Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (Neonatoloji)

Neonatal (Yenidoğan) ölümlerin azaltılmasında; şüphesiz ki, bebeğin 3.düzey perinatal bakım alabileceği bir merkezde dünyaya gelmesi önemli rol oynamaktadır.

Esencan Hastanesi; Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Yenidoğan Servisi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi işbirliği ile hizmet vermektedir. Bu çerçevede erken membran rüptürü, 32. gebelik haftasında önce durdurulmayan doğum eylemi, çoğul gebelikler, intrauterin gelişme geriliği, acil postnatal girişim gerektiren fetal konjenital anomaliler, ciddi izoimmünizasyon, fetal hidrops, ciddi poli veya oligohidramnioz, prenatal tanı konmuş fetal metabolik hastalık, ciddi maternal hastalık veya gebelik komplikasyonu (insülin bağımlı diyabet, kalp hastalığı gibi) gibi riskli gebelik takibi yapılabilmektedir.

Yenidoğan Servisi

Hastanemizde “Anne ve yenidoğana kaliteli yaşam şansı sunulması’’ görüşü esas alınmıştır. “Bebek dostu hastane” ilkeleri dâhilinde temel yenidoğan sağlık hizmeti; uygun koşullarda doğum, hipotermiden koruma, erken ve sık anne sütü ile besleme ve emzirme danışmanlığı verme, göbek ve göz bakımı, tarama testlerinin yapılması gibi kaliteli hizmet standardizasyonu sağlanmıştır. Hastanemizde, sterilizasyona uygun 25 bebek kapasiteli, 1 izolasyon odası ile toplam 26 bebek kapasiteli Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesi hizmet vermektedir.

Yenidoğan Servisi Hizmetleri

 • Her doğumda çocuk sağlığı doktoru ile uygun neonatal resüsitasyon
 • Bebekte hipoterminin önlenmesi
 • Rooming-in uygulaması; bebeğin anne yanında bakımı
 • Bebek dostu hastane ilkeleri kapsamında; anne sütünün önemi ve bebeğin en kısa sürede anne sütü almaya başlaması
 • Anne eğitimi, emzirme desteği ve emzirme eğitimi
 • Taburculuk eğitimi; banyo, göbek bakımı, sık karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme
 • Tarama Testleri

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Son yıllarda perinatal bebek ölümlerinin azaltılmasındaki önemli rolü nedeniyle üçüncü düzey yoğun bakım merkezlerinin önemi artmaktadır. Bu bağlamda, Esencan Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliğinin de dâhil olduğu ya da çok düşük doğum tartılı yenidoğan bebeklerin (1000 gr. altı veya 32 haftadan küçük) kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavinin yapılabildiği bir referans merkezi olarak yapılandırılmıştır. Mevcut yapılandırma dâhilinde Yoğun Bakım Ünitesi’nde 1000 gr. altı çok düşük tartılı prematüre bebekler ve 28 gestasyon haftası altı yüksek mortaliteye sahip prematüre bebeklere başarıyla hizmet verilmektedir. Unutulmamalıdır ki, küçük prematüre bebeklerin, bakım ve tedavilerinin uygun bir şekilde yapılabileceği 3.düzey bir yoğun bakım ünitesinde ve tecrübeli ellerde kaliteli yaşam şansları en yüksek seviyede olacaktır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uygulamaları

 • Yüksek riskli gebelik ve doğumların izlemi,
 • Tanı ve tedavi için ileri teknikler gerektiren yenidoğanların bakım ve tedavisi,
 • Minimal Handling uygulaması,
 • Surfaktan uygulaması,
 • Umblikal arter ve ven kateteri, santral ven kateteri uygulaması,
 • Sürekli invaziv tansiyon takibi,
 • Silasik kateter uygulaması,
 • Neonatal cerrahi gerektiren olguların pre ve postoperatif bakım,
 • Yeni tedavi yöntemleri ve yeni teknolojilerin uygulanması,
 • Deneyimli ROP muayenesi ve gereğinde lazer tedavisi,
 • Tüm merkezlere perinatal danışmanlık hizmeti,
 • Neonatal nakil,
 • Taburcu bebeklerin uzun süreli izlemi

Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyonu Odası

Perinatolojideki son yenilikler çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerdeki yaşam oranlarını önemli düzeyde arttırmıştır. Bununla birlikte nozokomiyal enfeksiyon bu bebeklerde % 25, hatta daha sık oranda gözlenmektedir. Bununla birlikte daha uzun hastanede kalış süresi ve artan maliyetin yanı sıra büyük oranda morbidite ve mortalite artışına yol açmaktadır. Ayrıca yenidoğanların doğum tartıları ve gestasyon süreleri düştükçe bu oran yükselmektedir. Gerekli önlemler alındığında hastane enfeksiyonlarının yarıya yakını önlenebilmektedir. Diğer yarısı ise, alınan tüm önlemlere rağmen tıbbi bakım sürecinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde enfeksiyon kontrol önlemleri maksimum seviyede tutulmakta, hemşire başına düşen bebek sayısı, kritik bebeklerde 1–2 oranında tutulmakta, erken tanı ve tedavi yaklaşımı ve gereğinde izolasyon odasında tedavinin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Birim Doktorlarımız

https://esencanhastanesi.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/nihat-demir.jpg
Doç. Dr. Nihat Demir
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi (Neonatoloji)
444 0 212
Whatsapp