Nöroloji

Nöroloji

Nöroloji birimi, sinir ve kas hastalıkları olarak tabir edilen gruba dâhil olan akut ve kronik rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi ve izlemine odaklanan hastanemiz bölümüdür. Yetişkinlerde, çocuklarda ve ileri yaştaki bireylerde beyin, omurilik ve beyin sapı ile sinir ve kas sistemiyle ilişkili bir problemin ortaya çıkması durumunda tanı ve tedavi aşamalarının tamamlandığı Esencan Hastanesi nöroloji birimi, 6 yıllık standart tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra nöroloji – sinirbilim anabilim dalında lisansüstü eğitim ile uzmanlığını tamamlamış olan hekimleri ve yine aynı alanda uzmanlaşmış hemşireleri istihdam etmektedir.

Nöroloji departmanı temelde nöromüsküler ile serebrovasküler hastalıklar, beyin & damar problemleriyle ilişkili rahatsızlıklar, hareket bozuklukları, demans – Alzheimer, Multiple Skleroz (MS) ve epilepsi gibi sorunların teşhisi ve tedavisine yoğunlaşır. Esencan Hastanesi nöroloji biriminde ayrıca, cerrahi operasyonlar ertesinde pil ayarlamaları gerçekleştirilmektedir.

Baş dönmesi ve denge bozukluklarından, sinir ve kas hastalıklarına kadar pek çok hastalığın tedavisi için sağlık çözümleri sunan birime başvurulmasının akabinde, detaylı bir muayenenin ardından  intraoperatif görüntüleme yöntemleri ile potansiyel hastalığın yakından izlenmesi sağlanırken, nöroloji alanında oldukça önemli olan erken tanı ve tedavi mümkün kılınır. Görüntüleme ertesinde, gerekir ise kas ve sinir biyopsilerinin işlenip değerlendirilmesi ile Esencan Hastanesi bünyesinde yer alan merkezi laboratuvar ile işbirliği gerçekleştirilir. Tüm sonuçların gözden geçirilmesinin ardından tedavi seçenekleri yalnızca nöroloji uzmanı tarafından değil, disiplinlerarası bir sağlık ekibi ile beraber değerlendirilir; bu aşamada, hasta için en uygun olan tedavi gerekçeleriyle beraber hastayla paylaşılır.

Genel nöroloji polikliniğine ek olarak, Esencan Hastanesi yoğun bakım hizmetleri, EEG (elektroansefalografi) & nörosonoloji – nörovasküler ultrasonografi laboratuvarı ve rehabilitasyon merkezi, hastaların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetini tam ve zamanında alarak optimum düzeyde iyileşme göstermelerini sağlamak için kesintisiz olarak çalışır.

Modern tıbbın gerektirdiği hizmetleri uzman nöroloji hekimleri, cerrahlar, tıbbı teknikerler ve diğer sağlık çalışanları ile beraber sunan Esencan Hastanesi nöroloji birimi 365 gün 24 saat hastaların başvurularına açıktır.

Nöroloji İlgili Hizmetler

Esencan Hastanesi nöroloji departmanında merkezi laboratuvar ile tıbbi sağlık hizmetleri dâhilinde aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:

 • Parkinson Hastalığı Teşhisi, Tedavisi ve Kontrolü
 • Şiddetli Baş Ağrısı ve Baş Dönmesi Tedavisi
 • İnme (Felç) Tedavisi (Yüz Felci)
 • Transkranial Doppler Ultrason (TCD) Uygulaması
 • Uyku Bozukluklarının Saptanması ve Tedavisi
 • Boyun ve Bel Fıtıklarının Tedavisi
 • Sinir Yaralanmaları ve Sıkışmalarının Tedavisi
 • Multiple Skleroz Teşhisi, Tedavisi ve Kontrolü
 • Alzheimer Teşhisi, Tedavisi ve Kontrolü
 • Nörooftalmaolojik Hastalıkların Teşhisi ve Tedavisi
 • Nöropatik Ağrı Teşhisi ve Tedavisi
 • Sinir İletim Çalışmaları
 • Ardışık Uyarım Çalışmaları
 • RR İnterval Değişimi
 • Beyin ve Omurilik Tümörleri Ve İltihaplanmalarının Tedavisi
 • Sinir Sistemi Enfeksiyonları (Ensefalit, Menenjit vb.) Tedavisi
 • Trigeminal Nevralji Tedavisi

Birim Doktorlarımız