Kardiyoloji

Kardiyoloji, tıbbın kalp ve damar hastalıkları ile ilgilenen dalıdır.

Kardiyolojinin konusuna dâhil olan hastalıklar;

 • Kalp Damarlarının Hastalığı (Koroner Arter H.)
 • Kalp Kapak Hastalığı
 • Hipertansiyon, Hipertansiyona bağlı kalp hastalığı
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Kası Hastalıkları (Kardiyomiyopatiler)
 • Kalp ritm ve ileti sistemi bozuklukları (Aritmi, Bloklar)
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Dolaşım Bozukluğu Hastalıkları (Periferik Arter H., Varisler)
 • Aort Anevrizması
 • Pulmoner Hipertansiyon
 • Kalp Zarı (Perikard) Hastalıkları
 • Kalp içi kitleler
 • Kalp cerrahisi (Bypass, kapak tamiri ya da protezi, doğumsal kalp hastalıklarının onarımı) uygulanmış hastaların takibi
 • Gebelerde Hipertansiyon ve Kalp Hastalıklarının takibi

Hastanemizin Kardiyoloji Bölümünde yapılan;

 • Ekokardiyografi
 • Efor Testi
 • Ritm Holteri
 • Tansiyon Holteri incelemeleri ile kalp ve damar hastalıklarının teşhis, tedavi ve takibi yapılmaktadır.

Radyoloji Ünitemizdeki İleri Teknoloji Görüntüleme Testleri ile tüm vücut damarları incelenebilmektedir.

 • 1.5 Tesla Manyetik Rezonans cihazı ile röntgen ışını kullanmadan beyin, karotis, aort, akciğer, üst ve alt ekstremite (kol ve bacak), böbrek, mezenter, çöliyak damarların anjiyografisi yapılabilmektedir.
 • 64 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı ile koroner (kalp damarları), akciğer, böbrek, üst ve alt ekstremite (kol ve bacak) anjiyografileri 15-20 saniye gibi çok kısa sürede yüksek kalitede görüntülenmektedir.
 • Renkli Doppler Ultrasonografi ile karotis, böbrek, periferik arter ve venöz sistem damarlarının hastalıkları teşhis edilmektedir.

Kardiyolojik Check-Up Programı ile önceden kalp hastalığı tanısı konmamış kişilerin kalp ve damar hastalıkları açısından taşıdıkları riskler araştırılıp, belirlenen risk düzeyine göre kalp hastalıklarından korunmak için güncel yaklaşımlar uygulanmaktadır.

Birim Doktorlarımız

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/ruken-can.jpg
Dr. Öğr. Üyesi Ruken Can
Kardiyoloji
444 0 212
Whatsapp