Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları, isminden de anlaşılabileceği gibi, akciğerler ile solunum sisteminde meydana gelen tıbbi sorunların tanı ve tedavisi ile ilgilenen hastanemiz bölümüdür.  KOAH, akciğer kanseri, pnömoni ve astım gibi toplumda oldukça yaygın olan solunum sorunlarına kadar bir dizi akciğer rahatsızlığı için özel ve kapsamlı bakım sağlanır.

Alerji, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), solunum yetmezliği, mesleki akciğer hastalığı ve benzeri sorunlara ilişkin şikâyetler ile sağlık merkezine başvuru yapılmasının akabinde, bölüm uzmanları acil bir klinik muayenenin akabinde sorunun kesin teşhisi için çeşitli testler uygular; deri prick testi, akciğer filmi, bilgisayarlı tomografi, solunum fonksiyon testi, arteriyel kan gazları değerlendirmesi ardından sorun ayrıntılı bir biçimde gözlemlenerek hasta için en iyi tedavinin hangisi olduğuna karar verilir.

Solunumla ilgili destek verilmesi gerektiği durumda, birimde, solunum bakımı için şu tedavi hizmetleri sunulur: invazif olmayan ventilatör yönetimi, solunum yolu bakımı ve yönetimi, göğüs fizyoterapi uygulamaları, aspirasyon dahil olmak üzere bronşiyal hijyen işlemleri, tamamlayıcı oksijen uygulaması ve yönetimi ve aerosol ilaç tedavisi bölümümüzde yapılabilmektedir.

Göğüs Hastalıkları Birimi İlgili Hizmetler

 • Astım Tanı ve Tedavisi
 • Bronşektazi tanı ve tedavisi
 • Allerjik Hastalıkların tanı ve tedavisi
 • Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıklarının Teşhisi ve İyileştirilmesi
 • Akciğer Nodüllerine İlişkin tanı ve tedavi
 • Zatürre (Pnömoni) Tedavisi
 • Pulmoner Vasküler Hastalıkların Teşhisi
 • Solunum Yetmezliği Tedavisi
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve Amfizem Tedavisi
 • Dispne / Nefes Darlığı Tedavisi
 • Ampiyem ve Akciğer Enfeksiyonu Tedavisi
 • İnterstisyel Akciğer Hastalığı (ILD) Gözlem ve Tedavisi
 • Pektus Malformasyonu Teşhisi
 • Tüberküloz ve Tüberküloz Dışı Mikobakterilerin Teşhisi

Birim Doktorlarımız