Üroloji

Üroloji

Üroloji, idrar yolları ile üreme organları ile ilgili tıbbi hastalıkların teşhisi ve tedavisine odaklanan uzmanlık alanıdır. Bu alan, endoüroloji, laparoskopik, nöroüroloji, androloji, rekonstrüktif üroloji, ürolojik onkoloji, kadın ürolojisi olarak alt dallara ayrılmakta ve böbrekler, üreterler, adrenal bezler, mesane, üretra ve erkek üreme sistemini oluşturan testis, epididim, vas deferens, seminal veziküller, prostat ve penis gibi organlar ile ilişkili sorunların tedavisini içermektedir. Esencan Hastanesi dâhilinde, yukarıda bahsetmiş olduğumuz, ürolojinin tüm alt alanlarında sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Peyronie hastalığı, aşırı aktif mesane, yumuşak doku sarkomu, ince bağırsak prolapsusu (sarkması),  hiperoksalüri ve oksaloz gibi hastalıkların yanı sıra, üriner sistem kanserleri ve her türlü böbrek bozukluklarının tanısının ve tedavisinin gerçekleştirildiği Esencan Hastanesi üroloji biriminde, 6 yıllık tıp fakültesi mezuniyetinin ardından, ilgili alanda lisansüstü eğitimler alarak uzmanlık statüsüne ulaşan hekimler ile yine aynı alanda çalışmış olan medikal teknikerler ve hemşireler istihdam edilmektedir.

Birimde, özellikle üriner sistem kanseri teşhisi durumunda, ürologların yanı sıra onkologlar, nefrologlar ve radyoterapistler ile disiplinlerarası bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber, bölümde çalışmakta olan hekimler, yine Esencan Hastanesi bünyesinde farklı birimlerde sağlık hizmeti sunan jinekologlarla ve hormon bozuklukları ile ilgilenen endokrinologlarla da işbirliği yaparak hasta için en uygun tedavinin hangisi olduğuna karar verir. Bu aşamada ayrıca, hasta ayrıntılı bir biçimde bilgilendirilerek, gerçekleştirilecek olan tedaviden ne tür beklentilerin olduğu bildirilir.

Buna ek olarak, Esencan Hastanesi üroloji biriminde, hastalığın teşhisinin kusursuz bir biçimde gerçekleştirilebilmesi adına yine hastane bünyesinde yer alan ve modern cihazlar ile donatılmış bulunan merkezi laboratuvar ile iletişim halinde kalınır. Bu aşamada, laboratuvar ortamında, hekimin talebi ile şu testler gerçekleştirilir; Kruger morfolojisi, spermiyogram, antijen testi solunum yolları etkenleri multipleks PCR testi, cinsel yolla bulaşan etkenler multipleks PCR testi, HPV (Human Papilloma Virüs) multipleks PCR testi, HCV genotip tayini, hemogram, ferritin, SHBG (Sex Hormon Binding Globulin) ve kanda PSA testi (prostat kanserinin tanısı için).

Bu testlere ek olarak, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), Ultrason (Üriner USG, Doppler USG, Transrektal USG), Voiding Sistoüretrografi (VSUG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi modern görüntüleme yöntemleri de teşhisin en doğru biçimde konulması amacı ile kullanılmaktadır.

Üroloji İlgili Hizmetler

Esencan Hastanesi üroloji biriminde yaygın olarak aşağıdaki sağlık hizmetleri sunulmaktadır:

 • İyi Huylu Prostat Hiperplazisi (BPH)
 • İdrar Kaçırma Tedavileri
 • Mesane ve Böbrek Kanseri Tedavisi
 • Prostat (Evre 4) ve Testis Kanseri Tedavisi ve Takibi
 • Böbrek Taşı ve Tümörü Taraması, Teşhisi ve Tedavisi
 • Germ Hücre Tümörleri Taraması
 • Serebral Palsi Teşhisi ve Tedavisi
 • Erektil Disfonksiyon Teşhisi ve Tedavisi
 • İnfertilite Tedavisi
 • Klinefelter Sendromu Tedavisi
 • Çoklu Sistem Atrofisi (MSA) Tedavisi
 • Nörojenik Mesane Disfonksiyonu Teşhisi ve Tedavisi
 • Rahim Sarkması (Pelvik Organ Prolapsusu) Tedavisi
 • İnmemiş Testis Tedavisi
 • Vezikoüreteral Reflü Teşhisi
 • Üreter Kanseri ve Tıkanıklığının Tedavisi
 • Üretral Divertikül ve Darlık Cerrahisi
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) Teşhis ve Tedavisi
 • Aşırı Aktif Mesane Tedavileri

Birim Doktorlarımız