAP cihazları ile solunum desteği sağlanmaktadır.

Birim Doktorlarımız

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/fatih-yakar.jpg
Uzm. Dr. Fatih Yakar
Göğüs Hastalıkları
444 0 212
Whatsapp